Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ondanks groeivertraging houdt conjuncturele voorspoed aan

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Planbureau

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer: 44
Datum: 19 december 2000
Inlichtingen bij: Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477), of bij Arnold Kusters (tel: 070-3383414)

CPB REPORT: ONDANKS GROEIVERTRAGING HOUDT CONJUNCTURELE VOORSPOED AAN

De groei van de Nederlandse economie komt dit jaar naar verwachting uit op een uitbundige 4,25%. Voor 2001 verwacht het Centraal Planbureau (CPB) een nog steeds stevige groei van 3,5%. Hoewel dit een lichte groeivertraging betekent, blijft de economische voorspoed aanhouden. Na een milde recessie in 1995 duurt de economische opleving nu al twintig kwartalen. Zo'n langdurige bloeiperiode heeft de Nederlandse economie de laatste vijftig jaar niet eerder gekend.

Het CPB geeft een aantal oorzaken aan voor iets afzwakkende groeiverwachtingen ten opzichte van de ramingen in de Macro Economische Verkenning van september 2000. In de MEV 2001 verwachtte het CPB nog een economische groei van 4% in 2001 tegen 3,5% nu. Ten eerste is de verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2001 iets verlaagd. Het planbureau verwacht mede daarom dat de export in 2001 met 8% groeit; drie maanden geleden was deze groeiverwachting nog 9%.
Voorts zwakt de investeringsgroei in de ramingen voor 2001 af tot 4,25% voor bruto investeringen van bedrijven en 2% voor investeringen in woningen. Oorzaken zijn een verslechtering in de winstgevendheid van bedrijven en een toename van de rentevoet. Ook een iets lagere toename van de consumptie dan eerder geraamd vertraagt de economische groei. De raming voor de consumptiegroei in 2001 is bijgesteld van 4,5% naar 4% (zie hierna).

Consumptietoename 4% in 2000 en 2001
Het CPB raamt voor zowel 2000 als 2001 een toename van de consumptie met 4%. Vooral de verkoop van duurzame consumptiegoederen en telecomdiensten droegen bij aan de consumptietoename in 2000. Dit betekent dat de consumptie dit jaar, net als in de afgelopen jaren, harder groeit dan het reëel beschikbare gezinsinkomen. Vermogenswinsten op huizen en aandelen maakten dit mogelijk. In 2001 blijft de toename in de consumptie daarentegen achter bij de netto inkomensgroei. Deze laatste zal, met name door de netto lastenverlichting in het kader van de belastingherziening, stijgen van 2,5% dit jaar naar 5% volgend jaar. Om een aantal redenen verwacht het CPB dat deze forse netto inkomensgroei niet gepaard gaat met een dienovereenkomstig hogere consumptie.
Ten eerste nemen de vermogenseffecten op de consumptie in 2001 vermoedelijk sterk af. Ten tweede houdt de herziening van het belastingstelsel ook een BTW-verhoging in. Waarschijnlijk hebben consumenten bepaalde bestedingen vervroegd naar eind 2000 om deze BTW-verhoging te vermijden. Dit verlaagt de consumptie begin 2001. Een derde reden is dat een deel van de stijging van het netto gezinsinkomen pas in 2002 tot hogere consumptieve bestedingen zal leiden.

Inflatie loopt tijdelijk op
De stijging van de consumentenprijsindex (CPI) neemt naar verwachting toe van gemiddeld 2,5% in 2000 naar 4,25% in 2001. Het planbureau ziet vooral tijdelijke oorzaken en verwacht dan ook dat de inflatie alleen tijdelijk zo hoog zal zijn.
De inflatietoename valt deels te verklaren door de verhoging van de indirecte belastingen, die overigens ruimschoots gecompenseerd wordt door een verlaging van de directe belastingen. Dit is een eenmalig effect van de belastingherziening.
Ook de hoge olieprijs en dollarkoers in 2000 zorgen voor een tijdelijke verhoging van de inflatie in 2001. In de CPB-projectie dalen de olieprijs en de dollarkoers ten opzichte van de hoge niveaus in het vierde kwartaal van 2000. Met enige vertraging zal dit in een lagere inflatie resulteren.

Krappe arbeidsmarkt stuwt lonen omhoog
Naar verwachting stijgen de contractlonen in de marktsector volgend jaar met 4%, tegen 3,25% in 2000. Tegelijkertijd beïnvloeden opwaartse èn matigende krachten de loonontwikkeling. Van de forse netto lastenverlichting door de invoering van het nieuwe belastingstelsel, die al tot een behoorlijke netto inkomensverbetering leidt, kan een matigende invloed op de loonontwikkeling uitgaan. Van de hogere inflatie gaat een opwaartse druk op de lonen uit, ook al is dit voor een groot deel een tijdelijk effect van de wijziging in het belastingstelsel. De krappe arbeidsmarkt zorgt voor de belangrijkste opwaartse druk op de lonen.
De werkgelegenheid is in 2000 gestegen met 2,5%. In 2001 zal dit naar verwachting afnemen tot 1,75%. Naast de afzwakking van de economische groei vormen ook problemen bij de werving van personeel een belangrijke oorzaak voor de afname van de werkgelegenheidsgroei. Desondanks kan de werkloosheid in 2001 nog iets verder dalen, van 3,5% in 2000 tot 3,25%.

Wereldeconomie
De volume-groei van de wereldhandel daalt in de CPB-raming van 13% in 2000 naar 9,25% volgend jaar. Oorzaak is de conjuncturele vertraging in Noord-Amerika en in Europa. De economische groei in de industrielanden vertraagt, vooral door de krappere monetaire politiek in veel landen en door de opgelopen olieprijzen. De zachte landing van de economie van de Verenigde Staten lijkt zich conform de CPB-raming van september jl. te ontwikkelen.
De hogere olieprijzen en de aanhoudend zwakke positie van de euro zorgen er voor dat de inflatie in de Europese Unie toeneemt. Mede hierdoor zal de economische groei in de EU naar verwachting dalen van 3,25% in 2000 tot 2,75% in 2001. Het CPB verwacht daarmee een sterkere afkoeling dan internationale organisaties recent lieten zien.

Deze meest recente ramingen van het CPB voor de ontwikkeling van de wereldeconomie en de Nederlandse economie staan in het vandaag verschenen nummer van CPB Report.

Verder in CPB Report 2000/4
In dit Engelstalige kwartaaltijdschrift presenteert het CPB naast ramingen voor het huidige en het volgende jaar ook eigen economisch onderzoek over uiteenlopende onderwerpen. Zo besteedt CPB Report 2000/4 onder meer aandacht aan: tekorten aan wetenschappers; mobiliteit van kapitaal in de Europese Unie; de economische gevolgen van EU-uitbreiding; de privatisering van Schiphol; en de relatie tussen mobiliteit op de arbeidsmarkt en mobiliteit op de woningmarkt.

Tekorten aan wetenschappers
Het tamelijk honkvaste wetenschappelijk personeel van universiteiten in vaste dienst zal de komende jaren snel vergrijzen. Dit betreft vooral wetenschappelijk medewerkers en hoogleraren. Tegelijkertijd vermindert de belangstelling van studenten voor een tijdelijke wetenschappelijke carrière als assistent-in-opleiding (AIO) of onderzoeker-in-opleiding (OIO). Een groot deel van degenen die nog wel kiezen voor een dergelijke opleiding verlaat de wetenschappelijke wereld weer na een paar jaar. Onderzoekers van het CPB voorzien dan ook voor het jaar 2008 een tekort aan wetenschappelijk onderzoekers van ruim 2.800 arbeidsjaren ofwel 12,1% van het totale wetenschappelijk personeel in 1998. Dit tekort kan worden voorkomen door meer studenten te interesseren voor een tijdelijke wetenschappelijke positie, en door meer jonge onderzoekers te behouden voor de wetenschap door hen een vast contract aan te bieden. De hoge academische kwaliteit van deze jonge doctoren biedt goede kansen voor het vernieuwen van de wetenschappelijke staf van universiteiten.

Privatisering van Schiphol
De overheid bekleedt thans conflicterende rollen met betrekking tot luchthaven Schiphol: eigenaar, belanghebbende bij een goede luchthaven, beleidsmaker en toezichthouder. Privatisering van luchthaven Schiphol zal overheidsregulering rond de luchthaven transparanter maken. Bij een geprivatiseerde luchthaven heeft deze regulering onder meer betrekking op geluidhinder, veiligheid en ruimtelijke ordening.
Om te beginnen kan de marktmacht van een luchthaven kan reden zijn voor regulering van de luchthaven- en andere heffingen. De meeste reizigers hebben immers geen goed alternatief. Waar het commerciële belang van de geprivatiseerde luchthaven strijdt met het algemeen belang, kan privatisering echter ook minder voordelig uitpakken. Dit kan ondervangen worden met aanvullende regulering. Als privaat bedrijf zal de luchthaven investeringsbeslissingen vooral nemen op grond van de te verwachten winstgevendheid. Zonder aanvullende maatregelen zou dit kunnen betekenen dat een geprivatiseerd Schiphol zich te weinig inspant om de geluidhinder te reduceren en om optimale cluster- en agglomeratievoordelen te realiseren. In economische termen: een geprivatiseerd Schiphol heeft zelf geen incentive om rekening te houden met de negatieve en positieve externe effecten van de luchthaven.
Ook is het mogelijk dat het luchthavenmanagement korte termijn-belangen gaat nastreven ten koste van de lange termijn. In andere sectoren zou dit leiden tot een overname of zelfs faillissement. Voor een luchthaven is dat zeer onwenselijk, en is het dus vooral zaak deze kortzichtigheid te voorkomen.

Het CPB Report 2000/4, ISSN 1385-1160, is te bestellen bij:

SDU Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Telefoon : 070-3789 887
Telefax : 070-3789 783

De prijs is:
f26.50 voor een los nummer
f95.00 voor een jaarabonnement (4 nummers)

Tevens is de volledige publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file (geheel en per artikel).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...