Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Emmen verantwoordelijk voor woonwagenbeleid

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Emmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente EmmenPersbericht: Woonwagenbeleid, 20 december 2000

Concept-beleidsplan woonwagens gereed
Gemeente verantwoordelijk voor woonwagenbeleid

Het college van Burgemeester en Wethouders stemt in met het concept-beleidsplan woonwagens en biedt dit als discussiestuk aan aan de commissie WRO. In het plan wordt gesproken over de herinrichting van de woonwagencentra in Emmen, het tijdelijke voorrangsbeleid, de overdracht van wagens en standplaatsen aan bewoners en woningcorporaties en de overdracht van het centrumgebouw de Ark aan de bewonersvereniging.

Met het intrekken van de Woonwagenwet (op 1 maart 1999) wordt van gemeenten verwacht dat ze eigen beleid voeren met betrekking tot het wonen in een woonwagen. Daarbij zijn door het Rijk randvoorwaarden gesteld ten aanzien van o.a. herinrichting van woonwagencentra (vergroten van de standplaatsen, verbeteren brandveiligheid) en het tijdelijke voorrangsbeleid (dit is de huisvesting van woonwagen-bewoners die op een wachtlijst staan omdat er niet voldoende standplaatsen zijn). Door het afschaffen van deze wet vallen woonwagenbewoners, na een overgangsperiode, onder dezelfde regelgeving als bewoners van andere woonwijken.

Concept-beleidsplan

In het concept-beleidsplan (zie bijlage) worden de hierboven genoemde randvoorwaarden uitgewerkt. In het plan wordt ook gesproken over de overdracht van wagens en standplaatsen aan bewoners en woningbouwcorporaties. Ook de overdracht van het centrumgebouw de Ark aan de bewonersvereniging komt aan de orde. Het concept-beleidsplan is tot stand gekomen in overleg met woning-corporaties, bewonersvereniging de Ark, betrokken overlegpartners en gemeentelijke afdelingen. Na de behandeling van het concept-beleidsplan in de commissie WRO wordt in samenspraak met betrokken partijen het definitieve beleidsplan opgesteld.

Financiën en organisatie

Om de rijkssubsidies te kunnen benutten moet de herinrichting van woonwagencentrum de Ark uiterlijk 1 juli 2005 zijn voltooid. De herinrichting van de Ark moet bekostigd worden uit beschikbaar gestelde subsidies en de opbrengsten uit de toekomstige verkoop van standplaatsen. Ook voor de overdracht van het centrumgebouw de Ark zijn financiële middelen in de vorm van reserveringen aanwezig. Voor de herinrichting van de overige centra, de overdracht van woonwagens aan de corporaties en de met het voorgaande samenhangende vervanging van huurwoonwagens zijn nog geen exploitatieopzetten beschikbaar. Hierover zal te zijner tijd afzonderlijk worden gerapporteerd.

Totdat de woonwagens en standplaatsen zijn overgedragen aan de bewoners en corporaties is de coördinatie betreffende de woonwagencentra in handen van de afdeling Wonen.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2000 Gemeente Emmen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie