Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording kamervragen over de vier van Belgrado

Datum nieuwsfeit: 18-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405472Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 18 december 2000 Auteur mr. J.C.S. Wijnands

Kenmerk DEU-643/2000 Telefoon 3484949

Blad /1 Fax 3485329

Bijlage(n) 1 E-mail (jcs.wijnands@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Hoekema over de vier van Belgrado

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d.

7 december 2000, kenmerk 2000103370, waarbij gevoegd waren de door het

lid Hoekema, overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van

de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes

mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het Lid Hoekema over de "vier van Belgrado"

Vraag 1

Heeft U kennisgenomen van de tv-uitzending "De vier van Belgrado" (1) en het desbetreffende artikel in de Volkskrant van 1 december jl.?

Antwoord

Ja

Vraag 2

Weet U of de van de marteling en bedreiging van de vier van Belgrado verantwoordelijke functionarissen van de Joegoslavische (speciale) politie nog in functie zijn?

Antwoord

Aangenomen kan worden dat de (meeste) verantwoordelijke politie-functionarissen, voorzover zij als zodanig geïdentificeerd kunnen worden, nog in functie zijn. Een (begin van) hervorming van het politie-apparaat lijkt op zijn vroegst pas na de verkiezingen in Servië op 23 december a.s. en vervanging van de huidige overgangsregering in Servië (waarin de partij van Milosevic nog een belangrijke rol speelt), verwacht te kunnen worden. Overigens zijn de eerst verantwoordelijke ministers in onderhavige kwestie, nl. de minister voor informatie, Matic, en de minister van binnenlandse zaken, Stojiljkovic, inmiddels wel uit hun functie ontheven.

Vraag 3

Gaat
U de Joegoslavische autoriteiten aanspreken op de ontoelaatbaarheid van marteling en bedreiging en de noodzaak de verantwoordelijken te straffen?

Antwoord

De Nederlandse Zaakgelastigde heeft de behandeling van de vier reeds op hoog niveau in Belgrado aan de orde gesteld en daarbij krachtig aangedrongen op bestraffing van de verantwoordelijken. In de toenemende bilaterale contacten zal Nederland bij de Joegoslavische autoriteiten aandacht blijven vragen voor hervormingen van het politie-apparaat in het algemeen en bestraffing van betrokkenen in deze kwestie in het bijzonder.

(1) SBS 6, 3 december jl.

Kenmerk
Blad /1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie