Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zalm maakt financieringsvoornemens 2001 bekend

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financiën
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: MINISTER ZALM MAAKT FINANCIERINGSVOORNEMENS 2001 BEKENDPersberichtnr.

00/277

Den Haag

21 december 2000

MINISTER ZALM MAAKT FINANCIERINGSVOORNEMENS 2001 BEKEND

Minister Zalm van Financiën maakt de financieringsvoornemens voor 2001 bekend. Dit betreft o.a. de emissiekalender voor de uitgifte van staatsleningen (DSLs) en DTCs. Voor volgend jaar zijn opnieuw dertien Primary Dealers geselecteerd.

Emissiekalender voor staatsleningen in 2001

Evenals in voorgaande jaren zal de emissie van staatsleningen in 2001 plaatsvinden op de tweede dinsdag van de maand. Vanwege de relatief lage financieringsbehoefte (18 miljard euro, stand Miljoenennota 2001) is het niet waarschijnlijk dat alle data zullen worden benut. Per kwartaal zal de kalender nader worden ingevuld, en zal worden aangegeven of emissies daadwerkelijk zullen plaatsvinden.

Maand van uitgifte Leningvoorwaarden Emissie (2e dinsdag) Storting (vrijdag)

Januari 5 januari 9 januari 12 januari

Februari geen emissie

Maart 9 maart 13 maart 16 maart

April 6 april 9 april* 12 april

Mei 4 mei 8 mei 11 mei

Juni 8 juni 12 juni 15 juni

Juli 6 juli 10 juli 13 juli

Augustus geen emissie

September 7 september 11 september 14 september

Oktober 5 oktober 9 oktober 12 oktober

November 9 november 13 november 16 november

December 7 december 11 december 14 december


*) Emissie op maandag en storting op donderdag i.v.m. Goede Vrijdag.
Indien onvoorziene omstandigheden wijzigingen noodzakelijk maken, zal dit tijdig worden bekendgemaakt.

Emissies in 2001

Naar verwacht zal de financieringsbehoefte in 2001 kleiner zijn dan 20 miljard euro. Hierdoor is het niet mogelijk om een nieuwe liquide lening (omvang van tenminste 10 miljard euro) uit te geven in zowel het 3-jarige als het 10-jarige segment. Er is daarom gekozen uitsluitend een nieuwe 10-jarige lening uit te geven.

In maart zal de eerste uitgifte van de nieuwe 10-jarige lening plaatsvinden en hierna zal deze lening worden heropend. Het streefbedrag van de 10-jarige lening is tenminste 10 miljard euro. Indien en voor zover nog geen 10 miljard euro uitstaat, zal de liquiditeit worden gegarandeerd door een repo-faciliteit die ter beschikking staat aan Primary Dealers.

In de loop van volgend jaar zullen de staatsleningen (DSL`s) elektronisch via MTS Amsterdam worden uitgegeven.

MTS Amsterdam is het elektronische handelsplatform voor Nederlandse staatsleningen, waarvan o.a. de Primary Dealers en de Staat aandeelhouder zijn.

De emissiekalender voor het eerste kwartaal

Maand van uitgifte Lening Emissiedatum Stortingsdatum

Januari 4,75% lening 2000 per 15 februari 2003 9 januari 12 januari

Februari geen emissie

Maart 10-jarige lening, eerste uitgifte 13 maart 16 maart

In januari wordt de 3-jarige lening uit 2000 heropend. Het uitstaande bedrag van deze lening is thans 8 miljard euro en zal hiermee een uitstaand volume van 10 miljard euro bereiken.

De vervaldatum van de nieuwe 10-jarige lening zal 15 juli 2011 zijn (lange eerste coupon) en vrijdag 9 maart zal de couponrente worden bekendgemaakt.

Dit kwartaal zal de omvang van de uitgiftes ongeveer 2 à 2,5 miljard euro bedragen.

Gebruik van renteswaps

Sinds begin 1999 is risicomanagement bepalend voor het emissiebeleid en geeft de Staat leningen uit met een looptijd van 3 en 10 jaar. Wanneer zoals in 2001 voornamelijk wordt geëmitteerd in het 10-jarige segment neemt de rentegevoeligheid van de schuldportefeuille af, waardoor op lange termijn de verwachte rentekosten hoger zijn dan gewenst. Om het risico van de schuldportefeuille in de gewenste richting te sturen, en daardoor op lange termijn lagere rentelasten te realiseren, zal volgend jaar zonodig gebruik worden gemaakt van renteswaps.

DTCs

Ook in 2001 zal er tweemaal per maand een veiling van DTCs zijn, waarbij in beginsel iedere eerste en derde maandag twee programmas zullen worden geveild. De eerste veiling zal plaatsvinden op dinsdag 2 januari.

Om de verhandelbaarheid van DTCs te bevorderen zal in het eerste kwartaal van 2001 een aantal veranderingen worden doorgevoerd. Zo zullen de veilingen elektronisch plaatsvinden via Bloomberg en zullen DTCs in navolging van het succes van de staatsleningen (DSLs) op de secundaire markt worden verhandeld via het elektronische platform MTS Amsterdam. Voorts zal aan de mogelijkheid om DTCs af te nemen in de primaire markt een quoterings verplichting op MTS Amsterdam worden verbonden.

Primary Dealers voor het jaar 2001 geselecteerd

Voor het jaar 2001 heeft de Staat opnieuw dertien Primary Dealers geselecteerd die evenals de twee voorgaande jaren de afname en distributie van Nederlandse staatsleningen verzorgen. Een nieuw element is dat zij ook actief zullen zijn in de primaire en secundaire markt voor DTCs. Het contract gaat in per 1 januari 2001. Onder de dertien banken is één nieuwkomer, Merrill Lynch.

De volgende financiële instellingen hebben voor het jaar 2001 de status van Primary Dealer verworven:

ABN AMRO

BBVA

Banca dIntermediazione Mobiliare IMI

Credit Suisse First Boston

Deutsche Bank

Fortis Bank

ING Barings/BBL

JP Morgan

Merrill Lynch

NIB Capital

Rabobank International

Schroder Salomon Smith Barney

Société Générale

Woordvoerder: drs. S.A.E. Schrover

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie