Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële impuls voor Voor- en Vroegschoolse Educatie

Datum nieuwsfeit: 20-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Financiële impuls voor Voor- en Vroegschoolse Educatie

Het college van B&W heeft ingestemd met het Verdelingsvoorstel Rijksmiddelen Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De Rijksregeling VVE is met terugwerkende kracht per 1 mei 2000 in werking getreden. De regeling levert voor Amsterdam een extra financiële impuls van 12,5 miljoen gulden op jaarbasis op.

De wethouder Onderwijs Jaap van der Aa heeft naar aanleiding van de nieuwe regeling een verdeling besproken met de Stuurgroep Voorschool, het LOF (schoolbesturen en wethouders) en de regiegroep Naar Betere Resultaten. Het geld zal worden verdeeld over de stadsdelen die het kunnen besteden aan projecten die aan de VVE-criteria voldoen. In elk geval kan het project Voorschool een beroep doen op de VVE-gelden, maar ook andere projecten die voldoen aan de VVE-criteria komen in aanmerking.

Voorschool is een Amsterdams project voor kinderen van 2 tot 6 jaar in achterstandsituaties. Het is een combinatie van een peuterspeelzaal en een basisschool met een doorlopend onderwijsprogramma. De eerste negen Voorscholen zijn in september 1998 van start gegaan. In 1999 werd dit aantal verdubbeld. Dit jaar zullen er verspreid over de hoofdstad op ongeveer 25 Voorscholen circa 500 peuters en 1500 kleuters aan het programma deelnemen. De gemeente Amsterdam streeft ernaar Voorschool te laten uitgroeien tot een structurele onderwijsvoorziening voor alle kinderen.

Bij het inzetten van de VVE-middelen zal gekeken worden naar het Amsterdamse onderwijsbeleid van de centrale stad en de stadsdelen, en de wijze waarop dat met de regeling kan worden ondersteund. Daarnaast zal gekeken worden naar de specifieke Amsterdamse situatie waarbij de centrale stad en de stadsdelen ieder een eigen (financiële) verantwoordelijkheid hebben.

De Rijkscriteria van de VVE zijn:

* Het programma is gericht op kinderen met een leerlingengewicht
1.25 (hoe meer gewicht, des te groter de achterstand) en hoger.
* Het programma is geschikt voor 2- en 3-jarigen en loopt door tot en met groep 2 van de basisschool.

* Er is sprake van een gestructureerde effectieve didactische aanpak.

* Er wordt gezorgd voor intensieve begeleiding van kinderen.
* De programma's worden verzorgd door daarvoor voldoende gekwalificeerd personeel van de instelling.
* Het programma wordt gegeven in een voorschoolse instelling of basisschool.

* Er is sprake van realisatie van een groep bij deelname aan effectieve voor- en vroegschoolse programma's van tenminste 15 kinderen uit de doelgroep.

* Het initiatief is gerelateerd aan een basisschool.
* Men gebruikt een kind(leerling)volgsysteem.
* Men neemt deel aan onderzoek of doet aan monitoring voor effectmeting.

Clyde Moerlie 5523409

© gemeente Amsterdam - 20-12-2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie