Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Op weg naar betere regeling van deskundige onderzoeken

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Naar een betere regeling van deskundige onderzoeken (19/12/00)

Recent liet de correctionele rechtbank van Dendermonde drie van verduistering beschuldigde verdachten vrijuit gaan wegens overschrijding van de redelijke termijn. Het ging over een faillissement uitgesproken in oktober 93. Het parket duidde een boekhoudkundig expert aan. De man zou tussen 1993 en 1998 slechts drie en een half uur aan de zaak gewerkt hebben. De verdediging pleitte met succes de overschrijding van de redelijke termijn. (Ondertussen is op initiatief van ondergetekende een wettelijke regeling tot stand gekomen die toelaat om in geval van overschrijding van de redelijke termijn alsnog tot een bevredigende oplossing te komen). Vanzelfsprekend wordt het vertrouwen in justitie niet hersteld door dergelijke berichten.

Vandaag ondervroeg kamerlid Geert Bourgeois de minister van Justitie. Hij drong aan op wettelijke maatregelen voor een snellere afhandeling, minimale kwaliteitsgaranties voor deskundigen, betere controle op de afhandeling van expertises en maatregelen tegen gerechtelijke deskundigen die hun taak verwaarlozen.
De aangehaalde zaak is immers geen alleenstaand geval. Zeer dikwijls slepen expertises in strafzaken jarenlang aan zonder dat iemand er zich om bekommert. Bovendien kan zowat iedereen in dit land deskundige worden. Ook dhr. Nihoul figureerde destijds als vastgoedexpert op de lijst van de rechtbank in Brussel. In tegenstelling tot ons land bestaat er in het buitenland ter zake wetgeving in strafzaken. Minister De Clerck stelde destijds reeds een werkgroep aan (uit de zogenaamde actoren van justitie), waarvan de resultaten verder onbekend en onbesproken bleven.

Minister Verwilghen deelde vandaag mee dat hij aan professor Taelman van Gent opdracht gaf om een voorstel te formuleren tot wijziging van het gerechtelijk wetboek ten einde minimale voorwaarden inzake opleiding en aanstelling in het gerechtelijk privaatrecht op te nemen. Dit antwoord noopt tot licht positieve verwachtingen. Kamerlid Bourgeois wees er echter op dat ook in het strafrecht een wettelijke ingrijpen noodzakelijk is. Na aandringen van het kamerlid ging de minister akkoord om het probleem aan te kaarten bij het college van procureurs-generaal teneinde na te gaan of er nu reeds maatregelen kunnen genomen worden om tot een betere controle en kwaliteitsbewaking te komen.

Auteur:
VU-nationaal
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie