Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afschrift brieven aan WNF en FFF

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2000/5458
datum
19-12-2000

onderwerp
Afschrift brieven aan WNF en FFF
(TRC 2000/12070) doorkiesnummer

bijlagen
2

Geachte Voorzitter,

In vervolg op het Algemeen Overleg over de handhaving van CITES op 7 december 2000 zend ik u hierbij een afschrift van de brieven aan het Wereld Natuur Fonds en de Stichting Fast Forward Foundation.

In aanvulling op deze reacties kan ik u melden dat ik de door beide organisaties aangedragen gedetailleerde aanbevelingen als constructieve bijdragen beschouw voor het vervolgtraject omtrent de handhaving van de CITES-regelgeving. Ik zal deze dan ook graag betrekken bij het verdere overleg met betrokken collega's naar aanleiding van de aanbevelingen die in het eindverslag van het CITES-project zijn geformuleerd. Dit eindverslag heb ik u op 6 december jl. aangeboden.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage

Bestuur van Fast Forward Foundation
Postbus 4625
4803 EP Breda

Uw brief van: 4-10-2000
Uw kenmerk:
Kenmerk: AID. 2000/3118
Datum: 5 december 2000
Onderwerp: Handhaving CITES (TRC 2000/9490)

Geacht Bestuur,

Naar aanleiding van uw brief van 4 oktober jl., met bijgevoegd het evaluatierapport 'CITES opsporing verzocht' van 1 september jl., deel ik u het volgende mede.

Met belangstelling heb ik kennisgenomen van de inhoud van uw brief en het onderliggende evaluatierapport. Het geeft blijk van een grote betrokkenheid bij de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten, alsmede de producten hiervan.

In uw brief stelt u dat de Algemene Inspectiedienst mij een rooskleuriger beeld over de handhaving van CITES schildert dan de werkelijkheid zou rechtvaardigen. Uw stelling zal ik betrekken bij de beschouwing van de definitieve eindevaluatie van de Stuurgroep CITES die eind dit jaar valt te verwachten. Deze eindevaluatie zal eveneens aan de Tweede Kamer beschikbaar worden gesteld.

Op basis van de bevindingen in de - mede namens de minister van Justitie - op 12 september jl. aan de Tweede Kamer aangeboden voortgangsrapportage CITES concludeer ik dat sedert de start van het Project CITES vooruitgang is geboekt met het bestrijden van de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten in of vanuit Nederland. Met name in de sfeer van de organisatie van de handhaving is veel verbeterd. De douane neemt haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van CITES aan de grens, de politie neemt initiatieven voor het uitvoeren van regionale projecten en de AID draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning middels het beschikbaar stellen van expertise.

De landelijke contactdag CITES voor handhavers vanuit douane, politie, Algemene Inspectiedienst en Koninklijke Marechaussee op 18 oktober jl. te Apeldoorn, mocht zich met ruim honderd deelnemers in een grote belangstelling verheugen.
Deze bijeenkomst voorzag in de doelstelling om actuele ontwikkelingen, kennis en ervaringen tussen de diverse handhavingspartners uit te wisselen.

Dergelijke impulsen zijn nodig om het reguliere toezicht op de handel in bedreigde dier- en plantensoorten in ons land verder vorm te kunnen geven. Daarnaast is de inzet erop gericht om via het spoor van de multidisciplinaire opsporingsonderzoeken de illegale handelsstromen met eventueel internationale vertakkingen te kunnen indammen.

Met u onderken ik echter dat de landelijke implementatie van de samenwerking, het bewustwordingsproces en de gegevensuitwisseling in dit verband een langdurig proces is. Ook het beschikbaar stellen van capaciteit voor multidisciplinaire opsporingsonderzoeken vergt, onder andere als gevolg van prioritaire afwegingen binnen de politie, veel afstemming en overleg. Het aantal onderzoeken over de afgelopen jaren is - mede als gevolg van minder aanbod - inderdaad teruggelopen. Met het opstarten van de Landelijke Milieugroep Milieu onder auspiciën van het Korps Landelijke Politiediensten ga ik er echter van uit dat de aanpak van deze onderzoeken weer zal worden verstevigd.

Ik deel uw opvatting dat de handhaving van CITES bij de betrokken handhavingsinstanties prioriteit dient te behouden en ik zet mij er voor in om dit onderwerp op de agenda te houden. De inzet, kennis en ervaring van alle betrokken partners is immers nodig om het terugdringen van de illegale handel op dit vlak te realiseren.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faber

up

datum

kenmerk

bijlage

Wereld Natuur Fonds
T.a.v. de heer G. van den Top
Directeur Natuurbescherming
Postbus 7
3700 AA Zeist

Uw brief van: 15-6-2000
Uw kenmerk: U00.028/eb
Kenmerk: DN. 2000/4925
Datum: 28 november 2000
Onderwerp: Voortgangsrapportage handhaving CITES (TRC 2000/5871)

Geachte heer Van den Top,

In bovenvermelde brief van de heer Braakhekke heeft uw organisatie in juni jl. de aandacht gevraagd voor de "voortgangsrapportage handhaving CITES" en de evaluatie van het CITES-project. Daarbij heeft u ook aanbevelingen gedaan voor verdere inbedding van de CITES-handhaving binnen de diverse opsporingsdiensten. Bij deze wil ik, met excuses voor mijn late reactie, kort ingaan op deze onderwerpen.

Inmiddels heb ik, mede namens de minister van Justitie, op 12 september jl. de Tweede Kamer de recente voortgangsrapportage over de handhaving van CITES aangeboden. Deze rapportage heb ik bijgevoegd (bijlage 1). Daarin zijn tevens de bevindingen van het Project CITES verwerkt. In de rapportage wordt impliciet op een groot aantal punten uit uw brief ingegaan.

Op basis van de bevindingen concludeer ik dat sinds de start van het Project CITES vooruitgang is geboekt met het bestrijden van de illegale handel in bedreigde dier- en plantensoorten. Vooral in de organisatie van de handhaving is veel verbeterd. De douane neemt haar verantwoordelijkheid voor de handhaving van CITES aan de grens, de politie neemt initiatieven voor het uitvoeren van regionale projecten en de AID draagt zorg voor de noodzakelijke ondersteuning middels het beschikbaar stellen van expertise. Door voorlichting, informatieuitwisseling en het uitvoeren van opsporingsonderzoeken is de samenwerking geïntensiveerd.

Met u onderken ik dat landelijke implementatie van de samenwerking en betrokkenheid van alle diensten ook blijvende aandacht en verbetering vraagt. Via diverse impulsen, zoals de recent gehouden landelijke contactdag CITES voor handhavers uit de betrokken opsporingsdiensten (18 oktober jl.), wordt het belang van toezicht op de CITES-handel en van samenwerking tussen de diensten verder onderstreept. Voorts ga ik ervan uit dat met het opstarten van de Landelijke Milieugroep onder auspiciën van het Korps Landelijke Politiediensten ook de aanpak van multidisciplinaire opsporingsonderzoeken verder krachtdadig wordt opgepakt.

Uw verdere aanbevelingen acht ik waardevolle, concrete suggesties, die ik zal betrekken bij mijn beschouwingen ten aanzien van het definitieve verslag van het CITES-project, dat naar verwachting eind dit jaar wordt afgerond.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faberreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...