Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Breedtesportimpuls ook voor de gemeente Delfzijl

Datum nieuwsfeit: 19-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

19-12-2000

Breedtesportimpuls ook voor de gemeente Delfzijl

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad van Delfzijl voorgesteld, dat er in de periode 2001 - 2006 in de gemeente Delfzijl uitvoering wordt gegeven aan de "breedtesportimpuls" van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 25-01-2001 zal hier een besluit over genomen worden.

De "breedtesportimpuls" van het Ministerie van VWS heeft als uitgangspunt: "Sport heeft een maatschappelijke functie en die dient beter benut te worden".

Wil de sport haar toegedichte rol optimaal vervullen, dan behoeft zij nog wel de nodige versterking, met name op het lokale niveau. Daar zijn de sporters actief en manifesteren zich de maatschappelijke problemen.

De doelen van de "breedtesportimpuls" zijn:

versterking van de lokale infrastructuur, met name die van de sportverenigingen;

het inzetten van sport als middel om maatschappelijke problemen te helpen oplossen of om de algemene lokale sociale infrastructuur te versterken;

het leggen van lokale dwarsverbanden tussen diverse sportaanbieders en gerelateerde sectoren als onderwijs, recreatie, welzijnswerk en de gezondheidszorg.

Met sport als onderdeel van lokaal integraal beleid wordt nog niet zo lang geëxperimenteerd. Er zijn hele goede initiatieven ontwikkeld, maar de overheid ziet er graag meer. Vandaar dat zij ten behoeve van de "breedtesportimpuls" een tijdelijke stimuleringsregeling voor gemeenten instelt.

Voor nieuwe programma's of projecten kunnen gemeenten bij VWS de komende jaren een bijdrage voor de gehele projectperiode van 50 procent in de werkelijk gemaakte en subsidiabele kosten aanvragen. De plannen moeten zich vanuit een integrale visie richten op versterking van de breedtesport en / of verbetering van de deelname van lokale achterstandsgroepen en de leefbaarheid in wijken en buurten. Om de duurzaamheid van deze tijdelijke impuls te vergroten, stimuleert VWS dat het om meerjarige (3-6 jaar) activiteiten gaat. Bovendien verplichten de subsidieontvangers zich tot continuering van de betreffende projecten. Uiteindelijk moeten de gemeenten en de betrokken organisaties of deelnemers zelf de kosten gaan dragen.

De provincie Groningen heeft samen met de gemeenten, de Provinciale Groninger Sportraad (PGS), Provinciaal Ondersteunings Instituut voor Welzijn en Zorg (SPRONG) en de provinciale sportkoepels een verhoogde inzet gepleegd en aangesloten op de mogelijkheden die het Ministerie van VWS biedt door het bundelen van de aanvragen uit bepaalde gebieden. In gesprekken met gedeputeerde de heer H. Bleker en de portefeuillehouders sport van de 25 gemeenten heeft de gemeente Delfzijl, naast een groot aantal overige gemeenten, uitgesproken mee te willen werken aan zo'n project.

In de sportnota van de provincie Groningen worden nadere voorstellen gedaan, uitmondend in een drietal speerpunten, die inmiddels met de portefeuillehouders sport van alle gemeenten zijn besproken en vertaalt naar de berekeningssystematiek van de "breedtesportimpuls" van VWS.

Speerpunt 1:
De ondersteuning van de sportverenigingen moet "zo dicht mogelijk bij huis" plaats vinden in de vorm van accountmanagement en verenigingsondersteuning.

Speerpunt 2:
Initiëren en ondersteunen van initiatieven die bijdragen aan het oplossen van lokale maatschappelijke knelpunten of aan de versterking van de sociale infrastructuur.

Speerpunt 3:
Afstemmen van beleidssectoren, het leggen van dwarsverbindingen.

De regeling betreft een tijdelijke kwaliteitsimpuls waarbij uiteindelijk de gemeenten, organisaties en / of deelnemers zelf de kosten moeten dragen. Om deze reden wordt van de gemeente "een duidelijk te onderscheiden eigen financiële bijdrage verwacht."

Er bestaat in principe geen bezwaar tegen het invullen van deze eigen financiële inbreng met bijvoorbeeld gelden van provincies, sponsors of fondsen.

Door deze geboden mogelijkheid van VWS om de eigen financiële bijdrage van de gemeente te vergroten, kunnen extra middelen gegenereerd worden. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om op lokaal niveau een extra impuls te leveren (naast versteviging van de lokale infrastructuur ook het uitvoeren van doelgroepprojecten)

De volgende verdeelsleutel is reeds met de gemeenten besproken:


- De gemeente draagt bij in de kosten: 50 cent per inwoner

- De provincie draagt bij in de kosten: 50 cent per inwoner

- Het rijk (VWS) draagt bij in de kosten: 100 cent per inwoner
Vertaald naar de situatie Delfzijl betekent dit:


- gemeente: 50 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) vijftienduizend gulden


- provincie: 50 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) vijftienduizend gulden


- rijk: 100 cent per inwoner) = 28.986 (aantal inwoners) = (afgerond) dertigduizend gulden

Totaal beschikbaar (per jaar) = (afgerond) zestigduizend gulden.

Op basis van de ingezette en verkregen gelden kan de gemeente in de komende 6 jaar verenigingen / organisaties ondersteunen op het gebied van overleving, management, deskundigheid etcetera, alsmede een uitgebreid project gericht op het basisonderwijs en sportverenigingen starten waarbij sport als middel wordt ingezet om bepaalde knelpunten (mede) op te lossen.

22 gemeenten in de provincie Groningen hebben dit jaar aangegeven positief tegenover dit project te staan. Op initiatief van gedeputeerde de heer H. Bleker is de provincie Groningen opgesplitst in vier

regio's. Deze vier regio's hebben voor 01- 04 - 2000 een aanvraag bij het Ministerie van VWS ingediend.

Het Ministerie van VWS heeft ons op 27 - 10 - 2000 jongstleden schriftelijk bericht dat onze aanvraag voor een uitkering in het kader van de "breedtesportimpuls" is gehonoreerd.

Het betreft een project voor 6 jaren en in dit kader zal worden samengewerkt met de gemeenten

Appingedam, Ten Boer, Loppersum, Bedum en Eemsmond (= Regio II).

Delfzijl is de aanvrager geweest voor de "Regio II" en zal hierbij optreden als spilgemeente voor de regio. In totaal is door het Ministerie van VWS voor Regio II één miljoen
honderdvijfenvijftigduizend gulden toegezegd.

Delfzijl heeft samen met de overige genoemde gemeenten uit de regio gekozen voor het ondersteunen van verenigingen en organisaties op het gebied van overleving, management, deskundigheid etcetera, alsmede een uitgebreid project, gericht op het basis- en voortgezet onderwijs en sportverenigingen, waarbij sport als middel wordt ingezet om genoemde knelpunten op te lossen.

Begin 2001 zal met vertegenwoordigers van de Regiogemeenten, de Provinciale Groninger Sportraad (PGS) en het Provinciaal Ondersteunings Instituut voor Welzijn en Zorg (SPRONG) worden gesproken over de verdere invulling en start van dit meerjarenproject.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.S. van Reeken, telefoon 0596-635280.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...