Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Groningen

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Groningen

Besluitenlijst GS van 20 december 2000

nr.40/2000

1. GS hebben besloten in te stemmen met het instellen van een Stuurgroep Veenkoloniën in het kader van de gebiedsuitwerking voor het POP. In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers van waterschap Hunze en Aa's, de gemeente Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Pekela, Stadskanaal, Veendam en Vlagtwedde en de provincie Groningen (voorzitter).

2. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur informeren GS hen over de recente ontwikkelingen in het ambulancevervoer. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 224, d.d. 19-12-2000.

3. In een voordracht aan PS stellen GS voor een subsidie van 155.000 te verlenen aan de Vereniging Kleine Dorpen Groningen (VKDG) voor het jaar 2001. Tevens spreken GS de bereidheid uit om ook voor de jaren 2001-2004 een subsidie te verlenen aan de VKDG op basis van een jaarlijks in te dienen begroting en werkplan.
4. In een brief aan de Statencommissie Bestuur en Financiën geven GS informatie over de subsidiecriteria voor Grote Evenementen en de verdeling van het budget Grote Evenementen voor het jaar 2001. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 225, d.d. 19-12-2000.
5. In een brief aan de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur bieden GS de rapportage "Werken in de Toekomst" over een experimenteel leer/werktraject voor asielzoekers aan.
6. In een voordracht aan Provinciale Staten bieden stellen GS voor de provinciale regiovisie ouderenbeleid 2001-2005 vast te stellen.
7. Het college van GS heeft besloten 2.500,-- subsidie te verlenen aan de Groninger Onderwijsdag 2000. Deze dag vond 18 oktober jl. plaats in het Academiegebouw in Groningen en wordt sinds 1992 mede op initiatief van de Provincie georganiseerd. Het is een jaarlijks terugkerende dag voor alle onderwijzers en direct betrokkenen uit het onderwijsveld van de provincie Groningen. Een dag met een thema dat inhoudelijk spoort met het in die periode gevoerde (rijks-) onderwijsbeleid.

8. GS hebben besloten een subsidie van 10.625,- te verlenen aan het Groninger Audiovisueel Archief ten behoeve van de nationale inventarisatie audiovisuele archieven.

9. GS hebben besloten een subsidie van 5.000,- te verlenen aan Op Roakeldais ten behoeve van een scholenproject.
10. GS hebben besloten een subsidie van 2.253,50 te verlenen aan de Deutsch-Niederlandische Gesellschaft voor het project "Spuren der Niederlander in Norddeutschland - Ein Wegweiser". Het project gaat in op de diverse cultuurhistorische en bouwkundige sporen die Nederlanders in de loop van de eeuwen in Noordduitsland hebben achtergelaten. Het project valt binnen de speerpunten die op het politieke vakberaad van de werkgroep cultuur van de NHI (Neue Hanze Interregio) zijn vastgesteld.

11. GS hebben besloten een subsidie van 7.500,- te verlenen aan Stichting MM.Wope, voor een rondreizende openluchtvoorstelling met als locatie 12 Groninger borgen.

12. GS hebben besloten de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Delfzijl voor het begrotingsjaar 2001 onder het repressieve begrotingsregime te plaatsen.

13. GS hebben besloten een subsidie van 13.312,94 te verlenen voor de uitvoering van INBINN (Intensivering Binnenvaart) projecten in 2001, het betreft communicatie-activiteiten om de binnenvaart te promoten.

14. GS hebben besloten een subsidie van 5.633,70 te verlenen aan het Centrum voor de Kunsten voor de organisatie van een Jeugdtheaterwerkplaats. In deze jeugdtheaterwerkplaats zullen jongeren uit het NHI-gebied (Neue Hanze Interregio) onder professionele begeleiding werken aan theater.
15. GS hebben besloten opdracht te verlenen aan Duurzaam Noord in Drachten voor het uitvoeren van een onderzoek naar Duurzaam Bouwen. Het onderzoek is erop gericht de knelpunten in beeld te krijgen die het realiseren van duurzaam bouwen frustreren, omdat blijkt dat duurzaam bouwen in de provincie Groningen nog onvoldoende geïmplementeerd wordt. Met het onderzoek is een bedrag van 37.280,- gemoeid.

16. GS hebben besloten een subsidie van 5.000,- te verlenen aan de stichting Roemenië voor een extra en unieke zending ziekenhuisbedden naar Roemenië, onder voorwaarde dat er aandacht wordt besteed aan het informeren van de Groninger bevolking over de situatie in Roemeense ziekenhuizen.

17. GS hebben besloten het bestemmingsplan "Ten Post" van de gemeente Ten Boer grotendeels goed te keuren. Het plan voorziet in een nieuwe planologische regeling van de kern Ten Post. Goedkeuring wordt onthouden aan enkele delen van de planvoorschriften.
18. GS hebben besloten een subsidieverzoek van het Gronings Technologen Dispuut voor een te houden symposium "innovaties in de energie-industrie" af te wijzen omdat het niet past binnen het provinciale beleid.

19. GS hebben besloten een subsidie van 1.777,45 te verlenen aan het CDA vrouwenberaad voor de organisatie van een themabijeenkomst "geweld en veiligheid".

20. GS hebben besloten een subsidie van 10.000,- te verlenen aan de Dellemanstichting voor het project "stop sociaal isolement".
21. GS hebben besloten een subsidie van 25.000,- te verlenen aan de gemeente Haren voor de uitvoering van het project "Tieners Aktief" , een subsidie van 11.500,- te verlenen aan de gemeente Pekela voor jeugdparticipatie en een subsidie van 22.000,- aan de gemeente Zuidhorn voor jeugdparticipatie. Voor meer informatie, zie persbericht nr. 226, d.d. 19-12-2000.

22. GS hebben besloten een bedrag van 3.526,- te verlenen aan de uitvoering van het convenant Glastuinbouw van het Interprovinciaal Overleg.

23. GS hebben besloten een subsidie van 45.000,- te verlenen aan de stichting Patiënten/Consumentenorganisaties (SPC) voor de organisatie van activiteiten waarmee de bekendheid van de SPC wordt vergroot.

24. GS hebben besloten 50.000,- beschikbaar te stellen aan het Olympisch Steunpunt Noord Nederland voor de ondersteuning van talenten in de provincie Groningen. Het gaat daarbij enerzijds om de ondersteuning van talentcentra en anderzijds om persoonlijke begeleiding van jong sporttalent.

25. Het college van GS heeft in principe besloten een subsidie te verlenen van maximaal 5.909.762,-- aan Radio Noord en 6.780.066,-- aan TV-Noord. Dit principebesluit zal 17 januari 2001 worden voorgelegd aan de leden van de statencommissie Welzijn, Zorg en Cultuur.

26. GS hebben besloten om 1,1 miljoen bij te dragen aan de sanering van de verontreinigde waterbodems in de stadsgrachten van Groningen. Het ministerie van VROM, de gemeente Groningen en de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest zijn de partijen die het resterende bedrag van f 38,9 miljoen betalen.
27. GS hebben ingestemd met het verlengen van de gedoogbeschikking van ESD. Deze gedoogbeschikking zou aflopen op 1 februari 2001. Op dat moment is in verband met procedures de nieuwe vergunning nog niet van kracht. De gedoogbeschikking wordt daarom verlengd tot 1 december 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie