Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friesland stelt gebiedsplan vrij inzetbare hectaren vast

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Gedeputeerde Staten stellen Beheersgebiedsplan vrij inzetbare hectaren Fryslân vast

Gedeputeerde Staten hebben het Beheersgebiedsplan vrij inzetbare hectaren Fryslân vastgesteld. Dit plan voorziet in de mogelijkheid om op grond van de Subsidieregeling Agrarisch natuurbeheer subsidie te ontvangen voor het ontwikkelen of instandhouden van natuur- en landschapswaarden op landbouwgronden.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het behoud en herstel van weidevogelpopulaties, botanische waarden, faunaranden op bouwland en diverse landschapselementen.
Het plan is van toepassing op landbouwgronden in de hele provincie met uitzondering van de reeds concreet begrensde reservaatsgebieden, beheersgebieden en natuurontwikkelingsgebieden, de gemeente Gaasterlân-Sleat en voor wat betreft het landschapsbeheer het gebied waarvoor het Landschapsgebiedsplan de Noordelijke Friese Wouden is vastgesteld.

Het beheersgebiedsplan vervangt het begrenzingenplan vrij inzetbare hectaren Fryslân uit 1998. Dit nieuwe beheersgebiedsplan is aangepast aan de nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (Programma Beheer). Bovendien zijn ruim 2000 hectaren extra toegevoegd voor agrarisch natuurbeheer. Deze hectares zijn met name bedoeld voor weidevogels en randenbeheer.

Voordat belangstellenden hun aanvraag indienen moeten zij zich ervan vergewissen of hun aanvraag past in het betrokken gebiedsplan, dat aanvullende criteria geeft. Voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met het Steunpunt Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer, telefoon 058 292 5225.

De aanvragen moeten worden ingediend bij Laser Zuidoost, Postbus 965, 6040 AZ Roermond (telefoon 0475 355555). Hierbij geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt.

21 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie