Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Vlaamse regering op werkgelegenheidsakkoord

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING en DE VLAAMSE SOCIALE PARTNERS

18 DECEMBER 2000

Totstandkoming van een Vlaams werkgelegenheidsakkoord voor 2001 - 2002: mededeling van de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners naar aanleiding van het overleg (VESOC) van 18 december 2000.

Op 8 december 2000 werd door de Vlaamse sociale partners het "ontwerp van akkoord tussen de sociale partners m.b.t. werkgelegenheid (2001 - 2002)" formeel geagendeerd op VESOC en toegelicht.

De Vlaamse regering heeft eveneens kennis genomen van het Interprofessioneel Akkoord ( het zgn. IPA) 2001 - 2002 en de mogelijkheden tot een regionale invulling van het IPA.

De Vlaamse regering verheugde er zich over dat de Vlaamse sociale partners een ontwerp van akkoord m.b.t. werkgelegenheid 2001 - 2002 van een dergelijke draagwijdte hebben bereikt.

Aan de Vlaams regering werd gevraagd hieromtrent een standpunt te bepalen. Het standpunt van de Vlaamse regering werd geagendeerd en besproken op de vergadering van VESOC van vandaag.

Op basis van beide standpunten werd een positieve dialoog gehouden tussen de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse regering. Na afloop van de vergadering kwam men tot volgend gezamenlijk VESOC standpunt:

"De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners stellen gezamenlijk vast dat een groot gedeelte van de analyses, doelstellingen en voorstellen geformuleerd door de sociale partners in hun ontwerp van
werkgelegenheidakkoord 2001 - 2002 nu reeds en in het Vlaams regeringsbeleid voor 2001 aangekondigd worden. Beiden zijn er het over eens dat het huidig werkgelegenheidsbeleid in een ruimer sociaal, economisch en zorgzaam perspectief moet gerealiseerd worden. Bij de realisatie er van zullen de Vlaamse sociale partners in het kader van VESOC maximaal betrokken worden.

Voor de Vlaamse regering en de sociale partners is de concretisering van de engagementen in de sectorale akkoorden een belangrijk uitgangspunt om op maat een verdere verfijning van het flankerend regeringsbeleid in 2001 en naar 2002 uit te tekenen. Er werd dan ook afgesproken in het VESOC om op zeer korte termijn vier VESOC werkgroepen op te starten die tot taak hebben om tegen 15 januari 2001 uitsluitsel te geven over een aantal concrete projecten en formules die mits realisatie in sectorale akkoorden gesteund kunnen worden door een flankerend beleid van de Vlaamse overheid, indachtig de contouren van het huidig sociaal-economisch- en werkgelegenheidsbeleid van de Vlaamse regering. Deze vier werkgroepen zijn:

Werkgroep 1: arbeidsmarktallocatie, met als aandachtspunten de knelpuntberoepen, aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en diversiteitsbeleid.

Werkgroep 2: levensloopbaan, waarin onder andere de organisatie van kinderopvang en het herbekijken van het stelsel van aanmoedigingspremies aan bod zullen komen.

Werkgroep 3: leven lang leren, waar vraaggerichte opleidingscheques, heroriëntatie van het bedrijfsondersteuningsbeleid en innovatiebeleid de onderwerpen zijn.

Werkgroep 4:mobiliteit

Deze werkgroepen hebben als opdracht om op 15 januari 2001 de resultaten van hun werkzaamheden voor te leggen aan VESOC op basis waarvan een volwaardig Vlaams werkgelegenheidsakkoord in VESOC kan tot stand komen.

Daarnaast verbinden de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners zich er toe om op basis van een evaluatie in juni 2001 na te gaan hoe de reële engagementen opgenomen in het af te sluiten werkgelegenheidsakkoord vertaald zijn in de sectorale akkoorden zodanig dat een verdere verfijning van het flankerend beleid naar de begrotingsopmaak 2002 mogelijk wordt."

info : Herman Knapen, woordvoerder van
de minister-president - tel. (02) 553 29 11 e-mail: (persdienst.dewael@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie