Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nederland op weg naar 18 miljoen inwoners

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht
PB00-286
20 december 2000
9.30 uur

Op weg naar 18 miljoen inwoners

Op dit moment wonen er bijna 16 miljoen mensen in Nederland. Volgens de nieuwe bevolkingsprognose van het CBS zal de bevolking de komende drie decennia blijven groeien. Rond 2030 wordt de grens van 18 miljoen gepasseerd.

Sterke bevolkingsgroei in 2000 In 2000 groeit de bevolking met bijna 120 duizend personen. Deze groei is aanzienlijk hoger dan in 1999 toen de bevolkingsgroei nog op 104 duizend personen uitkwam. Het aantal geboorten bereikt in 2000 een nieuwe piek met ruim 206 duizend, 6 duizend hoger dan 1999. Het migratiesaldo ligt met ruim 50 duizend zo'n 10 duizend hoger dan in 1999.

Groei houdt voorlopig aan Rond 2010 wordt het aantal van 17 miljoen inwoners bereikt. Hierna duurt het twintig jaar voordat de bevolking weer met een miljoen is gegroeid tot 18 miljoen. Het aantal van 2 miljoen mensen dat er de komende dertig jaar bijkomt is gelijk aan het inwonertal van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bij elkaar. Na 2030 zal de bevolking nauwelijks meer groeien. Dit komt door de toename van het aantal sterfgevallen als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Op dit moment is bijna 14 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Rond CBS-Persdienst 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt met 23 procent.

Postbus 4000
2270 JM Voorburg Immigratie blijft hoog
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71 In de nieuwe CBS-prognose wordt verondersteld dat de komende E-mail:
(persdienst@cbs.nl) decennia jaarlijks zo'n 130 duizend immigranten naar Nederland zullen komen.

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

CBS Persbericht PB00-286 pagina 1 van 3
Zo'n twintig procent van de immigranten zijn arbeidsmigranten. Aangenomen wordt dat het aantal arbeidsmigranten in de komende decennia zal toenemen. Dit hangt samen met de structurele krapte op de arbeidsmarkt als gevolg van de vergrijzing. Er zullen meer ouderen de arbeidsmarkt verlaten dan er jongeren zullen instromen. Mede gezien de verwachte uitbreiding van de Europese Unie wordt een grotere stroom arbeidsmigranten uit Oost-Europa verwacht. Andere belangrijke groepen van migranten zijn huwelijkspartners, gezinsherenigers, asielmigranten en Nederlanders die na enkele jaren van verblijf in het buitenland terugkeren.
Tegenover de immigratie van 132 duizend in 2000 staat de emigratie van 80 duizend personen. Hierdoor komt het migratiesaldo uit op ruim 50 duizend personen in 2000. In de nieuwe prognose veronderstelt het CBS dat op de lange termijn de emigratie zal stijgen naar rond 100 duizend. Het migratiesaldo zal hierdoor geleidelijk dalen naar rond 30 duizend.

Meer tweede geboorten
Tegenwoordig krijgen veel vrouwen hun eerste kind pas boven de dertig omdat ze vanwege opleiding en werk het moederschap op jonge leeftijden hebben uitgesteld. Rond drie jaar na de geboorte van het eerste kind krijgen de meeste vrouwen een tweede kind. Vrouwen die in het verleden hebben gewacht met het moederschap zijn de laatste jaren op een leeftijd gekomen dat ze hun eerste kind willen krijgen. De stijging van het aantal eerste kinderen in de afgelopen jaren leidt nu en in de komende jaren tot een stijging van het aantal tweede kinderen. Van de vrouwen die nu jong zijn blijft naar verwachting 20 procent kinderloos. Rond 15 procent van de vrouwen krijgt maar één kind. Zo'n 45 procent van de vrouwen zal twee kinderen krijgen terwijl 20 procent drie of meer kinderen krijgt.

Technische toelichting
Het emigratiecijfer is inclusief het saldo van administratieve correcties. Volgens de nieuwe bevolkingsprognose groeit de bevolking tot 18 miljoen rond 2030. Dit is 600 duizend meer dan volgens de vorige prognose, die twee jaar geleden werd opgesteld. De hogere bevolkingsgroei in de nieuwe prognose is het gevolg van zowel een hoger aantal geboorten als van een hoger migratiesaldo. In de nieuwe prognose wordt verondersteld dat meer vrouwen een tweede kind krijgen en minder vrouwen slechts één kind dan in de vorige prognose werd verwacht. Vanwege de verwachte structurele krapte op de arbeidsmarkt worden in de nieuwe prognose meer arbeidsmigranten (met name uit Oost-Europa) verondersteld dan in de vorige prognose.

CBS Persbericht PB00-286 pagina 2 van 3
Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie