Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen

datum: week 50

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het uitbreiden van het winkelpand Baljuwstraat 9 (ontvangen 1 december 2000);

-het bouwen van een dagopvangcentrum aan de A.R. Verschoorlaan (ontvangen 4 december 2000);

-het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak van de woning Linieweg 3 (ontvangen 5 december 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 2112 (ontvangen 5 december 2000);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Vogelzand 2115 (ontvangen 5 december 2000); -het optrekken van de achtergevel van de woning Van Speijkstraat 14 (ontvangen 5 december 2000);

-het uitbreiden van het schoolgebouw aan de Drs. F. Bijlweg 234 (ontvangen 5 december 2000);

-het wijzigen van de voorgevel van het winkelpand Middenweg 149 (ontvangen 6 december 2000);

-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 3 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 11 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 13 (ontvangen 6 december 2000);
-het vergroten van de zolderverdieping van de woning Jacob van Heemskerckstraat 15 (ontvangen 6 december 2000);
-het inrichten van een pedicuresalon op de verdieping van de garage/berging bij de woning Soembastraat 68 (ontvangen 7 december 2000).
Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het veranderen van de garage bij de woning Van Westerholtlaan 4 in een verblijfsruimte (verzenddatum 27 november 2000);
-het uitbreiden van de woning Sportlaan 50 (verzenddatum 27 november 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Huygenstraat 16 (ontvangen 1 december 2000);

-het bouwen van een serre aan de woning Jan Hargenstraat 13 (verzenddatum 1 december 2000);

-het vervangen van de garagedeur in de garage bij de woning Vogelzand 3619 door een kozijn met loopdeur, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter deze woning (verzenddatum 30 november 2000);
-het verbouwen en uitbreiden van de woning Ooievaarstraat 53, alsmede het bouwen van een berging achter deze woning (verzenddatum 1 december 2000);


-het bouwen van 8 caravan-boxen aan de Robijn Reintjesstraat (6 december 2000);

-het gedeeltelijk herbouwen van de woning Vlamingstraat 84 (verzenddatum 6 december 2000);

-het bouwen van een berging achter de woning Willem Barentszstraat 43 (verzenddatum 6 december 2000).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een sloopvergunning verleend voor:
-het verwijderen van de asbesthoudende toegangsdeur van de cv - ruimten in de woningen, deel uitmakende van de complexen 28 (W. Beukelszstraat) en 86 (Middelzand) van Woningstichting Den Helder.

Lastgeving
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van de oude blauwe schaftkeet, die gedurende een langere periode is geplaatst op een parkeerstrook aan de Jan Verfailleweg, op grond van artikel 2.1.5.
1,5.1.3 en 5.1.5 van de APV, deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouders de schaftkeet op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zal het voertuig voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kan deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer te verlenen aan Weatherford Oil Tool Ned. BV, Schrijnwerkersweg 6. Het gaat om een vergunning (artikel 8.4) voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning in verband met een verandering (in de werking van de inrichting waarvoor eerder een vergunning werd verleend), bestemd als toeleverings?/dienstverlenend bedrijf t.b.v. de petrochemische industrie, gevestigd op het adres Schrijnwerkersweg 6 + 8 (kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie C, nummer 11150 (ged.).

De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 15 december 2000 tot 12 januari 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen zowel de aanvraag als de ontwerp-beschikking tot 12 januari 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 12 januari 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving milieubeheer
Burgemeester en wethouders hebben een kennisgeving: -Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer ontvangen van DGW&T, Postbus 194 te Den Helder, voor de lokatie Bassingracht 106 (Duik Medisch Centrum).
-Besluit opslag vuurwerk milieubeheer ontvangen van Vaarshop Van Kalsbeek, Zuidstraat 90 te Den Helder, voor de lokatie Ambachtsweg 10.

De kennisgevingen en alle overige van belang zijnde stukken liggen op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) ter inzage bij de Milieudienst, afdeling milieuhygiëne, Drs. F. Bijlweg 20 te Den Helder.

DEN HELDER, 14 december 2000. drs. W.K. Hoekzema, burgemeester. drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Uitwaterende Sluizen
OPENBARE KENNISGEVING

Weatherford Oil Tool Nederland B.V. te Den Helder heeft een aanvraag ingediend om een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren.

De aanvraag is ingediend op 16 mei 2000 en heeft betrekking op het lozen van afvalwater, afkomstig van de vestiging aan de Schrijnwerkersweg 6 en 8 te Den Helder.

Het afvalwater wordt via de gemeentelijke riolering en de rioolwaterzuiverings-inrichting (rwzi) Den Helder, geloosd op het Noordhollandsch Kanaal.

Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschrif-ten verbonden ter bescherming van het functioneren van de rwzi en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

De aanvraag om een vergunning, de ontwerp-beschikking en de andere van belang zijnde stukken liggen voor u van 15 december 2000 tot 12 januari 2001 ter inzage: - bij de afdeling Vergunningverlening van Uitwaterende Sluizen, Burg. Versteeghsingel 41 te Edam, elke werkdag tijdens kantooruren; - in de Openbare Bibliotheek van Edam, Dijkgraaf Poschlaan 8, maandag en vrijdag 14.00 ? 20.30 uur, woensdag 14.00 ? 17.30 uur, zaterdag 10.00 ? 13.00 uur, - in het gemeentehuis van Den Helder, elke werkdag tijdens kantooruren.

Indien u daarom verzoekt (tel. 0299 - 391331) wordt er vóór 12 januari 2001 een zitting gehouden waarop u mondeling bedenkingen kunt inbrengen. Met vertegenwoordigers van Uitwaterende Sluizen, de vergunningaanvrager en de overige aanwezigen kunt u dan van gedachten wisselen.

Tot 12 januari 2001 kunt u schriftelijk uw bedenkingen inbrengen bij het hoofd van de sector Waterbeheer van Uitwaterende Sluizen, Postbus 15, 1135 ZH Edam. U kunt verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Maakt u geen gebruik van de gelegenheid bedenkingen in te brengen tegen de ontwerp-beschikking, dan kunt u in een later stadium niet in beroep komen tegen de beschikking.

Het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden. Edam, 7 december 2000

Laaste verandering: december 20, 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...