Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen over Fokker

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ


FOKKER

Datum: 18-12-2000

Het lid van de Tweede Kamer Leers (CDA) heeft aan de minister van Economische Zaken op 15 november 2000 de volgende schriftelijke vragen gesteld.


1 Heeft u kennisgenomen van het artikel "Fokker was nu succes geweest" waaruit blijkt dat een doorstart van Fokker financieel lucratief zou zijn uitgepakt? 1)


2 Weet u dat dit artikel grotendeels is gebaseerd op een onderzoeksrapport van het in luchtvaart gespecialiseerde onderzoeksbureau Simat, Helliesen and Eichner (SHE), dat in opdracht is geschreven van de curatoren van Fokker? Was u op de hoogte van dit rapport?


3 Bent u het eens met de bevindingen van SHE?


4 Zo ja, bent u bereid te erkennen dat uw voorganger in het Fokker-dossier een verkeerde inschatting heeft gemaakt door geen tijdelijke steun te verlenen aan een bedrijf van technologische wereldklasse en met een enorm marktpotentieel dat grotendeels door redenen van conjuncturele aard (Azië-crisis en lage dollarstand) in tijdelijke financiële problemen was beland?


5 Zo neen, kunt u tot in detail aangeven op welke punten u met het SHE-rapport van mening verschilt?


6 Bent u bereid uw volledige medewerking te verlenen aan de huidige initiatieven vanuit de markt die ten doel hebben alsnog een herstart van Fokker te bewerkstelligen?


7 Zo ja, bent u bereid te bevorderen de overheid als launching customer te laten optreden ter ondersteuning van deze
herstartpogingen?


1) Parool, 11 november jl.
De Minister van Economische Zaken, A. Jorritsma-Lebbink, heeft deze vragen als volgt beantwoord.


1 Ja.2 Curatoren van Fokker hebben in het kader van een lopende renvooiprocedure bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, aangespannen door de VEB (Vereniging van Effectenbezitters), een onderzoek door het bureau SHE laten verrichten naar de markt voor regionale vliegtuigen. Het rapport dateert van november 1999. Om reden van vertrouwelijkheid van dit rapport kan het mij niet ter beschikking worden gesteld.


3, 4, en 5 Mijn ambtsvoorganger heeft destijds bij de beoordeling voor het vinden van een oplossing voor de Fokker-problematiek als noodzakelijk uitgangspunt gehanteerd dat er een capabele industriële partij betrokken zou zijn bij de initiatieven tot een verdere doorstart van de onderneming. Gedurende een lange periode van aanvang 1996 tot medio 1997 is intensief door curatoren en rijksoverheid gezocht naar mogelijkheden daartoe. Helaas heeft in die periode geen enkele marktpartij die betrokkenheid uiteindelijk op zich willen nemen.
Het door mijn ambtsvoorganger gevoerde beleid met betrekking tot Fokker is beschreven in verschillende brieven aan de Tweede Kamer. Met name wijs ik u op onder meer zijn brieven van 9 april 1996 (22895 017) en 11 april 1996 (22895 018) en 3 juni 1997 (22895 026). De vergaande inspanningen van het kabinet om, zowel vóór als na het faillissement van Fokker, tot een zo goed mogelijke oplossing te komen zijn daarin uitvoerig aan de orde geweest.

6 Ik ben altijd bereid om aan initiatieven uit de markt ondersteuning te bieden voor zover dit past binnen de mogelijkheden van het regulier ter beschikking staande instrumentarium.

7 Er zijn mij op dit moment geen overheidsinitiatieven bekend voor aanschaf van vliegtuigen in het door u bedoelde regionale marktsegment.

Ministerie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie