Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Prostitutiebeleid in Smallingerland vastgesteld

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Smallingerland

Prostitutiebeleid in Smallingerland (20-12-00)

Op 1 oktober 2000 is door een wijziging van het Wetboek van Strafrecht het algemeen bordeelverbod opgeheven. Hierdoor is de exploitatie van prostitutie niet langer strafbaar. De regering wil met de wetswijziging de prostitutie legaliseren om hier zodoende meer zicht en grip op te krijgen. Met de legalisering krijgen gemeenten een regierol, en de mogelijkheid om het verschijnsel prostitutie beter te reguleren. Daarnaast heeft de wetswijziging nadrukkelijk tot doel om ongewenste, strafbare vormen van prostitutie steviger aan te pakken. Naast een betere beheersing en regulering van de prostitutiebranche streeft de regering na dat onvrijwillige prostitutie wordt tegengegaan en dat minderjarigen beter worden beschermd tegen seksueel misbruik Ook is het de bedoeling dat de positie van prostituees verbeterd wordt, dat prostitutie door illegale vreemdelingen wordt teruggedrongen en dat prostitutie zo veel mogelijk wordt losgeweekt van criminele randverschijnselen.
De gemeenteraad van Smallingerland heeft in haar vergadering van 12 december jongstleden het lokale prostitutiebeleid vastgesteld. In september 2000 is op dit punt al de Algemene Plaatselijke Verordening aangepast. Daarin is een vergunningsplicht vastgelegd, en onder andere een verbod op straat- en raamprostitutie opgenomen.

Op dit moment kent Smallingerland weinig prostitutieactiviteiten, onder andere doordat hier tot dusver zo veel mogelijk tegen is opgetreden. Een inventarisatie van de aard en omvang van prostitutie in het Noorden laat echter zien dat deze situatie na de opheffing van het bordeelverbod naar verwachting zal veranderen: problemen die elders bestaan kunnen ook in Smallingerland de kop op steken, zeker na de opheffing van het bordeelverbod. Met het lokaal prostitutiebeleid wil het gemeentebestuur hier sturing aan geven en grip op houden.

Het lokale prostitutiebeleid is voor een belangrijk deel afgestemd op landelijke voorbeelden en adviezen van de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Daarnaast is het beleid afgestemd met Politie district Drachten, Justitie en met diverse gemeenten in het Noorden. Uiteraard heeft het lokale bestuur in het prostitutiebeleid ook haar eigen keuzes gemaakt, onder andere op het vlak van het vestigingsbeleid. Zo geldt in de gemeente een maximum van twee prostitutiebedrijven. Na de afgifte van twee vergunningen worden nieuwe aanvragen op grond van het maximumstelsel geweigerd. Escortbedrijven vallen buiten dit maximumstelsel, maar zijn wèl vergunningplichtig. Dit zijn bedrijven die bemiddelen in sexcontacten die elders plaatsvinden en zijn daardoor in principe niet plaatsgebonden.
Prostitutiebedrijven kunnen zich uitsluitend vestigen in gebieden buiten de bebouwde kom, dus buiten Drachten en de dorpen. Voor de vergunningaanvragen zal in de praktijk een bestemmingswijziging en een planologische procedure nodig zijn. In aanvulling hierop zijn vestigingscriteria in het beleid vastgelegd om het woon- en leefklimaat en de openbare orde te beschermen.
Een ander specifiek Smallingerlands punt is dat er een voorkeursbeleid wordt gevoerd voor bonafide ondernemers: niet bonafide ondernemers en financiers zullen worden geweerd. Ook moet de ondernemer voldoende garanties kunnen geven voor een menswaardig, rechtvaardig en 'gezond' personeelsbeleid en een goede bedrijfsvoering. Inmiddels hebben een aantal ondernemers belangstelling getoond om een prostitutiebedrijf in de gemeente te vestigen. Zij worden uitgenodigd plannen in te dienen, aan de hand waarvan een selectie zal plaatsvinden. Sluitingsdatum voor het indienen van plannen is 29 maart 2001.

De notitie prostitutiebeleid is tegen kostprijs af te halen bij de afdeling Bestuursondersteuning. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. J. Blom, coördinator Integraal Veiligheidsbeleid, tel. 0512-581552.


1reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie