Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Werkloosheid daalt niet meer

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB00-284
19 december 2000
9.30 uur Werkloosheid daalt niet meer

Aan de jarenlange daling van de geregistreerde werkloosheid is een einde gekomen. De kortdurende werkloosheid was al langer stabiel. Uit de nieuwste cijfers van het CBS blijkt dat nu ook de daling van de langdurige werkloosheid tot stilstand is gekomen. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden waren er in de maanden september-november 191 duizend geregistreerde werklozen. Dat is nog zestienduizend lager dan een jaar eerder.

Geregistreerde werkloosheid daalt niet meer Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden kwam het aantal geregistreerde werklozen in de maanden september-november uit op 191 duizend. De werkloosheidscijfers hebben dit jaar een grillig verloop. De onderliggende tendens was echter dalend. Deze daling verliep niettemin in een steeds lager tempo. Uit het nieuwste cijfer concludeert het CBS dat de geregistreerde werkloosheid nu niet meer daalt. Daarmee komt een einde aan de onafgebroken afname sinds begin 1994. Door de tot voor kort dalende werkloosheid is het aantal werklozen wel nog zestienduizend lager dan een jaar eerder. Het aantal werklozen in de maanden september-november is hoger dan in juni-augustus. Dit betekent nog niet dat de werkloosheid nu stijgt. Het verschil valt binnen de onnauwkeurigheidsmarge van de steekproefuitkomsten.

Langdurige werkloosheid nu ook stabiel CBS-Persdienst De laatste twee jaar daalde vooral het aantal werklozen dat langer dan Postbus 4000 een jaar staat ingeschreven bij het arbeidsbureau. Deze daling van het 2270 JM Voorburg aantal langdurig werklozen is nu tot stilstand gekomen. Vanaf april-juni tel. (070) 337 58 16 van dit jaar schommelt hun aantal rond de 80 duizend. fax (070) 337 59 71
E-mail: Het aantal werklozen dat korter dan een jaar staat ingeschreven, is al (persdienst@cbs.nl) langer vrijwel stabiel. In september-november ligt het aantal kortdurend werklozen op bijna 110 duizend. Dat is vrijwel even hoog als in dezelfde periode van vorig jaar en maar enkele duizenden lager dan in Het CBS
is een dienst van september-november 1998.
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB00-284 pagina 1 van 5
Technische toelichting
Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van minder dan twaalf uur per week. De cijfers zijn gebaseerd op de registratie van de arbeidsbureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend mensen in Nederland wordt gehouden.
Omdat de geregistreerde werkloosheidscijfers zijn gebaseerd op een steekproefonderzoek, hebben ze een onnauwkeurigheidsmarge. Alleen uit grote veranderingen en uit veranderingen die zich gedurende een langere periode voortdurend aftekenen mogen conclusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid.
Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloosheid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren van het onbenut arbeidsaanbod. Eén daarvan is de werkloze beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Centraal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses.
Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzovoorts). Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

Indicatoren onbenut arbeidsaanbod 1992 1995 1996 1997 1998 1999 x 1000
Geregistreerde werkloosheid 336 464 440 375 287 221 Werkloze beroepsbevolking 411 533 494 438 348 292 Wil betaald werk hebben van
>= 12 uur 974 1 137 1 117 1 020 914 805 Mensen met bijstand 480 489 481 437 397 363 Mensen met WW 262 445 429 391 300 239

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie