Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De Vries en politiebonden willen CAO voor drie jaar

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister De Vries en politiebonden willen CAO voor drie jaar

Minister De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politievakorganisaties hebben afgesproken te streven naar een driejarig arbeidsvoorwaardenakkoord. Van een dergelijk akkoord dient een kwaliteitsimpuls uit te gaan. Het is de bedoeling om deze CAO eind april 2001 af te sluiten voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2003. In die CAO moet een samenhangend pakket worden afgesproken om de arbeidspositie van de politie te versterken. Hierbij worden innovatieve afspraken niet uit de weg gegaan. Om een CAO van goede kwaliteit af te kunnen sluiten is voor verschillende onderwerpen nader overleg en onderzoek noodzakelijk. Nadere studie is onder meer nodig voor de invoering bij de sector politie van een 13e maand in de contractperiode en verkenningen voor werktijdaanpassing/CAO à la carte. Gekeken wordt naar de mogelijkheden voor implementatie van de werktijdaanpassing gedurende de CAO en de voorwaarden waaronder dit kan. In het voorjaar is er ook meer duidelijkheid over de besluitvorming over de Commissie Van Rijn, die de arbeidsmarktpositie van de direct en indirect door het kabinet gefinancierde sectoren onderzoekt.

Het politiepersoneel krijgt nu al op 1 februari 2001 een salarisverhoging van 1.5%. Deze verhoging is een overbruggingsmaatregel voor de nog af te sluiten politie-cao. Tevens zijn er twee andere afspraken overeengekomen. Iedere aspirant (in opleiding) ontvangt met ingang van 1 januari 2001 een salaris op het niveau van ten minste het wettelijk minimumloon voor volwassenen. Verder komen de rechtspositionele gevolgen in relatie tot de herziening van het politieonderwijs indringend aan de orde. Daarnaast wordt vanaf 1 januari de mogelijkheid voor de tijdelijke aanstelling van surveillanten vervangen door een aanstelling in vaste dienst. Het personeel dat onder de huidige regeling valt van een tijdelijke aanstelling, krijgt eenmalig de keuze voorgelegd voor handhaving van de huidige aanstellingsvorm. Tegelijkertijd wordt de mogelijkheid voor de tijdelijke aanstelling voor specifieke werkzaamheden, verlengd tot een periode van vijf jaar.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie