Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Samenwerking tussen ROC's en gemeenten verbetert

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 19-12-2000

Persbericht
nummer 172

Aantal aanbevelingen voor gemeenten en opleidingencentra Gemeenten en ROCs werken steeds beter samen op gebied van educatie

Gemeenten en Regionale Opleidingencentra (ROCs) werken steeds intensiever samen bij de ontwikkeling van educatieaanbod. Belangrijk knelpunt in de relatie vormt de wederzijdse informatievoorziening en communicatie tussen beide partijen. Dat is in grote lijnen het beeld van de monitor educatie 2000, uitgevoerd door het CINOP. De monitor geeft een aantal aanbevelingen, waarmee instellingen en gemeenten aan de slag moeten. Minister Hermans (OCenW) heeft de monitor vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd. *De monitor educatie 2000 is de derde in een reeks. In 1997 en 1998 is ook een monitor educatie uitgevoerd. Deze monitoren hebben tot doel om het inkoopbeleid van gemeenten, ontwikkelingen in het aanbod educatie (opleidingen en doelgroepen), de positie van educatie in het ROC en de relatie tussen gemeente en ROC te beschrijven. Alle gemeenten en ROCs zijn benaderd en bevraagd.

De monitor maakt verder duidelijk dat binnen het educatiebeleid van ongeveer de helft van de middelgrote en grote gemeenten is geen ruimte voor alle relevante doelgroepen. Doordat gemeenten prioriteit stellen aan inburgering, komen andere doelgroepen zoals autochtone analfabeten minder goed aan bod. Binnen het educatiebeleid van gemeenten krijgen allochtonen de grootste prioriteit. Ongeveer de helft van het educatiebudget wordt besteed aan de opleidingen nederlands als tweede taal (NT2).

Minister Hermans is van mening dat het aan de ROCs en de gemeenten is om de toegankelijkheid van het aanbod verder te optimaliseren. Gemeenten kunnen dat doen door de extra middelen - in 2001 37,5 miljoen gulden op basis van het Regeerakkoord en 30 miljoen naar aanleiding van de motie Melkert - die de afgelopen tijd beschikbaar zijn gesteld, zo doelmatig mogelijk te besteden. Door slim gebruik te maken van innovatieve en bijdetijdse vormen van leren, kunnen ROCs aan een beter aanbod bijdragen.

Gemeenten zijn nu nog verplicht om hun educatie-aanbod in te kopen bij de ROCs. De ROCs zien veel voordelen in die gedwongen winkelnering, gemeenten daarentegen zouden ook graag educatie-aanbod bij anderen inkopen. Kleinere gemeenten hebben minder behoefte aan de opheffing van de verplichten inkoop bij ROCs. Grotere gemeenten kopen wel aanbod in bij andere aanbieders, voor zover de wet dat toestaat. Hermans geeft in zijn brief aan dit een interessante ontwikkeling te vinden in het licht van de actuele discussie over dit onderwerp. In Koers BVE is aangegeven dat in 2002 een besluit zal vallen over eventuele opheffing van de gedwongen winkelnering.

Alle gemeenten en ROCs krijgen het rapport toegestuurd, zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van decentraal educatiebeleid.

BVE is aangegeven dat in 2002 een besluit zal vallen over eventuele opheffing van de gedwongen winkelnering. Alle gemeenten en ROC's krijgen het rapport toegestuurd, zodat de aanbevelingen meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van decentraal educatiebeleid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie