Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Groningen

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen: B & W besluiten

Premie voor vinden van baan
Klanten van de dienst SOZAWE die in een uitstroomtraject zitten, komen in aanmerking voor een premie. Het uitstroomtraject helpt langdurig werklozen om een baan te vinden. Als iemand weer een deel van het traject gedaan heeft, bijvoorbeeld als men een cursus heeft gehaald, dan ontvangt diegene een premie van f 100,-. Als iemand aan het einde van het traject een baan vindt, dan kan die persoon rekenen op een premie van
f 4000,-. Deze voorstellen staan in het premiebeleid 2001. Met de voorstellen in het premiebeleid wil de gemeente de langdurige werkloosheid aanpakken.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Premiebeleid 2001

Eerste paal Euroborg in oktober
Als alles volgens plan verloopt, gaat in oktober 2001 de eerste paal van de Euroborg en het eerste kantoorgebouw de grond in. Het college geeft het bestemmingsplan vrij voor inspraak. Volgende maand begint de inspraak op het plan. In de zomer wordt, volgens de planning, de eerste fase bouwrijp gemaakt (het kantorenkwadrant en de Euroborg). Aansluitend begint in oktober de bouw.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Bestemmingsplan Europapark

Milieubeleidsplan:de één tevreden, de ander niet
Uiteindelijk is er toch waardering voor het ontwerp-milieubeleidsplan van de gemeente. In eerste instantie vonden onder andere de regionaal inspecteur voor milieuhygiëne en milieuminister Pronk, het plan maar niks. Inmiddels is de inspraakprocedure voor het plan afgelopen. Er zijn 13 schriftelijke reacties gekomen waaronder ook een reactie van de regionaal inspecteur. Bij nader inzien is hij toch wel te spreken over het plan. Alleen de milieuorganisaties zijn niet tevreden. Ze vinden het plan te onduidelijk en te vaag. Het college antwoordt hierop dat sommige punten van het plan nog niet zijn ingevuld. Het college spreekt met de milieuorganisaties af dat ze samen die punten gaan invullen.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Vaststelling Milieubeleidsplan 2001-2004 Lokaal gewogen en Milieuprogramma 2001

Burger moet meer centraal staan bij ICT
De gemeente investeert fors in Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). De komende jaren wil het college van de gemeente een moderne organisatie maken op het gebied van ICT. De gemeente moet met een betere ICT aansluiten op de wensen en behoeften van de samenleving. Hiervoor moet de gemeente op een moderne manier diensten verlenen. De burger moet hierbij meer centraal staan. De investeringen zijn gericht op de volgende drie punten: achterstallig onderhoud, noodzakelijke basisvoorzieningen en speciale projecten.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: 'Visie Informatisering en Inrichting I&A functie + Invoeringsplan Intranet'

Het alcoholbeleid In alle nuchterheid
De gemeente wil het overmatig alcohol-gebruik onder jongeren verminderen. Te veel alcohol zorgt namelijk vaak voor gezondheidsproblemen en maatschappelijke problemen. Deze problemen wil men tegengaan door meer voorlichting aan jongeren te geven over alcoholgebruik. Verder wil de gemeente meer hulpverlening bieden aan overmatige alcoholgebruikers. Dit zijn de belangrijkste punten uit het alcoholbeleid.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Alcoholnota

E. Belt toezichthoudend ambtenaar Milieudienst
Het college van B&W heeft besloten de heer E. Belt aan te wijzen als toezichthoudend ambtenaar Milieudienst.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Aanwijzing van de heer E. Belt als toezichthoudend ambtenaar Milieudienst

Hulp voor gewelddadige mannen
Stichting Toevluchtsoord gaat mannen helpen die hun partner thuis gewelddadig behandelen of bedreigen. Dit project is mogelijk omdat het college het project gaat subsidiëren. Daarnaast krijgt het sociaal pension Het Ommelanderhuis ook een subsidie van het college. Met de subsidie gaat het huis voor haar bewoners dagbestedingsactiviteiten organiseren.
Het geld voor de projecten komt uit het OGGz-fonds (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg).

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Subsidiëring OGGz-projecten OGGz-fonds 2000/2001

Nieuwe stadswijk bij de Sontweg
De komende 5 jaar zal de Sontweg en omgeving flink gaan veranderen. Op de locatie van de Houtunie komt een nieuwe stadswijk met bijna 400 woningen. Verder zijn er grote investeringen gepland voor de infrastructuur. De belangrijkste projecten zijn: de Sontweg, de Bornholmstraat en de Berlagebrug die de Bornholmstraat met het Damsterdiep gaat verbinden. Deze projecten moeten de drukte op de Europaweg verminderen.
De inspraak gebeurt via de bestemmingsplanprocedure.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Ontwikkelingsvisie Sontweg

Vers bloed in adviescommissie voor de sport
In januari stoppen de volgende 4 leden van de adviescommissie voor de sport:
dhr. H.F. Wilkes, dhr. D. de Jong, dhr. L. Aalders en mw. G.S. Havinga. Het college stelt de volgende nieuwe leden voor:
* dhr. G. Tigchelaar (bestuurslid Stichting Eurovoetbal)
* dhr. M.C.J. van den Berg (Olympisch Steunpunt Noord-Nederland)
* dhr. W. ter Veld (oprichter van Stichting Skateboardpark Groningen)

* mw. J. du Bois-Minholts (voorzitter van de Noord-Nederlandse Watersportbond, regio Groningen/Noord-Drenthe)

* dhr. R. Derksema (leerkracht bewegingsonderwijs en sportcoördinator Vensterschool)

* dhr. P. de Jonge (topsportcoördinator Rijksuniversiteit Groningen) Als de gemeenteraad hiermee instemt dan zijn de nieuwe leden per 1 januari 2001 lid van de Adviescommissie voor de sport. De commissie adviseert het college over sportzaken in Groningen.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Benoeming leden Adviescommissie voor de Sport

Paddepoel-zuidoost 30km-gebied
In Paddepoel-zuidoost mag men straks maximaal 30km per uur rijden. Voordat het zover is, moeten er nog een aantal dingen veranderen in de omgeving. Deze maatregelen kosten ongeveer 2 ton. Dit plan hebben de inwoners van 18 oktober tot en met 15 november bij RO/EZ kunnen bekijken. Er zijn geen reacties op het plan binnengekomen en daarom vraagt het college of de raad het plan wil vaststellen.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Paddepoel-zuidoost 30km

Extra hulp bewonersorganisaties
De gemeente gaat bewonersorganisaties jaarlijks ongeveer een miljoen extra geven. Het geld is bedoeld voor een nieuw projectbureau en voor opleidingen. Daarnaast kunnen de organisaties van het geld een specialist inhuren die hen helpt bij stadsvernieuwingsprojecten. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun wijk. Daarom geeft het college een miljoen extra aan de bewonersorganisaties.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Ondersteuning bewonersorganisaties

Gemeente gaat meer doen voor gehandicapten
De gemeente geeft het jongerencentrum Simplon een subsidie zodat binnenkort ook gehandicapten het pand kunnen bezoeken. Daarnaast krijgen gezinnen waarvan iemand in een rolstoel zit, 50% korting op de huur van een rolstoelbus. Verder wil de gemeente bestaande accommodaties voor gehandicapten aanpassen zodat ze nog beter geschikt zijn voor gehandicapten. Dit zijn een aantal van de afspraken uit het nieuwe beleid WVG.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Wijziging raadsvoorstel aanvullende voorstellen nieuw beleid WVG

Duidelijkere regels voor belastingen
De belastingrechter eist dat de gemeente de belastingregels beter en duidelijker maakt. De belastingrechter wil hiermee voorkomen dat de gemeente de regels op meerdere manieren uitvoert. De regels moeten duidelijker zijn zodat een regel maar op één manier uit te leggen is. Het college gaat in op de eis door drie beleidsregels vast te stellen. Daarnaast stelt het college het aangiftebiljet logiesbelasting vast.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Gemeentelijke belastingen

Alle drempels weg!
Het college heeft de nota Alle drempels weg op een aantal punten aangepast. Zo komt er een aparte subsidieregeling voor de jongerenaccommodaties, de ouderenaccommodaties en t Vinkhuys en sluit de gemeente een budgetcontract af met elk accommodatiebestuur. Dat staat in het raadsvoorstel dat het college vandaag heeft vastgesteld. Aanleiding voor de wijzigingen zijn de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de inspraakavond en de schriftelijke reacties die binnen zijn gekomen. In Alle drempels weg stellen B&W maatregelen voor om goed gespreide toegankelijke en bereikbare accommodaties in Groningen mogelijk te maken, waar alle burgers terecht kunnen voor activiteiten op het gebied van sport, cultuur, sociaal-cultureel werk en onderwijs.

Datum besluit: dinsdag, 19 december 2000
Nota: Alle drempels weg

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 20 december 2000. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie