Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanvragen bouwvergunningen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1960/00 Huizingalaan 14, uitbreiden van de woning door middel van een serre 06.12.2000
1970/00 Zeelsterstraat 222, uitbreiden van de woning door middel van bouwen van een aanbouw 07.12.2000

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 1773/00 Strijpsestraat 98, bouwen van atelierruimtes / cv-ruimte / berging 07.12.2000
1964/00 Kennedyplein 300, plaatsen van een buitenreclame / neoninstallatie en ornamenten 06.12.2000
1965/00 Zandkrab 26, plaatsen van een tuinhuisje 06.12.2000 1966/00 Guido Gezellestraat 12, verbouwen van de woning 06.12.2000 1666/00 Prinsenhof 17, bouwen van een berging / tuinhuisje 06.12.2000 64/00 Diamantring 73, uitbreiden van de woning door middel van een serre 06.12.2000
1963/00 Lodewijkstraat 7, bouwen van een dienstgebouw ten behoeve van milieustraat 06.12.2000
1962/00 Gabriël Metsulaan 56, bouwen van een dienstgebouw ten behoeve van milieustraat 06.12.2000
1968/00 Luchthavenweg 10, uitbreiden van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte 07.12.2000
1734/00 hoek Veldmaarschalk Montgomerylaan / Winston Churchilllaan, bouwen van een kantoorgebouw en ondergrondse parkeergarage 08.12.2000 1172/00 Woenselsestraat 313, uitbreiden van de woning 07.12.2000 1640/00 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 217, bouwen van een woning met garage 07.12.2000
1971/00 Florencelaan 37, verbouwen en uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 07.12.2000 1969/00 Sint Wirostraat 4, verbouwen van de dienstwoning tot vergaderruimte 07.12.2000
1983/00 Hastelweg 218, uitbreiden van het kantoorgebouw ter plaatse van bestaande laagbouw 08.12.2000
1984/00 Hastelweg 218, verbouwen en uitbreiden van een opslagloods / timmerwerkplaats 08.12.2000
2252/99 Anthony Fokkerweg, bedrijventerrein Flight Forum, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een kantoorgebouw met parkeerkelder 11.12.2000
1641/00 Weldam 13, verbouwen en uitbreiden woning en garage 08.12.2000 1512/00 Bokt West, kavel 061, bouwen van een bedrijfspand 08.12.2000 1819/99 Bergeraclaan 35, verbouwen en uitbreiden van de woning 08.12.2000
1059/00 Javalaan, kavel 071, bouwen van een woning 12.12.2000 1992/00 Sterrenlaan, bouwen van rooktempels en stalling op parkeerterrein ROC 12.12.2000
1603/00 Meerhoven, Grasrijk II, bouwen van 68 woningen 11.12.2000 1973/00 Achtseweg Noord 20, plaatsen van een enkelzijdige lichtbak 08.12.2000
1175/00 Swalmstraat 19 en 21, verbouwen en uitbreiden van twee woningen 08.12.2000
1978/00 President Reitzlaan 6, verbouwen en uitbreiden woning 08.12.2000
1979/00 Zandkever 21, verbouwen en uitbreiden van de woning 08.12.2000 1982/00 Zilvermeeuwlaan 31, verbouwen en uitbreiden woning 08.12.2000 1382/00 Schipbeekstraat 12, verbouwen en uitbreiden van de woning 08.12.2000
1988/00 Strijpsestraat 110, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.12.2000
1989/00 Van Hogendorplaan 5, bouwen van een zwembad 12.12.2000 1217/00 Anthony Fokkerweg / Parmentierweg, bouwen van een bedrijfsruimte 12.12.2000
1994/00 Meierijlaan 29, uitbreiden woning door middel van een serre 12.12.2000
1993/00 Ambonplein 62, bouwen van een berging 12.12.2000 1991/00 Alard du Hamelstraat 69, verbouwen en uitbreiden woning 12.12.2000
1990/00 Vensedijk, tijdelijk plaatsen van een kunstwerk / lichtobject 12.12.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0135 Riel 8, slopen van een varkenshok 07.12.2000 SL00/0137 Hastelweg 218, slopen van een timmerfabriek en gedeeltelijk slopen van een opslagloods 08.12.2000
SL00/0136 Vensedijk 1, Philips van Lenneppark, vervangen van asbestgolfplaten door asbestvrije golfplaten 08.12.2000
De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Ingekomen monumentenaanvraag
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 21 december 2000 tot en met 3 januari 2001 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* uitbreiden van de woning, Helmerslaan 21 (MO00/0028).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn / haar bedenkingen tegen het plan naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Te verlenen vrijstellingen
Van 21 december 2000 tot en met 17 januari 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* bouwen van een compact transformatorstation, Kanaaldijk nabij station De Kade (1768/00);

* verbouwen en uitbreiden van het Amusementcentrum, Kruisstraat 182 (1250/00);

* verbouwen en uitbreiden van de woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, Gerard Bromlaan 58 (1054/00).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens bij de raad schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 1955/00 Gerard Bromlaan 58, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.12.2000
1953/00 Samuel Richardsonlaan 4, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 11.12.2000

Geen melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1528/00 Schouwbroekseweg 51, plaatsen van een dakkapel 11.12.2000
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 677/00 Pastoor Van Arslaan 7, verbouwen en uitbreiden van de winkel en twee appartementen 07.12.2000
1284/00 Pastoor Petersstraat 170, plaatsen van een lichtreclame 11.12.2000
2124/98 Bishorn 7, verplaatsen van de woning twee meter naar achter tot erfgrens 11.12.2000
1092/00 Ouwenberg 30, uitbreiden van de woning door middel van het bouwen van een tuinkamer 11.12.2000
881/00 Atrechtlaan 16, uitbreiden van de woning 11.12.2000 1555/00 Jan Palachstraat 1, verbouwen en uitbreiden van de woning 11.12.2000
1488/00 Meierijlaan 45, uitbreiden van de woning 11.12.2000 1566/00 Geulstraat 2, bouwen van een blokhut 11.12.2000 1558/00 Ella Fitzgeraldlaan 18, plaatsen van een tuinhuisje 11.12.2000 1672/00 Rozemarijnstraat 16, bouwen van een tuinkamer 11.12.2000 864/00 Achtseweg Noord, sectie A, nummers 4188 / 4205, plaatsen van een reclamezuil 12.12.2000
886/00 Languedoclaan 21, bouwen van twee dakkapellen, een luifel boven de voordeur en het uitbreiden van de berging 12.12.2000 1849/00 Hastelweg 234, renoveren van een gevel 12.12.2000 43/00 Herman Gorterlaan 4, uitbreiden woon- / zorgcentrum Kortonjo / verpleeghuis De Weerde 08.12.2000
1887/00 Parijslaan 30, plaatsen van een dakkapel in het linkerdakvlak 12.12.2000
275/00 Woenselse Markt 16, uitbreiden van een magazijn 13.12.2000 1326/00 Huijgenslaan 20, verbouwen en uitbreiden van de woning 13.12.2000
1200/00 Welschapsedijk 164, verbouwen en uitbreiden woning 13.12.2000 1114/00 Boutenslaan 161b, bouwen van een tolhuis (onderdeel Openluchtmuseum) 13.12.2000
1747/00 Zonneroosstraat 32, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 13.12.2000
1720/00 Uranuslaan 12, uitbreiden van de woning 13.12.2000 1635/00 Bourgognelaan 44, uitbreiden van de woning 13.12.2000 1884/00 Roosenburgstraat 24, uitbreiden van de woning 13.12.2000 1166/00 Leanderlaan 9, verbouwen en uitbreiden van de woning 13.12.2000
1800/00 Kerstroosplein 11, aanbrengen van een raam in de muur 13.12.2000
217/99 Geldropseweg (DAF-terrein), tijdelijk plaatsen van kantoorunits 13.12.2000
1835/00 Bourgognelaan 16, plaatsen van een dakkapel in het voor- en achtergeveldakvlak 13.12.2000
682/00 Doornakkersweg 26, verbouwen van een bedrijfspand 13.12.2000 1906/99 Philipscomplex aan de Emmasingel, verbouwen en uitbreiden van verbindingsgang gebouw EC-EEE tot entree en opslagruimte kantine EEE 14.12.2000

Van rechtswege verleende vergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1611/99 Moggendries 9, bouwen van een garage / berging 13.12.2000
Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0105 Strijpsestraat 107, slopen van de woning en berging 07.12.2000
SL00/0127 Sliffertsestraat 25, vervangen van een golfplaten dak en schaamschotten van gebouw 266 11.12.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 660/00 Hastelweg 7, alsnog bouwvergunning verleend voor het uitbreiden van een garage / berging 13.12.2000

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
Indien u beroep instelt, dient u fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens fl. 225,- griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens fl. 450,- griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie