Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief aan Kamer Gevechtswaardeverbetering Leopard-2 fase 1

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Gevechtswaardeverbetering Leopard-2 fase 1

19-12-2000

Inleiding
De gevechtswaardeverbetering van de Leopard-2 bestaat uit twee fasen, te weten de verbetering van de vuurkracht (fase 1) en de verbetering van de ballistische bescherming, de commandovoering en de uitvoering van het toestandafhankelijk onderhoud (fase 2). De aanpassingen van fase 2 zijn het eerst uitgevoerd en zullen eind 2000 zijn voltooid. Over de resultaten van de voorstudie- en studiefase van fase 1 heb ik u met mijn brief van 12 november 1999 (Kamerstuk 26800 X nr. 13) geïnformeerd. Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase voor fase 1 van het project.

Operationele behoefte
De operationele behoefte, zoals beschreven in mijn brief van 12 november 1999, is ongewijzigd. Het betreft het aanbrengen van een langere schietbuis en daaraan gerelateerde aanpassingen aan alle 180 paraat ingedeelde tanks. In totaal worden 192 nieuwe schietbuizen verworven, waarbij is inbegrepen een kleine voorraad voor opleidingen en voor algemene reserve. Tevens worden initieel 16.000 stuks verbeterde kinetische-energiemunitie aangeschaft. Dit aantal berust op Navo-richtlijnen.

Resultaten verwervingsvoorbereidingsfase
Voor de inbouw van de langere schietbuis in de Leopard-2 en de levering van de munitie zijn offertes bij respectievelijk de firma Krauss Maffei Wegmann (KMW) en de firma Rheinmetall aangevraagd. Bij de beoordeling van de offertes en de onderhandelingen is gebruikgemaakt van de resultaten van een onderzoek naar de prijsopbouw door de Defensie AccountantsDienst.

In de verwervingsvoorbereidingsfase is nauw met Duitsland samengewerkt. De offertes zijn gebaseerd op de gezamenlijke Duitse en Nederlandse behoefte. Ook technisch-inhoudelijk bestaan er geen noemenswaardige verschillen tussen de Duitse en Nederlandse gevechtswaardeverbetering. Op het gebied van verwervingsstrategie is er wel een verschil tussen Duitsland en Nederland. De Duitse overheid kiest er voor om de benodigde hoofdcomponenten zelf bij onderleveranciers te selecteren en deze bij KMW als hoofdleverancier aan te leveren. Nederland sluit één contract met de hoofdleverancier, KMW, die daarmee ook verantwoordelijk is voor de kwaliteit en tijdige levering van alle componenten. De systeemverantwoordelijkheid is op deze manier duidelijk vastgelegd.

Nadat de ontwikkelde munitie en de langere schietbuis met goed gevolg beproefd waren, heeft de Duitse staatssecretaris de typeclassificatie voor beide delen afgegeven en tevens besloten het gevechtswaardeverbeteringsprogramma in Duitsland uit te voeren. De opdracht voor de integratie van de langere schietbuis is geplaatst. Naar verwachting wordt in Duitsland op korte termijn het eerste contract voor de levering van de verbeterde kinetische-energie munitie getekend.

Inschakeling Nederlandse industrie
Rheinmetall zal voor de productie van de verbeterde kinetische-energiemunitie voor zowel de Nederlandse als de Duitse behoefte de firma Eurometaal NV door middel van participatie als onderleverancier inschakelen. Ook KMW zal de totale waarde van de te plaatsen opdracht compenseren. Hiertoe zullen onder meer opdrachten worden geplaatst bij de Nederlandse firma´s RDM en Eurometaal NV. Het betreft hier indirecte compensatie. Voor de invulling van de resterende compensatieverplichting is een relatie gelegd met het project Vervanging vuurmonden. Dit project bevindt zich in de verwervingsvoorbereidingsfase. De enige kandidaat op de shortlist van dit project is de "PzH2000" van KMW.

Evenals bij de vorige fase van het verbeteringsprogramma zullen defensiebedrijven worden ingeschakeld. In het kader van de competitieve dienstverlening is KMW gevraagd offertes in te dienen voor zowel in als uitbesteding van de inbouw van de langere schietbuis. KMW heeft desgevraagd laten weten dat inschakeling van de Mechanisch Centrale Werkplaats (MCW) voor deze werkzaamheden de meest doelmatige oplossing is.

Financiële consequenties
Het project kan met het vastgestelde budget worden uitgevoerd. Voor de nog uit te voeren werkzaamheden van het
gevechtswaarde-verbeteringsprogramma van fase 1 is in de plannen een bedrag gereserveerd van fl 230 miljoen. Voor de verwerving van de verbeterde munitie is fl 113 miljoen nodig en voor de langere schiet-buis fl 109 miljoen (prijspeil 1999). Deze bedragen zijn voor een deel onderhevig aan prijsherziening. Daarnaast is voor de werkzaamheden bij de MCW fl 2,2 miljoen (prijspeil 1999) gereserveerd. Aan de ontwikkeling heeft Nederland reeds fl 8,5 miljoen bijgedragen.

Voortzetting van het project
Ik ben voornemens, desgewenst na overleg met u, de orders voor de verbeterde kinetische-energiemunitie en de langere schietbuis te gunnen aan respectievelijk de firma Rheinmetall en de firma KMW.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie