Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bruto-uurloon steeg in 1999 met gemiddeld 3,9 procent

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

www.minszw.nl

MIN SZW: Bruto-uurloon steeg in 1999 met gemiddeld 3.9 procent

Nr. 2000/235
20 december 2000

Bruto-uurloon steeg in 1999 met gemiddeld 3,9 procent

Het bruto-uurloon van werknemers bij overheid en bedrijfsleven is tussen oktober 1998 en oktober 1999 gestegen met gemiddeld 3,9 procent. Een half procent meer dan het jaar ervoor. Het loon van werknemers die niet van werkgever wisselden steeg in die periode zelfs met 5,9 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in 1999. Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het onderzoek aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de loongegevens van 50.000 werknemers in het bedrijfsleven en 87.500 ambtenaren. Deze geven een representatief beeld over de loonsverhogingen bij overheid en marktsector. Gekeken is naar de verdiende lonen en andere beloningsvormen en naar de mate waarin werkgevers gebruik maken van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies volksverzekeringen.

Het verschil tussen de gemiddelde loonstijging van alle werknemers en de stijging van de lonen van werknemers die niet van werkgever wisselden wordt veroorzaakt door de instroom van relatief .goedkope. nieuwkomers op de arbeidsmarkt, zoals schoolverlaters en langdurig werklozen, terwijl .dure. pensioengerechtigden en vutters de arbeidsmarkt verlieten.

De 5,9 procent loonstijging van werknemers die niet van werkgever zijn veranderd bestaat voor 2,5% uit algemene, voor iedereen geldende loonsverhogingen en voor de overige uit incidentele loonsverhogingen, waarvan het grootste deel variabel is. De bruto-uurlonen van niet-CAO.ers zijn als gevolg van een hogere incidentele loonontwikkeling iets sneller gestegen dan van degenen die onder een CAO vallen.

Daar bovenop ontving in 1999 bijna de helft van alle werknemers in het bedrijfsleven een extra uitkering van gemiddeld 3300 gulden. Vooral winstafhankelijke uitkeringen en andere, niet voor iedereen geldende extra uitkeringen namen toe.

Als rekening wordt gehouden met deze extra uitkeringen is sprake van een stijging van de bruto-lonen van gebleven werknemers met 6,6 procent. De tendens naar meer flexibele beloningsvormen wordt door deze rapportage bevestigd.

De Wet vermindering afdracht loonbelasting en premies werd vorig jaar voor in totaal 1,09 miljoen werknemers toegepast. Zowel het aantal bedrijven als het aantal werknemers die hiervan gebruik maakten steeg ten opzichte van het jaar ervoor. De wet biedt de mogelijkheid van een korting op de arbeidskosten voor lager betaalde arbeid. Van het aantal werknemers dat hiervan gebruik maakt stroomt eenderde voornamelijk jongeren, door naar een hoger beloningsniveau (boven 115% minimumloon). De VLW (Vermindering afdracht langdurig werklozen) is voor zo.n 110.000 werknemers toegepast, van wie het merendeel werkzaam is op een gesubsidieerde arbeidsplaats. Geconcludeerd wordt dat de afdrachtverminderingen een belangrijke rol spelen bij het aan de slag helpen van (langdurig) werklozen.

20 dec 00 16:26

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie