Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eindrapport Financiele Afwikkeling Vuurwerkramp afgerond

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Commissie Van Lidth rondt werkzaamheden af

Eindrapport aan B. en W. aangeboden

Enschede, 20 december 2000

Burgemeester J. Mans van Enschede heeft op 20 december 2000 het eindrapport van de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp ontvangen uit handen van de voorzitter van de Commissie, de heer J. van Lidth de Jeude. De Commissie heeft haar werkzaamheden in zes maanden afgerond. Ze heeft 7 regelingen voor materiële schade ontworpen en diverse adviezen op het gebied van materiële schade aan het College van B. en W. van Enschede uitgebracht.

De Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp heeft tot taak advies uit te brengen aan het College van B. en W. van Enschede over regelingen voor een tegemoetkoming in materiële schade van particulieren en ondernemers als gevolg van de vuurwerkramp van 13 mei 2000.

Commissie blijft beschikbaar
De Commissie is op 23 juni 2000 ingesteld en op 27 juni voor de eerste maal bijeengekomen. Haar (voorlopig) laatste vergadering was op 8 december 2000. Met het aanbieden van het eindrapport aan B. en W. van Enschede gaat de Commissie over in een stand by-stand. Ze blijft voor B. en W. ook de komende tijd beschikbaar als adviescommissie voor vragen op het gebied van materiële schade die groepen van gedupeerden betreffen.

Regelingen materiële schade
De Commissie heeft de volgende regelingen ontworpen:
* Cascoschade (schade aan autos en motoren); uitvoering gestart op 26 september 2000.

* Onkosten Buitengewone Omstandigheden (OBO); uitvoering gestart op 9 oktober 2000.

* Opruimingskosten inboedels; uitvoering gestart op 8 november 2000.
* Inboedelschade; uitvoering gestart op 8 november 2000.
* Kampeerwagens, aanhangwagens en pleziervaartuigen; uitvoering start in januari 2001.

* Tegemoetkoming schade getroffen ondernemers; uitvoering start in december 2000 / januari 2001.

* Kostenvergoeding buitenste ring; uitvoering start in januari 2001.
Daarnaast heeft de Commissie aan B. en W. diverse adviezen op het gebied van materiële schade uitgebracht.

Financiering en kosten
De regelingen voor particulieren worden gefinancierd door en via het Nationaal Rampen Fonds (NRF) uit gelden die onder de Nederlandse bevolking zijn ingezameld via giro 777. De regeling voor ondernemers wordt gefinancierd door het rijk (via het ministerie van Economische Zaken). De geraamde kosten van de regeling cascoschade zijn 2 miljoen gulden, die van de OBO-regeling 20,5 miljoen gulden, de opruimingskosten inboedel 0,5 miljoen gulden, de regeling inboedelschade 5 miljoen gulden, de regeling caravans etc. 0,5 miljoen gulden, de ondernemersregeling maximaal 80 miljoen gulden en de kostenvergoeding voor gedupeerden in de buitenste ring 3,5 miljoen gulden.

Uitvoering regelingen
De door de Commissie Van Lidth ontworpen regelingen worden in hoofdzaak uitgevoerd door de Stichting financiële hulpverlening vuurwerkramp.
Voor een tegemoetkoming in cascoschade hebben ongeveer 525 gedupeerden een aanvraag ingediend. Daarmee is de gehele groep van gedupeerden die hiervoor in aanmerking komt, bereikt. Alle aanvragers ontvangen voor de Kerst bericht. Een bedrag van ruim fl. 3,5 ton aan tegemoetkomingen is inmiddels uitgekeerd.
Voor de OBO-regeling zijn bijna 500 aanvragen binnengekomen. De aanvragers die op grond van deze regeling, voor een tegemoetkoming in aanmerking komen, ontvangen voor de Kerst een voorschot. Voor de regelingen cascoschade en OBO kunnen nog tot en met 31 december a.s. aanvragen worden ingediend.
Voor de Regeling inboedelschade zijn ruim 250 aanvragen binnengekomen. Deze regeling loopt nog door tot en met 28 februari 2001.

Zoeken naar balans
De Commissie Van Lidth heeft gewerkt vanuit het besef dat het na een ramp van het grootste belang is dat de gedupeerden niet ook nog eens met materiële onzekerheden worden geconfronteerd. "Wij hebben niet de illusie dat een tegemoetkoming in de materiële schade het leed van de gedupeerden kan verzachten. Een tijdige en goede afwikkeling van de materiële schade stelt hen hopelijk wel in staat om, zoals veel deskundigen ook aangeven, een begin te maken met het verwerken van het persoonlijke leed", aldus voorzitter Van Lidth in zijn voorwoord bij het eindrapport van de Commissie. Verder geeft de Commissie aan veelvuldig te hebben gebalanceerd: tussen de uitgangspunten van snelheid en zorgvuldigheid, tussen de vele belangen, tussen een snelle oplossing en het risico van precedentwerking, tussen de druk van buiten en het werkproces binnen de Commissie.

Samenstelling commissie
Leden van de Commissie Financiële Afwikkeling Vuurwerkramp zijn:
* het Nationaal Rampen Fonds uitsluitend ten behoeve van de regelingen voor particulieren;

* Stichting BCE Calamiteiten en Projecten;
* de gemeente Enschede.

Waarnemend leden zijn:

* de rijksoverheid (ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid);

* Kamer van Koophandel Veluwe en Twente.

Voorzitter van de Commissie is de heer J. van Lidth de Jeude, burgemeester van Deventer.

klik hier voor het rapport

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie