Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eerste kamer akkoord met openstelling homohuwelijk

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Justitie

19.12.00

Eerste Kamer akkoord met openstelling huwelijk voor personen van gelijk geslacht

Vandaag is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel tot Openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht van staatssecretaris M.J. Cohen van Justitie. Gestreefd wordt naar inwerkingtreding op 1 april 2001. Niet alleen heteroseksuele paren, maar ook homoseksuele paren zullen dan een burgerlijk huwelijk kunnen sluiten. Zoveel mogelijk gelden voor een homoseksueel huwelijk dezelfde gevolgen als voor een heteroseksueel huwelijk. Dit betekent bijvoorbeeld dat de regels voor alimentatie gelden, zowel jegens de partner als jegens de kinderen die in het gezin opgroeien.

Verschillen met het huwelijk voor personen van verschillend geslacht

Afstammingsrechtelijk
Het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht heeft geen afstammingsrechtelijke gevolgen. Dat betekent dat een kind dat wordt geboren binnen een huwelijk van personen van gelijk geslacht niet van rechtswege familie van beide echtelieden is. De reden hiervoor is dat er bij de verwekking van dit kind immers altijd een derde betrokken is, waarmee volgens de wet rekening moet worden gehouden. Een volledige familieband kan pas ontstaan als de rechter adoptie van dit kind door de echtelieden toestaat.

Internationaal
In internationale verdragen wordt het begrip "huwelijk" meestal uitgelegd als het huwelijk tussen man en vrouw. Een huwelijk tussen personen van gelijk geslacht maakt daarom weinig kans op erkenning in het buitenland.

De landen die een huwelijk van twee personen van hetzelfde geslacht mogelijk wel zullen erkennen, zijn waarschijnlijk landen die een geregistreerd partnerschap kennen dat vrijwel dezelfde gevolgen heeft als het huwelijk in die landen heeft (IJsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen).

Omzetting van het geregistreerd partnerschap
In Nederland blijft het geregistreerd partnerschap bestaan, ook bij inwerkingtreding van de wet over het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Dat betekent dat er dan zowel voor partners van verschillend geslacht als gelijk geslacht de keuze bestaat tussen een huwelijk of een geregistreerd partnerschap. Vijf jaar na inwerkingtreding van de wet zullen de ontwikkeling van en de behoefte aan de instituten van het geregistreerd partnerschap en het huwelijk voor personen van gelijk geslacht worden geëvalueerd.

Zodra het wetsvoorstel Openstelling van het huwelijk voor personen van gelijk geslacht ingaat, kunnen de nu al bestaande geregistreerde partnerschappen door de ambtenaar burgerlijke stand worden omgezet in een huwelijk. Dit geldt ook omgekeerd, dus een huwelijk kan worden omgezet in een geregistreerd partnerschap.

Voor zaken die bij aangaan van het geregistreerd partnerschap zijn geregeld, blijft de situatie na omzetting gelijk. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de situatie ten aanzien van de familierechtelijke betrekking tot de kinderen die voor de omzetting zijn geboren.

Huwelijkstoerisme
`Huwelijkstoerisme' naar Nederland - dat wil zeggen twee buitenlandse partners komen naar Nederland om te trouwen terwijl zij niet hier wonen - is niet mogelijk. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal zich niet bevoegd verklaren. Twee buitenlanders kunnen in Nederland trouwen als ten minste een van hen in Nederland een vaste verblijfplaats heeft. Als beide partners buiten Nederland wonen, kunnen zij alleen in Nederland trouwen als ten minste een van hen Nederlander/se is.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 20-12-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie