Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen gemeente Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Bekendmaking 20 december 2000

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maakt het volgende bekend:

MEDEDELING VAN ONTVANGEN AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING (kennisgeving volgens artikel 41 van de Woningwet)

Handelstraat 7, woonhuis uitbreiden met aanbouw en dakkapel. Sauerdal 13, woonhuis aan voorzijde uitbreiden. Filosofentuin 47 en 49, woonhuizen vergroten op garage. Paganinistraat 76, dakkapellen aanbrengen.
Fascinatio deelplan 1, 62 woningen bouwen (aanvrager Eurowoningen).

Van Beethovenlaan 99 en 101, woningen uitbouwen. Rigoletto 58, dakkapel aanbrengen.
Lofoten 9, dakkapellen aanbrengen en entree veranderen. Merelhoven 425, dakkapellen aanbrengen.
Bermweg 200, woonhuis uitbreiden.
Moezeldal 35, dakkapel aanbrengen.
Bermweg 101a, woonhuis bouwen.
Laurensbaai 63, dakkapellen aanbrengen.
D. Rijkersrede 30, aanbouw aan woonkamer bouwen. Fazantstraat 1a, noodlokaal plaatsen.
M. Gijzenburg 18 en 19, dakkapellen aanbrengen. Papiermolen 30 t/m 34, dakkapellen en een dakopbouw aanbrengen. s-Gravenweg 307, woonhuis bouwen.
Litho 3, dakkapel aanbrengen.
Talingstraat 12, dakkapellen aanbrengen.

Meer informatie over deze aanvragen is te verkrijgen bij de Unit Handhaving en Vergunningen.

PROCEDURES: AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING


01. Handelstraat 7, aanbouw aan woonkamer en dakkapel bouwen.
02. Sauerdal 13, woonhuis aan voorgevelzijde uitbreiden.
03. Filosofentuin 47 en 49, woonhuizen vergroten op garage.
04. Rigoletto 58, dakkapel aanbrengen.

05. Paganinistraat 76, dakkapellen aanbrengen.
06. Schumannstraat 11, dakkapel aanbrengen.
Aan deze aanvragen om bouwvergunning kan worden meegewerkt door vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het rechtsgeldige bestemmingsplan met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. In verband met voornoemde procedure liggen deze aanvragen met bijbehorende tekeningen met ingang van donderdag 21 december 2000 gedurende vier weken op werkdagen ter inzage.

In verband met de collectieve sluiting van het gemeentehuis gedurende de periode 25 december 2000 tot en met 1 januari 2001 duurt de termijn van ter inzage legging tot 29 januari 2001.

Gedurende de aangegeven periode is een ieder bevoegd bedenkingen in te brengen tegen de voor het bouwplan van toepassing zijnde procedure.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN, TOEGEKENDE MELDINGEN VAN EEN BOUWVOORNEMEN

Verzenddatum 7 december 2000:
Bernsteinstraat 48, woonhuis uitbreiden.
Papiermolen 50, woonhuis uitbreiden met serre, aanzicht zijgevel veranderen.
Jan van Kanrede 21, dakkapel aanbrengen.
Piet Heinstraat 14, blokhut plaatsen (toegekende melding). Fuutlaan 119, berging plaatsen (toegekende melding). Bermweg 410, uitbreiden woonhuis aan achtergevelzijde.

Verzenddatum 12 december 2000:
Nijverheidstraat 337, woonhuis met vrijstaande garage bouwen. Paradijsselpark 40, tuinhuisje naast woonhuis bouwen. Schubertstraat 68, dakkapellen aanbrengen.

Verzenddatum 13 december 2000:
Litho 4, dakkapellen aanbrengen.
Merelhoven 387, tuinhuisje plaatsen (toegekende melding).

KAPVERGUNNINGEN

Kapvergunningen zijn door de gemeente Capelle aan den IJssel aangevraagd voor:

Verzenddatum 11 december 2000:
Geelvinkbaai 88 2 essen

Verzenddatum 13 december 2000:
Gezondheidscentrum Oostgaarde 8 elzen, 1 iep, 1 es en 1 populier Rijndal 63 1 berk

De betreffende kapvergunningen liggen vanaf heden ter inzage.

Belanghebbenden die menen door een van de genoemde beschikkingen te zijn getroffen, hebben de bevoegdheid om tegen die beschikking bij de gemeente een bezwaarschrift in te dienen. Ingevolge de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht moet het gemotiveerde bezwaarschrift binnen 6 weken na verzending van de beschikking worden ingediend.

BELASTINGVERORDENINGEN 2001

Het college maakt bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 11 december 2000 de volgende verordeningen heeft vastgesteld:

nummer 106/b-I Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2000;

nummer 106/b-II Verordening tot eerste wijziging van de Verordening reinigingsrechten 2000;

nummer 106/b-III Verordening tot eerste wijziging van de Verordening rioolrechten eigenaren 2000;

nummer 106/b-IV Verordening tot eerste wijziging van de Verordening rioolrechten gebruikers 2000;

nummer 106/b-V Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2000;

nummer 106/b-VI Verordening tot eerste wijziging van de Verordening marktgeld 2000;

nummer 106/b-VII Verordening tot eerste wijziging van de Verordening hondenbelasting 2000.

Voormelde verordeningen treden in werking met ingang van de dag volgende op die van de bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2001.

De verordeningen hebben betrekking op de voor 2001 vastgestelde belastingtarieven.

De genoemde verordeningen liggen vanaf heden voor een ieder integraal ter inzage.
Een ieder kan op verzoek tegen betaling van een bedrag aan leges een afschrift verkrijgen van genoemde besluiten.

VOORBEREIDINGSBESLUIT OUDE KERN

Het college maakt ingevolge artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad op 11 december 2000 heeft besloten dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de Oude Kern (voorbereidingsbesluit), een en ander zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening nummer 00S111VB, gedateerd 17 november 2000.

Het besluit treedt met ingang van 21 december 2000 in werking.

Een exemplaar van het raadsvoorstel en van het raadsbesluit en de daarbij behorende tekening liggen voor een ieder ter inzage.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht staat voor degene wiens belang rechtstreeks bij het hiervoor genoemde besluit is betrokken, de mogelijkheid open daartegen binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking bij de gemeenteraad een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen.

Als u bezwaar indient, blijft het besluit waartegen u, en andere belanghebbenden, bezwaar instelt van kracht. Indien onverwijlde spoed dit vereist, is het mogelijk bij de president van de arrondissements-rechtbank te Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor moet u griffierechten betalen. De kosten zijn 225,-- per verzoekschrift voor personen en
450,-- per verzoekschrift voor rechtspersonen (stichting, vereniging en B.V.) U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

De bouwaanvragen en meldingen waarvoor een procedure vereist is, de kapvergunningen, de belastingverordeningen en het voorbereidingsbesluit Oude Kern liggen ter inzage in de hal bij het Informatiecentrum van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, op werkdagen van 8.00 tot 19.00 uur. Gemotiveerde bedenkingen en bezwaarschriften kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie