Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamer akkoord met wijziging Rijkswet Nederlanderschap

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

19.12.00

Eerste kamer akkoord met wijziging Rijkswet Nederlanderschap

Veel Nederlanders in het buitenland die de afgelopen jaren van rechtswege het Nederlanderschap zijn kwijtgeraakt krijgen hun oude nationaliteit vanaf 1 februari 2001 met terugwerkende kracht terug. Zij moeten daarvoor wel na 1 januari 1990 nog een Nederlands paspoort hebben gekregen. Bovendien moeten zij tijdig een nieuw Nederlands paspoort aanvragen; voor een aantal van hen betekent dat: vóór 1 januari 2002. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het eerste deel van de nieuwe Rijkswet op het Nederlanderschap. Het tweede en resterende deel van de wet zal naar verwachting op 1 januari 2002 inwerkingtreden. Met het wetsvoorstel van staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie tot wijziging van de rijkswet op het Nederlanderschap dat hiertoe strekt, ging de Eerste Kamer vandaag met algemene stemmen akkoord.

Nederlanders in het buitenland

In 1985 werd de huidige Rijkswet op het Nederlanderschap van kracht waarbij meerderjarige Nederlanders het Nederlanderschap van rechtswege kwijtraakten wanneer zij nadien tien jaar of langer onafgebroken woonden in het land waarvan ze ook de nationaliteit bezaten en waren geboren. Dat betekende dat vanaf 1995 tienduizenden Nederlanders in het buitenland al dan niet tegen hun wil en vaak zonder dat zij het wisten hun Nederlanderschap kwijtraakten. Deze gevolgen zal de nu aanvaarde wet op twee manieren ongedaan maken. Wie in de jaren na 1990 ervan blijk heeft gegeven Nederlander te willen blijven door een paspoort aan te vragen krijgt het Nederlanderschap zoals boven omschreven van rechtswege terug, als hem na 1 januari 1990 een paspoort of bewijs van Nederlanderschap is verstrekt.

Wie geen paspoort gekregen heeft, kan op grond van het tweede deel van de wet - dat dus op 1 januari 2002 in werking zal treden - het Nederlanderschap eveneens met terugwerkende kracht terugkrijgen door daartoe een schriftelijke verklaring af te leggen binnen twee jaar na 1 januari 2002.

Ook voor oud-Nederlanders die niet tot bovengenoemde groepen behoren bestaat vanaf 1 januari 2002 de mogelijkheid het Nederlanderschap terug te krijgen. In het wetsvoorstel zijn twee mogelijkheden opgenomen. Dat is in de eerste plaats door naturalisatie, waarbij niet het vereiste geldt dat de persoon zijn verblijf in Nederland heeft. In de tweede plaats bestaat de mogelijkheid te opteren voor het Nederlanderschap. De laatste mogelijkheid bestaat alleen voor oud-Nederlanders die tenminste een jaar legaal hoofdverblijf hebben gehad in Nederland.

In het algemeen geldt onder de nieuwe wet, evenals onder de oude, dat Nederlanders die vrijwillig een andere nationaliteit krijgen het Nederlandschap verliezen. Daarop zijn echter belangrijke uitzonderingen. De Nederlander die een andere nationaliteit wil verkrijgen, verliest het Nederlanderschap bijvoorbeeld niet als hij of zij gehuwd is met iemand van die andere nationaliteit. De gedachte daarachter is het belang van de eenheid van nationaliteit in het gezin: de wens van de Nederlandse echtgenoot om het Nederlanderschap te behouden moet geen belemmering vormen dezelfde nationaliteit als de andere echtgenoot aan te nemen. Ook de Nederlander die in het land van die andere nationaliteit is geboren en daar zijn hoofdverblijf had toen hij de andere nationaliteit verkreeg kan het Nederlanderschap behouden. En zo ook de minderjarigen die vijf jaar lang onafgebroken hun hoofdverblijf hebben gehad in het land van die andere nationaliteit.

Buitenlanders in Nederland

Wie de Nederlandse nationaliteit verkrijgt door naturalisatie, zal in beginsel afstand moeten doen van zijn oorspronkelijke nationaliteit. In een aantal bij de wet bepaalde gevallen behoeft geen afstand gedaan te worden van de oorspronkelijke nationaliteit. Dit geldt bijvoorbeeld voor buitenlandse echtgenoten van Nederlanders. Het omgekeerde geldt zoals bovengeschetst ook voor Nederlanders die een andere nationaliteit krijgen. Migranten van de tweede generatie kunnen door middel van een eenvoudige optie de Nederlandse nationaliteit verkrijgen. Zij hebben immers al veel banden met de staat waar zij wonen. Zij hebben er onderwijs genoten, kennen de taal en zijn bekend met de gewoonten en gebruiken. Ook voor hen geldt de afstandseis niet.

Naturalisatietoets

Om in aanmerking te komen voor naturalisatie tot Nederlander zal er tijdens de procedure een naturalisatietoets worden afgenomen. Hierbij wordt getoetst of de betrokkene voldoende kennis heeft van de Nederlandse taal om te kunnen functioneren in de maatschappij. Het niveau van de toets sluit aan bij niveau 2 van de inburgeringstoets die wordt gebruikt in de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN). De naturalisatietoets bevat een mondeling en een schriftelijk gedeelte. De betrokkene wordt geacht gesprekken te kunnen voeren en eenvoudige berichten te kunnen lezen, zoals bijvoorbeeld stembiljetten. Ook moet betrokkene in staat zijn om korte, informele brieven te schrijven. Personen die vanwege een lichamelijke of geestelijke belemmering niet in staat zijn om (gedeeltes van) de toets af te leggen, kunnen hiervoor worden vrijgesteld. Ook personen die reeds het inburgeringstraject vanuit de WIN succesvol hebben afgesloten worden vrijgesteld, mits zij bij de betreffende inburgeringstoets het niveau 2 of hoger hebben behaald. Momenteel wordt onderzocht welke onderwijsinstelling de naturalisatietoets zal gaan afnemen.

Termijnen van verblijf

In tegenstelling tot de huidige wet beginnen de termijnen van verblijf
- zoals de termijn van vijf jaar die vereist is voor een naturalisatie
- in Nederland te lopen vanaf het moment dat een vreemdeling is toegelaten, dus legaal bestendig in Nederland verblijft. Daarnaast is de term hoofdverblijf ingevoerd tegenover woonplaats of werkelijk verblijf in huidige wet. Met deze termen is aansluiting gezocht bij het vreemdelingenrecht. Hoofdverblijf wil in dit verband zeggen: daar waar iemand zijn feitelijke woonplaats heeft.

Bestrijding van schijnerkenningen

Voordat een minderjarig buitenlands kind dat erkend is door een Nederlander de Nederlandse nationaliteit kan verkrijgen, moet de minderjarige eerst drie jaar door de erkenner zijn verzorgd en opgevoed. Deze maatregel is bedoeld schijnerkenningen tegen te gaan.

Rechten van kinderen

Kinderen van twaalf jaar en ouder dienen volgens het voorstel gehoord te worden over een mogelijke nieuwe nationaliteit. Vanaf zestien jaar en ouder krijgen ze rechtstreekse invloed op het besluit.

Fraude

Tenslotte: in de Rijkswet is uitdrukkelijk opgenomen dat wie fraude gepleegd heeft bij het verkrijgen van het Nederlanderschap, grote kans loopt het Nederlanderschap ook weer snel te verliezen. Dat kan zelf gebeuren als hij daardoor staatloos wordt.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 19-12-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...