Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Belgisch-Nederlandse Conferentie in Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405589Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Europa Afdeling West Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 18 december 2000 Auteur Drs. L.A. Kleinjan

Kenmerk DEU-636/00 Telefoon 070 - 348 41 73

Blad /3 Fax 070 - 348 53 29

Bijlage(n) - E-mail (LA.Kleinjan@MinBuZa.NL)

Betreft Belgisch-Nederlandse Conferentie (BNC) Eindhoven, 21 november 2000

C.c.

Zeer geachte Voorzitter,

Gaarne informeer ik U bij deze over de eerste publieke Belgisch-Nederlandse Confe-rentie (BNC), die op 21 november jongstleden plaatsvond in het Evoluon te Eindhoven.

Samenvatting

De eerste Belgisch-Nederlandse Conferentie stond in het teken van de Belgische staatshervormingen en de invloed daarvan op de bilaterale betrekkingen met Neder-land. De Conferentie besprak diverse actuele thema's; zij voldeed aan de gestelde doelstellingen en er werd een aantal prioritaire operationele conclusies geformuleerd. België zal in 2002 optreden als gastheer van de volgende BNC.

Strekking van de BNC

De BNC, die een weerkerend
evenement zal worden, beurtelings te houden in Neder-land en België, is opgezet met het oog op intensivering van de bilaterale betrekkin-gen, zoals ook voorgestaan met enige andere Westeuropese landen. Een vergelijkbare wens tot het aanhalen van de relaties bestaat aan Belgische zijde. De conferentie staat onder het beschermheerschap van de Prins van Oranje en de Belgische Kroonprins Filip.

Inhoud

Ik had het genoegen de conferentie te openen, samen met mijn Belgische collega Louis Michel. Voorts participeerden onder andere aan Nederlandse zijde de Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid, de Staatssecretaris van Economische Zaken, de Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant en de burgemeester van Breda en aan Belgische zijde alle Ministers-Presidenten van de Belgische gefedereerde entiteiten - het was voor hen de eerste keer dat zij in een dergelijk politiek kader bijeen waren.

De overige ruim 250 deelnemers kwamen uit diverse geledingen van de overheid, bedrijfsleven, universiteiten, media en het maatschappelijk middenveld, van beide zijden van de grens.

In mijn openingsrede ging ik onder andere in op de beeldvorming over en weer, verschillen en overeenkomsten tussen beide landen, het belang van goede bilaterale betrekkingen ook in het voortraject van multilaterale besluitvorming en op de nood-zaak tot meer daadkracht bij de grensoverschrijdende bestuurlijke samenwerking. Tevens heb ik uitdrukkelijk de hoop uitgesproken dat de conferentie een impuls voor de Nederlandse betrekkingen met de Frans- en Duitstalige gemeenschap in België zou betekenen.

Minister Michel sprak met name over de intern-Belgische dimensie van de BNC en op de mogelijkheid bilateraal meer samen te werken bij de behandeling van diverse actuele beleidsthema's.

De gezamenlijke aanwezigheid van de genoemde Belgische bewindslieden en hun deelname aan een breed panel, dat inging op de diverse thematisch en geografisch bepaalde kenmerken van onze relaties, maakte de bijeenkomst uniek - in het bijzon-der voor de Belgische politiek. Het plenaire ochtendgedeelte van de conferentie stond verder in het teken van het aan elkaar uitleggen van de respectieve staatsstructuren, en de presentatie van een door de beide Ministeries van Buitenlandse Zaken opgezet Vademecum van de bilaterale betrekkingen. Voor de inhoud van dit Vademecum verwijs ik kortheidshalve naar de elektronische versie ervan, op internetsite WWW.BNC-CBN.NET
.

Het middaggedeelte van de conferentie concentreerde zich in paralelle sessies op specifieke maatschappelijke thema's binnen de betrekkingen: Grensoverschrijdend ondernemen, Grotestedenbeleid, Flexibiliteit op de arbeidsmarkt en Cultuur & Onder-wijs. Daaraan werd van Nederlandse zijde o.a. deelgenomen door B.-J. Baron Van Voorst tot Voorst (Commissaris van de Koningin in de provincie Limburg), Mevr. Van Leeuwen (DG Arbeidsmarktvraagstukken SoZaWe), Mevr. W. Brouwer-Korf (burgemeester van Utrecht), Dhr. F. ter Borg (EVD) en Prof. P. de Meijer (Voorzitter van de nationale Unesco Commissie).

Uitkomsten

Gaarne deel ik met U enkele operationele conclusies waartoe de conferentie leidde:


· Deelnemers committeerden zich aan het betrekken van particuliere organisaties en instellingen, zoals de (bilaterale) Kamers van Koophandel, bij informa-tie-uitwisseling omtrent grensarbeid, gebruik makend van informatie beschikbaar bij bestaande platformen, zoals Eures en Euregio's en in aansluiting op het 'Grens-Info-Punt' dat de provincie Limburg heeft - een concentratiepunt van informatie omtrent grensarbeid, ten behoeve van burgers, bedrijven en overheden;


· Er zal worden bezien of kan worden gekomen tot een grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid, onder andere door middel van het wegwerken van belemmeringen bij internationale arbeidsbemiddeling en het faciliteren van arbeidsbemiddeling van overheidswege;


· Er zal contact worden gelegd tussen vertegenwoordigers van de Duitstalige en de Franstalige Gemeenschap enerzijds en de Raad voor de Cultuur, de Staats-secretaris en/of de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen anderzijds, zodat betrokkenen de mogelijkheid kunnen verkennen van het aangaan van een cultureel verdrag of intensievere samenwerking op het gebied van cultuur met genoemde Gemeenschappen;


· De betreffende instanties zullen worden uitgenodigd de mogelijkheid te bezien de geldigheid van de Nederlandse Museum-jaarkaart uit te breiden tot geheel België;


· Er zal worden gestreefd naar het intensiveren van de handelsbetrekkingen met Wallonië, mede door middel van het inhalen van de informatie-achterstand;


· In aanloop naar het Belgisch EU-voorzitterschap zal gepoogd worden afstem-ming en overleg op het terrein van het grotestedenbeleid te initiëren.

De conferentie voldeed volgens de deelnemers aan de volgende doelstellingen:


- Zichtbaar maken van de huidige Belgisch-Nederlandse samenwerking;

- Inzicht geven in de Belgische en Nederlandse staatsstructuur;

- Wederzijds leren over de aanpak van actuele beleidsthema's;

- Leren van elkaars ervaringen daarbij;


- Versterken van de grensoverschrijdende netwerken;

- Identificeren van nieuwe samenwerkingsverbanden.
Vervolg

Mijn collega Michel kondigde ter conferentie aan dat in de eerste helft van 2002 de tweede Belgisch-Nederlandse Conferentie zal worden gehouden in België. Ik zeg U toe Uw Kamer daarover te gelegener tijd te informeren.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Kenmerk
DEU-636/00
Blad /3

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...