Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BUZA inzake situatie hongerstakers in Turkije

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl\content.asp?Key=405556Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Europa Afdeling Oost-Europa/Centraal-Azië Bezuidenhoutseweg 67 2500 EB Den Haag

Datum 19 december 2000 Auteur D. Prins

Kenmerk DEU-661/2000 Telefoon +31 (0)70 348 5351

Blad /1 Fax +31 (0)70 348 5329

Bijlage(n) - E-mail

Betreft Antwoord op de vragen van het lid Karimi

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 19 december 2000, kenmerk 2000103950, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi van Uw Kamer overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Herinnert u zich uw toezeggingen om gedurende de top van Nice de situatie van de gedetineerde hongerstakers bij de Turkse minister van Buitenlandse Zaken aan de orde te stellen? Zo ja, heeft dit gesprek plaatsgevonden en wat was de reactie van uw Turkse ambtgenoot?

Antwoord

Tijdens de NAVO bijeenkomst van 15 december 2000 heb ik, zoals toegezegd, de aandacht voor deze kwestie gevraagd van mijn Turkse collega Cem. Hij reageerde op dat moment onverbindend maar zegde een latere reactie toe.

Vraag 2

Heeft u kennisgenomen van het feit dat in Turkije alle berichtgeving omtrent de hongerstakers gecensureerd wordt?

Antwoord

Het is mij bekend dat vrije nieuwsgaring over deze kwestie in Turkije, al dan niet op last van de autoriteiten, niet steeds is gewaarborgd. Ik acht dat in strijd met de vrijheid van meningsuiting en nieuwsgaring.

Vraag 3

Heeft u kennis genomen van het feit dat er geen gesprekken meer plaatsvinden tussen de bemiddelaars en de politieke gevangenen? Zo ja, deelt u onze mening dat het afbreken van deze gesprekken aanleiding geeft tot grote zorg?

Vraag 4

Heeft u aanwijzingen dat de Turkse regering in de betreffende gevangenissen wil ingrijpen? Zo ja, op welke wijze wil de Turkse regering ingrijpen?

Vraag 5

Vindt u dat deze situatie aanleiding geeft tot het sturen van een EU missie die toegang zou moeten krijgen tot de hongerstakers en er bij de Turkse regering moet aandringen op een geweldloze oplossing?

Antwoord 3, 4 en 5

Bij het opstellen van deze antwoorden ontving ik informatie dat de Turkse overheid inmiddels heeft ingegrepen in de betreffende gevangenissen. Ik betreur het ten zeerste dat hierbij slachtoffers zijn gevallen.

Vraag 6

Vindt u dat deze situatie aanleiding geeft tot het sturen van een EU missie die eveneens onderzoek doet naar de mensenrechtensituatie in Turkije en de rechten van gedetineerden in Turkije?

Antwoord

Over de mensenrechtensituatie in het algemeen en de rechten van gedetineerden in het bijzonder wordt frequent en gedetailleerd verslag gelegd door de diplomatieke posten van EU-lidstaten in Turkije, die zowel berichten op basis van contacten met de autoriteiten en met mensenrechtenorganisaties ter plaatse, als op basis van eigen waarneming. De mensenrechtensituatie, met inbegrip van de omstandigheden in de gevangenissen, vormt een van de prioriteiten in het Partnerschap voor Toetreding voor Turkije en is onderdeel van de politieke dialoog die de EU met Turkije voert. Voor een onderzoeksmissie door de EU naar de rechten van gedetineerden als in de vraag bedoeld zie ik op dit moment geen aanleiding. In dit verband acht ik overigens het Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke Behandeling of Straffen (CPT) van de Raad van Europa meer geëigend, want dat Comité spreekt Turkije aan op verplichtingen die het in dat kader op zich heeft genomen. Het Comité heeft recent nog een dergelijk onderzoeks-bezoek afgelegd.

Vraag 7

Bent u bereid deze vragen gegeven de urgentie en de zeer zorgelijke medische situatie van de (doods)hongerstakers, te beantwoorden voor woensdag aanstaande?

Antwoord 7

Beantwoording van Uw vragen gaat U op dinsdag 19 december toe.

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie