Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Randstad kondigt pakket maatregelen aan

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Randstad Holding NV
Zoek soortgelijke berichten
Randstad Holding NV

19-12-2000: Randstad kondigt pakket maatregelen aan

Voor meer informatie kunt u De directie van Randstad Holding nv maakt contact opnemen met: bekend dat een pakket maatregelen is Maarten den Ottolander getroffen om de resultaten van de Randstad Piethein Leune Groep structureel te verbeteren. Deze telefoon: 020 569 5623 maatregelen zullen naar verwachting § 65 miljoen aan besparingen gaan opleveren voor het jaar 2001. Het effect van deze maatregelen op het resultaat zal met name zichtbaar zijn in de tweede helft van 2001. Voor de implementatie hiervan is dit jaar een voorziening getroffen van § 30 miljoen. Voorts is besloten de schoonmaakactiviteiten af te stoten. Randstad is voornemens om Lavold te verkopen aan de Deense schoonmaakonderneming ISS A/S. De transactiewaarde zal naar alle waarschijnlijkheid § 90 miljoen in contanten bedragen, waarvan circa § 8 miljoen voor de in Lavold aanwezige netto liquide middelen. Randstad zal de netto boekwinst van circa § 75 miljoen als buitengewone bate in de resultatenrekening 2000 verantwoorden. Bovenstaande maatregelen (inclusief de verkoop van Lavold) hebben per saldo een positief effect op de winst per aandeel van circa § 0.48 in het boekjaar 2000.

Maatregelen

- Reductie overhead De afname van personeelskosten zal plaatsvinden door natuurlijk verloop. De verhouding intercedent : overig personeel zal voor de hele Groep drastisch worden verbeterd van 3 : 2 naar 3 : 1, voor een groot deel door interne overplaatsingen. Deze verschuiving zal de focus op de markt versterken. De directie verwacht dat deze ingreep aan het eind van het tweede kwartaal 2001 in belangrijke mate afgerond zal zijn.


- Aanpassing van het distributieconcept: multi-channel
Om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren (24 uurs bereikbaarheid en maatwerk dienstverlening) zullen naast vestigingen ook call centers, inhouse- locaties en internettoepassingen worden ingezet. Hierdoor verandert voor een deel de functie van de traditionele vestiging. In Nederland zal het aantal vestigingen met enkele tientallen worden teruggebracht. In Duitsland en de Verenigde Staten zijn in 2000 meer dan 150 vestigingen geopend. Deze investeringen zullen eerst moeten gaan bijdragen aan het resultaat, voordat het vestigingennet verder wordt uitgebreid.


- ICT
Het ICT beleid voor 2001 is erop gericht om volledig en efficiŽnt gebruik te maken van de in 2000 gedane investeringen in ICT infrastuctuur en -applicaties. Alle lopende ICT projecten zijn getoetst op hun directe bijdrage aan de ondernemingsdoelstellingen. De matching engine van Hedson zal ook toepasbaar worden gemaakt voor andere onderdelen van de Randstad Groep. Het web-enabled maken van de vestigingen houdt een hoge prioriteit. De investeringen in de Shared Service Centers in Europa en de Verenigde Staten worden voortgezet om additionele besparingen te realiseren. Daarnaast zal geÔnvesteerd worden in de multi-channel strategie en e-procurement om te komen tot een verbetering van de dienstverlening aan de klanten. De druk van ICT investeringen op het resultaat zal in 2001 niet toenemen.


- Onderbezetting YACHT ICT De onderbezetting is sterk teruggebracht. Een groep van 115 medewerkers wordt nog intensief bemiddeld naar opdrachten, die direct perspectief bieden op een dienstverband buiten de Randstad Groep.


- Werkkapitaal
In 2001 zullen alle werkmaatschappijen over zijn gestapt naar een nieuw debiteurensysteem. Voor 2001 is de verwachting dat de gemiddelde betalingstermijn met 5 dagen zal verbeteren.


- Procurement
Het huidige procurement programma wordt aangescherpt en zal leiden tot verdere structurele besparingen en het terugbrengen van het aantal toeleveranciers. Dit programma staat onder directe aansturing vanuit het Executive Committee.


- Voorziening
Voor de implementatie van de bovenstaande maatregelen wordt een voorziening getroffen van § 30 miljoen. Deze voorziening zal worden gebruikt voor de kosten van een op te zetten mobiliteitscentrum, sluiting van vestigingen, overplaatsing, omscholing en dergelijke.

Investeren in groei Randstad zal in 2001 blijven investeren in groeimarkten als ItaliŽ en Spanje en in het Verenigd Koninkrijk. Het segment topprofessionals (YACHT) is een internationale groeimarkt. De investeringen in deze divisie worden voortgezet. Het inhouse-concept van Capac is succesvol. Dit concept zal versneld internationaal worden uitgebouwd. Het aandeel van de omzet van de Randstad Groep buiten Nederland zal hierdoor in 2001 ruim boven de 60% uitkomen.

Randstad heeft voornemens Lavold aan ISS te verkopen
De directie van Randstad Holding nv heeft in een separaat persbericht vandaag bekendgemaakt dat zij voornemens is Lavold te verkopen aan ISS A/S. De transactiewaarde bedraagt circa § 90 miljoen in contanten. Het definitieve overnamebedrag hangt af van de vaststelling van de balans op 31 december 2000. Randstad zal de netto boekwinst van circa § 75 miljoen als buitengewone bate in de resultatenrekening 2000 verantwoorden.

Effect voor de winst per aandeel in 2000 Het netto effect op de winst per aandeel van de voorzieningen is § 0.17 negatief. De boekwinst van Lavold zal een positief effect hebben van circa § 0.65. Hierdoor ontstaat per saldo een positief effect van circa § 0.48 op de winst per aandeel in 2000.

Diemen, 19 december 2000 Randstad Holding nv

Randstad Holding nv is een internationale, zakelijke dienstverlener met werkmaatschappijen in West-Europa en Noord-Amerika. Essentieel bij alle diensten is het beschikbaar stellen van arbeid en deskundigheid aan organisaties die daardoor flexibeler kunnen opereren. De Randstad Groep behoort tot de grootste uitzendondernemingen in de wereld en is met de uitzendactiviteiten marktleider in de Benelux, Duitsland en het zuidoosten van de Verenigde Staten. Het aandeel Randstad Holding nv is genoteerd op de AEX-Effectenbeurs en maakt deel uit van de Amsterdam Midkap-index waar het voor 10,2% in meeweegt. Per 17 februari 1998 zijn opties Randstad Holding nv op de AEX-Optiebeurs in notering genomen.

19-12-00 Randstad is voornemens Lavold aan ISS te verkopen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie