Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste bijeenkomst studiegroep vennootschapsbelasting

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: STUDIEGROEP VENNOOTSCHAPSBELASTING IN INTERNATIONAALPersberichtnr.

00-271

Den Haag

19 december 2000

STUDIEGROEP VENNOOTSCHAPSBELASTING IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF

Hedenochtend is de Studiegroep vennootschapsbelasting in internationaal perspectief voor het eerst bijeengekomen.

De studiegroep is door het kabinet in het leven roepen om een advies uit te brengen over de wenselijkheid en de mogelijkheid van aanpassingen van de op bedrijven drukkende belastingen in ons land. Dit omdat in een aantal landen, zowel binnen als buiten de EU, vergevorderde plannen bestaan om het tarief en/of de structuur van de vennootschapsbelasting aan te passen. Voor Nederland betekent dit onder meer een mogelijke erosie van de heffingsgrondslagen uit hoofde van het verlies van aantrekkelijkheid als vestigingsland. Het internationale beeld rond de tarieven van de vennootschapsbelasting zal daardoor de komende jaren ingrijpend wijzigen.

De overeengekomen uitgangspunten van de EU-gedragscode en het feit dat Brussel bij het staatssteun instrumentarium steeds nadrukkelijker de fiscaliteit betrekt, zijn mogelijk van belang voor de toekomstige inrichting van het fiscale stelsel in het algemeen en de vormgeving van specifieke fiscale instrumenten in het bijzonder. Samen met het Nederlandse bedrijfsleven zullen de consequenties van deze ontwikkelingen in kaart worden gebracht, alsmede de mogelijkheden om hier op in te spelen.

Gelet op bovenstaande aandachtspunten en tevens rekening houdend met de discussie die op dit moment binnen de EU en de OESO wordt gevoerd over de wenselijkheid van belastingconcurrentie en de grenzen ervan, achtte het kabinet het wenselijk om een studiegroep in het leven te roepen die als taak heeft om een adviserend rapport te schrijven over de wenselijkheid en de mogelijkheid van aanpassingen van de op bedrijven drukkende belastingen in ons land. De studiegroep zou zich primair moeten richten op de Nederlandse vennootschapsbelasting, daarbij rekening houdend met het geheel aan belastingmaatregelen dat van invloed is op ondernemingswinsten. Het rapport zou medio 2001 moeten worden afgerond.

De studiegroep staat onder leiding van de onafhankelijke voorzitter mw. mr. Yvonne C.M.T. van Rooy. Verder nemen namens de departementen van Economische Zaken drs. J.W. Oosterwijk en namens Financiën mr. J.C. de Waard deel aan de studiegroep. Als extern deskundigen leveren de heren mr. A. Overbosch, mr. Chr. Steketee, prof. mr. S. van Weeghel en mr. J.W.B. Westerburgen een bijdrage aan de studiegroep. De onafhankelijke voorzitter moet er voor zorgen dat alle relevante kennis van het bedrijfsleven en andere partijen ten volle wordt benut.

Belanghebbenden kunnen bijdragen voor de studiegroep schriftelijk aan de ambtelijk secretaris van de studiegroep mw. drs. M.A.D. Fasol (Ministerie van Financiën, Postbus 20201, 2500 EE DEN HAAG) ter kennis brengen. De studiegroep zal vervolgens enkele clusters van belanghebbenden uitnodigen om hun visie mondeling toe te lichten op 5 februari van 14.00 tot 17.00 uur op het Ministerie van Financiën te s-Gravenhage.

Woordvoerder: drs. P.A.W. Lamers

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie