Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Omzet van De Drie Electronics over 2000 licht gestegen

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Bron: De Drie Electronics
Zoek soortgelijke berichten
De Drie Electronics

PERSBERICHT

Omzet van De Drie Electronics over 2000 licht gestegen

Voor De Drie Electronics Beheer N.V. te Ede (aanbieder van "Powerful Solutions in Energy Conversion" voor de markten Mobiliteit, Defensie, Infrastructuur en Industrie) is het boekjaar 2000, dat per 30 november 2000 is afgesloten, volgens de eerder uitgesproken verwachting verlopen.

De omzet, inclusief voorraadmutaties, is met 8,8% toegenomen tot ¤ 10,28 miljoen (1999: ¤ 9,45 miljoen). Het geconsolideerde nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening is in 2000 met 5,4% gedaald tot ¤ 0,85 miljoen (1999: ¤ 0,90 miljoen). Deze daling is het gevolg van margedruk, veroorzaakt door hogere kosten ten behoeve van het invoeren van nieuwe producttechnologieën en hogere marketingkosten. Rekening houdend met de buitengewone bate vanwege een schikking in een patent-inbreukdispuut in 1998, is een geconsolideerd nettoresultaat behaald van ¤ 0,91 miljoen (1999: ¤ 0,96 miljoen). Dit resultaat komt overeen met een winst per aandeel van ¤ 0,76 (1999: ¤ 0,80). Het eigen vermogen per aandeel steeg van ¤ 3,56 naar ¤ 3,94 (na aftrek van voorgesteld dividend).

Aan de op 16 maart 2001 te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend over 2000 vast te stellen op ¤ 0,38 in contanten per aandeel van nominaal NLG 0,50 (1999: ¤ 0,408).

Voorgenomen fusie industrie automation Energiesystemen (iaE)

Op 30 oktober 2000 kondigde De Drie Electronics aan in verregaande fusieonderhandelingen te zijn met het Duitse bedrijf iaE. De fusie versterkt niet alleen de marktpositie van de gecombineerde onderneming, maar ook de geografische aanwezigheid wordt in de gekozen marktsegmenten versterkt.

Het due dillegence onderzoek in het kader van de voorgenomen fusie met iaE verloopt voorspoedig, maar zal in tegenstelling tot eerdere berichtgeving afgesloten worden in maart 2001. De oorzaak hiervan is dat de gecontroleerde jaarcijfers van iaE over het jaar 2000 in de tweede helft van februari gereed zullen zijn, in plaats van in de tweede helft van januari.

De fusie zal tot stand komen door verwerving van alle aandelen iaE tegen uitgifte van 600.000 nieuwe aandelen door De Drie Electronics aan de aandeelhouders van iaE en een betaling in contanten. De transactie zal naar verwachting in maart worden gesloten. Op 16 maart 2001 zal De Drie Electronics haar aandeelhouders goedkeuring vragen voor de uitgifte van nieuwe aandelen tijdens de aandeelhoudersvergadering.

Vooruitzichten

De Drie Electronics verwacht, zonder rekening te houden met de hierboven genoemde fusie, voor het boekjaar 2001 een duidelijke stijging van de omzet en een lichte stijging van het resultaat. Dat de winst minder hard zal stijgen dan de omzet is het

gevolg van verhoogde activiteit op het gebied van R&D en marketing. Door verhoogde inspanningen op het gebied van R&D zal De Drie Electronics haar voorsprong op technologisch gebied verder uitbouwen. Door deze aanpak zal de strategische doelstelling van De Drie Electronics verder worden ingevuld: marktleiderschap in enkele zorgvuldig gekozen nichemarkten.

Profiel
De Drie Electronics, opgericht in 1939, is genoteerd aan de Amsterdamse Effectenbeurs. De Drie Electronics geniet wereldwijd een uitstekende reputatie op het gebied van energieconversie en meet- en regeltechniek. Ruim zeventig hooggekwalificeerde medewerkers richten zich dagelijks op de ontwikkeling, productie, verkoop en after sales-service van klantspecifieke oplossingen. De kracht van De Drie Electronics schuilt in haar innovatieve vermogen. In nauwe samenwerking met opdrachtgevers worden nieuwe powerful solutions ontwikkeld; concepten voor het oplossen van applicatievraagstukken. Deze concepten worden vertaald in concrete producten, waarin elektrotechniek, elektronica, mechanische constructies en software zijn geďntegreerd. Op het gebied van energieconversie is De Drie Electronics actief op de markten Mobiliteit, Infrastructuur, Defensie, Marine en Industrie.

Voor verdere informatie:

De Drie Electronics Beheer N.V.
ir. B.M.A. Jankovich
Telefoon: +31 (0)318 676 111

Internet: www.dde.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie