Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Taxatie onroerende zaken gemeente Lisse afgerond

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


Taxatie onroerende zaken afgerond

De afgelopen tijd zijn in de gemeente Lisse alle onroerende zaken, zoals woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond getaxeerd. Deze taxatie moet op grond van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) elke vier jaar plaatsvinden. In januari 2001 ontvangt u een beschikking, ofwel een besluit, waarop de nieuwe waarde vermeld staat. De nieuwe taxatiewaarde zal voor het eerst bij de belastingheffing in 2001 worden toegepast en wordt de komende vier jaar gebruikt voor de aanslag onroerende-zaakbelastingen, de inkomstenbelasting en de waterschapsomslag.

Bij het vaststellen van de waarde van uw woning is onder andere gekeken naar verkochte panden in de hele gemeente, kadastrale oppervlakte van het perceel, het bouwjaar, de grootte en de staat van onderhoud van uw pand, het soort pand en bijgebouwen of aanbouwen. Op basis van deze en vele andere gegevens heeft een vakbekwame taxateur de waarde bepaald. De waardepeildatum die hierbij wordt gehanteerd is
1 januari 1999. Op de beschikking die u in januari ontvangt staat dus de waarde vermeld die uw woning op díe datum bij verkoop waard zou zijn geweest. Alle woningen, zowel eigen als huurwoningen, zijn getaxeerd alsof ze op de waardepeildatum beschikbaar waren voor verkoop aan iemand die daar zelf wil gaan wonen. De huurprijs van huurwoningen speelde daarbij dus geen rol.

Uitzondering

Zoals gezegd moet de waarde van uw woning op grond van wettelijk voorschrift één keer per vier jaar opnieuw worden vastgesteld. Op deze regel geldt echter een uitzondering, namelijk als het pand wordt verbouwd, afgebroken of een andere bestemming krijgt. In dat geval kan de waarde tussentijds opnieuw worden bepaald, waarbij eveneens de waardepeildatum (1 januari 1999) wordt aangehouden. Ook bij nieuwbouwpanden die er op de waardepeildatum nog niet stonden is dit van toepassing.

Waardestijging en belastingcompensatie

Zoals bekend zijn de prijzen van huizen in Nederland de laatste jaren sterk gestegen. Lisse vormt hierop geen uitzondering. Gebleken is dat er verschillende waardeontwikkelingen zijn van de categorieën woningen en niet-woningen (bedrijven). In het algemeen zijn de woningen veel meer in waarde gestegen dan de niet-woningen. Bij gelijk blijvende tarieven zou dit betekenen dat eigenaren en huurders van woningen in verhouding veel meer gaan betalen dan eigenaren/huurders van niet-woningen. De lastendruk zou zogezegd verschuiven van de categorie niet-woningen naar de categorie woningen. Om te voorkomen dat eigenaren/huurders van woningen volgend jaar fors meer onroerende-zaakbelastingen gaan betalen, stellen wij de gemeenteraad voor om de opbrengst per categorie gelijk te houden. Dit houdt in dat het tarief van niet-woningen 17% lager wordt vastgesteld en het tarief van woningen 33% lager. De ozb-tarieven worden als volgt vastgesteld:

Voorbeeld:

2000

waarde woning f. 300.000,-

per 01.01.95

2001

waarde woning f. 450.000,- per 01.01.99

gebruiker

f. 4,23

u betaalde 60* x f. 4,23 = f. 253,-

f. 2,82

u betaalt 90 x f. 2,82 = f. 253,-

eigenaar

f. 5,28

u betaalde 60 x f. 5,28 = f. 316,-

f. 3,52

u betaalt 90 x f. 3,52 = f. 316,-

bewoner eigen woning

u betaalde f. 569,- (de som van beide aanslagen)

u betaalt f. 569,- (de som van beide aanslagen)


* U betaalt het ozb-tarief voor elke volle f. 5.000,- economische waarde van de onroerende zaak.

De ozb-tarieven voor niet-woningen worden vastgesteld op:

gebruiker

f. 4,20

eigenaar

f. 5,24

Het totaal van de ozb-opbrengst in 2001 (woningen en niet-woningen) zal voor de gemeente ten opzichte van het belastingjaar 2000 gelijk blijven. Voor eigenaren/huurders van woningen betekent dit dat zij volgend jaar gemiddeld ongeveer net zoveel ozb-belasting betalen als dit jaar. Dit neemt niet weg dat in individuele gevallen sprake kan zijn van een (sterke) stijging van de hoogte van de belastingaanslag, namelijk als uw woning boven gemiddeld in waarde is gestegen, bijvoorbeeld door de aanbouw van een bijkeuken.

In de hiervoor genoemde tarieven is overigens ook een trendmatige aanpassing van 2% verwerkt die nodig is om te voorzien in de jaarlijkse trendmatige kostenstijgingen.

De gemeenteraad besluit donderdag 21 december aanstaande over de hiervoor genoemde voorstellen.

Bezwaar

In januari 2001 ontvangt u een beschikking waarin u leest wat uw woning waard is. In de beschikking wordt de WOZ-waarde van uw pand zowel in guldens als in Euros uitgedrukt. De aanslag ozb-belastingen is dit jaar nog in guldens. Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde dan kunt u daartegen bezwaar maken. Hoe en binnen welke termijn u bezwaar kunt indienen leest u te zijner tijd in de bijsluiter die u ontvangt bij uw beschikking en uw aanslag onroerende zaakbelastingen.

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie vragen? Neemt u dan contact op met één van de medewerkers van de afdeling Financieel Beleid en Belastingen, telefoon: 433147.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie