Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

VU vraagt invoering Milieubeleidsovereenkomst slachtafval

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Jos Bex (VU) vraagt invoering Milieubeleidsovereenkomst slachtafval (19/12/00)

Zoals bekend verbiedt de Europese Unie de verwerking van diermeel in veevoeder gedurende zes maanden. Vlaams volksvertegenwoordiger Jos Bex drukt zijn bekommernis uit over de voorgestelde federale oplossing tot uitvoering van de Europese maatregelen tegen de gekke-koeienziekte. In de plaats daarvan moeten zowel consumenten als producenten op zinvolle wijze geresponsabiliseerd worden.

De landbouwers verdienen begrip aangezien zij op korte termijn aangepast alternatief veevoeder moeten zoeken en wellicht geconfronteerd zullen worden met een, hopelijk tijdelijke, verminderde afzet als gevolg van het tanende consumentenvertrouwen.

De federale overheid stelt fiscale maatregelen voor: er is zowel sprake van een verhoogd BTW-tarief als een speciale vleesheffing. Deze beleidsinstrumenten zijn echter slechts ad hoc maatregelen. Zij waarborgen geen verbeterde vleeskwaliteit. Financieringsdoeleinden staan centraal. De verplichte doorrekening van de verwerkingsprijs naar de vleesverwerkende bedrijven is onredelijk, vermits Vlaanderen daar onevenredig zwaar voor moet opdraaien.

Beter ware het er voor te opteren om de verwerkingskost van het dierenmeel door te rekenen aan de consument. Op deze wijze wordt zowel het financierings- als het reguleringaspect in rekening gebracht. Jos Bex koppelt daaraan echter een bijkomende voorwaarde: de betrokken industrie moet er tevens toe aangezet worden om in een milieubeleidsovereenkomst (MBO) alternatieven te zoeken voor de huidige aanwending (= verbranden) van het dierenmeel. Indien verbranden alsnog de enig haalbare optie is, moet deze verwerkingsmethode alleszins leiden tot de vervanging van fossiele brandstoffen. De MBO moet met andere woorden voorzien in een ernstige aanmoediging van zogenaamd `nuttige toepassingen'.

Consumentenverenigingen moeten effectief betrokken worden bij het beheer van deze MBO `slachtafval'. Door de internalisering van de afvalkost in de consumentenprijs, dragen zij immers bij in de financiering van de verwerking. Deze internalisering is aanvaardbaar uitgaande van de correcte toepassing van het principe `de vervuiler betaalt'. Daar staat wel tegenover dat de consument ook recht heeft op kwalitatief uitstekend voedsel.

Auteur:
VU&ID-fractie Vlaams parlement
Jos Bex, Vlaams volksvertegenwoordiger

Meer informatie:
Contactpersoon: Jos Bex
Telefoon: 016/48.94.06
Fax: 016/48.98.62

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie