Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitleg goedkeuring toepassing wet duurzaam gescheiden leven

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien


Duurzaam gescheiden leven

Centrum voor proces en productontwikkeling, Domein Belastingenop arbeid en vermogen

Besluit van 20 december 2000, nr. CPP2000/3039M

De directeur-generaal Belastingdienst heeft namens de staatssecretaris van Financiën het volgende besloten

Dit besluit is opnieuw uitgebracht voor de toepassing van de Wet IB 2001 en gebaseerd op de regeling die gold voor de toepassing van de Wet IB 1964, besluit van 7 juli 2000, nr. CPP2000/967M onder nummer 3.22.


1. Inleiding


Volgens vaste jurisprudentie is sprake van duurzaam gescheiden leven indien beide echtgenoten na verbreking van de echtelijke samenleving ieder een afzonderlijk leven leiden en deze toestand door beiden als bestendig is bedoeld. Ook is sprake van duurzaam gescheiden leven indien één van de echtgenoten deze situatie wenst.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 10 februari 1960, BNB 1960/77 verder bepaald dat eveneens sprake is van duurzaam gescheiden leven indien "de echtelijke samenleving is verbroken doordat een door geen van beide echtgenoten gewilde toestand is ingetreden, welke voor de voortzetting van de echtelijke samenleving een daadwerkelijk beletsel vormt, terwijl redelijkerwijze niet valt te verwachten, dat in die toestand binnen afzienbare tijd een wijziging zal komen, welke de mogelijkheid tot hervatting van de echtelijke samenleving zou openen."

In de situatie dat één van de echtgenoten in verband met ziekte en/of invaliditeit elders wordt verpleegd blijkt het in de uitvoeringspraktijk enerzijds moeilijk vast te stellen of de echtgenoten niet toch (gedeeltelijk) een gezamenlijke huishouding voeren en anderzijds blijken belastingplichtigen problemen te hebben met het fiscale standpunt dat zij duurzaam gescheiden leven; zie bijvoorbeeld het Besluit van 27 augustus 1987, nr. 587-18337, V-N 1987, blz. 1993.

In verband hiermee is voor de toepassing van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 een goedkeuring verleend in het Besluit van 7 juli 2000, nr. CPP2000/967M, onder nr. 3.22.


2. Goedkeuring


Gelet op het vorenstaande keur ik voor de toepassing van de Wet IB 2001 goed dat in de situatie dat de echtelijke samenleving door ziekte en/of invaliditeit van één of beide echtgenoten is verbroken, geen duurzaam gescheiden leven wordt aangenomen indien en zolang belastingplichtigen dat willen, tenzij andere feiten en omstandigheden zich daartegen verzetten.

Deze goedkeuring geldt uitsluitend als belastingplichtigen een bestendige gedragslijn volgen.


3. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van het belastingjaar 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie