Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsbehandeling Stadsvisie gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

College heeft tijd nodig voor overleg met Provincie

Raadsbehandeling Stadsvisie schuift maand op

Het college van b. en w. heeft besloten het raadsdebat over de Stadsvisie een maand op te schuiven. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de raad in zijn vergadering van november een besluit over de Stadsvisie zou nemen; dat gaat nu gebeuren in de vergadering van 19 december.

Burgemeester en wethouders hebben hiertoe besloten, omdat de Provinciale Planologische Commissie heeft aangegeven behoefte te hebben aan een gesprek over de Stadsvisie met de gemeente Oosterhout. Dat gesprek zal pas tegen het einde van oktober kunnen plaatsvinden. En omdat de uitkomst van het gesprek voor het college aanleiding kan zijn de Stadsvisie op onderdelen nog bij te stellen, willen b. en w. eerst dat gesprek afwachten. Vervolgens kan dan de Stadsvisie - al dan niet aangepast - aan de raad worden aangeboden.

In haar advies is de PPC in grote lijnen zeer lovend over de concept-Stadsvisie van de gemeente Oosterhout. De commissie spreekt "haar waardering uit voor de kwaliteit van de visie". "Niet allleen het werken met lagen en netwerken om te komen tot een integrale visie, maar ook de brede integratie van sociaal-maatschappelijke aspecten rechtvaardigt het predikaat Stadsvisie-Plus", aldus de PPC.

Wel heeft de commissie een aantal opmerkingen over onderdelen van de Stadsvisie, waarover ze nader overleg met de gemeente wil. Het gaat dan onder andere over de betekenis van het element "natuur" in de Stadsvisie, keuzes die worden gemaakt op het gebied van landbouw, extra aandacht voor milieuplanologische aspecten, de bovenlokale betekenis van Oosterhout voor de regionale economie en de woningbouw in de kerkdorpen. De PPC vraagt verder in de Stadsvisie aandacht voor het opstellen van een beschermd dorpsgezicht voor de kern van Den Hout. Ook zou in de Stadsvisie "uitdrukkelijk moeten worden nagedacht" over de aan de Heilige Driehoek toe te kennen status. In het advies merkt de PPC tenslotte op dat het standpunt in de Stadsvisie dat projectmatige glastuinbouw in het gebied Oosteind-Dongen niet tot de mogelijkheden behoort, in strijd is met het provinciale beleid.

Wethouder Gerbrands, bestuurlijk verantwoordelijk voor de Stadsvisie, vindt de vertraging op zich jammer. "We waren in onze voorbereiding eigenlijk nagenoeg klaar, dus dan is het altijd vervelend als er vertraging optreedt. Aan de andere kant is de Provinciale Planologische Commissie natuurlijk niet het eerste het beste gezelschap. Het is een belangrijk adviesorgaan van het provinciebestuur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling", aldus wethouder Gerbrands.

In een brief aan de fractievoorzitters constateren b. en w. overigens nog een bijkomend voordeel van het uitstel van de behandeling. Het college constateert dat de voorbereiding van en de agenda voor de raadsvergaderingen in november, met de herstart en de begroting, zwaar belast zijn. Door behandeling van de Stadsvisie één maand op te schuiven, "ontstaat er meer lucht om ook het raadsvoorstel voor de Stadsvisie op een goede en zorgvuldige manier voor te bereiden en te behandelen".

Oosterhout, 6 oktober 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie