Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openstelling elektriciteitsmarkt voor concurrentie

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union


Opening up the electricity markets to competition: formal notice served on Belgium

DN: IP/00/1533 Date: 2000-12-21

TXT: FR EN NL

PDF: FR EN NL

Word Processed: FR EN NL

IP/00/1533

Brussel, 21 december 2000

De openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie : ingebrekestelling voor België.

De Europese Commissie heeft op advies van mevrouw Loyola de Palacio, vice-voorzitter en bevoegd voor energie en transport, beslist een met redenen omkleed advies aan België te richten inzake de onvolledige omzetting van Richtlijn 96/92/EG van het Parlement en van de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. België heeft nu twee maanden om op het met redenen omkleed advies te reageren.

Na een grondige analyse van de Belgische wet(1) tot omzetting van de richtlijn inzake de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie, was de Commissie van mening dat, aangezien de meeste uitvoeringsbepalingen in deze wet ontbraken, de omzetting van deze richtlijn in Belgisch recht niet volledig was. Op 12 september 2000 werd er dus een ingebrekestelling aan de Belgische autoriteiten gestuurd.

In antwoord op deze ingebrekestelling heeft België aan de Commissie kennisgeving gedaan van de uitvoeringsmaatregelen die de werking van de Belgische elektriciteitsmarkt regelen, namelijk acht uitvoeringsbepalingen van de Belgische wet van 29 april 1999(2) . Na een studie van deze maatregelen is de Commissie echter van mening dat bepaalde regelgevende besluiten die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de interne markt, en waarin de wet zelf voorziet, nog steeds niet zijn vastgesteld en bekendgemaakt.

Het gaat met name om maatregelen met het oog op:
* het aanduiden van de beheerder van het transmissienet;
* het nader vaststellen van de technische beheersregels van het transmissienet en van de toegang tot dit net;
* het vaststellen van de aansluitings- en verbruikstarieven van het net.

De Commissie is van mening dat de vertraging bij het vaststellen van deze maatregelen een belemmering vormt voor de openstelling van de elektriciteitsmarkt voor concurrentie.

(1)
Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

(2)
Deze in de meegedeelde bepalingen opgenomen maatregelen betreffen:-de toekenning van individuele vergunningen inzake de bouw van installaties voor elektriciteitsproductie;-de voorafgaande toekenning van individuele vergunningen voor de aanleg van directe lijnen;-de voorwaarden inzake het te leveren bewijs om als afnemer in aanmerking te komen in het transmissienet;-het beheer van het nationale transmissienet voor elektriciteit;-de samenstelling en het functioneren van de algemene raad van de Commissie voor de regulering van elektriciteit en gas;-het vaststellen van de datum van de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 29 april 2000 inzake de organisatie van de elektriciteitsmarkt.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie