Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statistisch Bulletin december 2000 DNB

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

20 december 2000

DNB publiceert Statistisch Bulletin december 2000

Sterke toename van securitisatie van woninghypotheken Het verschijnsel securitisatie van woninghypotheken heeft de laatste jaren in Nederland een hoge vlucht genomen. Hierbij worden hypothecaire leningen verkocht aan aparte juridische entiteiten, zogenoemde `special purpose vehicles' (spv's). Tussen 1996 en september 2000 is voor EUR 8,7 miljard (banken en niet-banken) aan woninghypotheken overgedragen aan deze spv's. Het aandeel in de totaal uitstaande woninghypotheken is daarmee weliswaar nog gering, maar wel sterk groeiende. Indien uitsluitend naar de balansen van de oorspronkelijke hypotheekverstrekkers zou worden gekeken, wordt de hypothecaire groei onderschat. De Bank heeft deze witte plek nu in beeld gebracht.

Terugval in de inleg bij beleggingsinstellingen De netto-toestroom naar beleggingsinstellingen was in het verslagkwartaal aanzienlijk lager dan in de twee voorgaande kwartalen. Toen was sprake van een recordinleg van circa EUR 4 miljard. De inleg in het derde kwartaal is wel nog altijd hoger dan de gemiddelde kwartaalinleg in 1999, die EUR 1,6 miljard bedroeg. De totale beleggingsportefeuille van beleggingsinstellingen bestond voor 56% uit aandelen, 20% uit onroerend goed en 10% uit obligaties.

Effectenbezit van verzekeraars en pensioenfondsen stijgt In het derde kwartaal van 2000 is het aandeel van effecten (aandelen en obligaties) in de kapitaalmarktbeleggingen van verzekeraars en pensioenfondsen opgelopen tot bijna 80%. In 1995 was dat nog iets meer dan 50%, tegen nog geen 25% in 1985. Verruimde
beleggingsvoorschriften, de veranderde risicohouding en de toegenomen aandacht voor het rendement spelen een rol bij de verschuiving in het beleggingsbeleid van verzekeraars en pensioenfondsen. Ook hebben zij een sterkere voorkeur gekregen voor verhandelbare vermogenstitels, in plaats van bijvoorbeeld onderhandse leningen, omdat deze een grotere liquiditeit en flexibiliteit bieden.

Het externe vermogen van Nederland in 1999
In 1998 werd voor het eerst sinds lange tijd een negatief netto extern vermogen gemeten. Van 1998 op 1999 tonen de cijfers echter een omslag (+ EUR 35 miljard) naar wederom een positief saldo. Vooral herwaarderingen van Nederlandse effecten- en investeringsposities, met name door de koersstijging van dollar en pond ten opzichte van de euro, spelen daarbij een rol. In 1999 overtroffen bovendien de positieve koerseffecten op buitenlandse aandelen de, eveneens positieve, koerseffecten op Nederlandse aandelen. Ultimo 1999 bedroegen de vorderingen op het buitenland bijna EUR 1080 miljard, terwijl de schulden circa EUR 1065 bedroegen.
De directe investeringen resulteerden in het derde kwartaal van 2000 in een omvangrijke netto kapitaaluitvoer. Deze bedroeg EUR 17,2 miljard, tegen EUR 10,4 miljard in heel 1999. Acquisities in de telecomsector speelden hierbij een rol van betekenis. De Verenigde Staten was het belangrijkste bestemmingsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In het desbetreffende artikel wordt uitgebreid ingegaan op omvang en sectorale verdeling van de directe investeringen in de afgelopen jaren.

Ontwikkelingen in de internationale handel in diensten De uitvoer van diensten overschreed in 1999 voor het eerst de EUR 50 miljard. De zakelijke dienstverlening is in de jaren negentig de belangrijkste dienstencategorie binnen de betalingsbalans geworden. Wat betreft de investeringsstanden vormen de diensten sinds enkele jaren de belangrijkste sector. Het transport en het reisverkeer zijn andere belangrijke dienstensoorten. De betekenis van de internationale dienstenhandel voor de Nederlandse economie wijkt overigens niet significant af van die in andere ontwikkelde industriële landen.

Voor vragen of nadere informatie kunt u zich wenden tot drs E.W. van den Berg (tel: 020-524 2304). U kunt het Statistisch Bulletin bestellen bij de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting (tel: 020-524 3542) of `downloaden'

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie