Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerie van Financien over 'Rulingbeleid; overgangsrecht'

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Rulingbeleid; overgangsrechtRulingbeleid; overgangsrecht

Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst

Besluit van 21 december 2000, nr. RTB2000/3227M

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.


1. Inleiding


In vervolg op mijn brief van 20 november 2000, G 2000-454, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal deel ik ten aanzien van het rulingbeleid het volgende mee.


2. Omvorming van de huidige rulingpraktijk in een APA-/ATR-praktijk

In de genoemde brief is aangekondigd dat de huidige rulingpraktijk, die geconcentreerd is bij de Belastingdienst/Grote ondernemingen Rotterdam 1), wordt gemoderniseerd en wordt omgevormd in een APA-/ATR-praktijk (Advance Pricing Agreement/Advance Tax Ruling-praktijk). Nadat overleg met de Tweede Kamer der Staten-Generaal over deze brief heeft plaatsgevonden, zal de nieuwe praktijk worden ingevoerd. De beoogde ingangsdatum is 1 april 2001. Verzoeken die met ingang van die datum worden ingediend zullen overeenkomstig de nieuwe uitgangspunten worden behandeld. Binnenkort zal ik besluiten publiceren inzake de opzet en werking van de APA-/ATR-praktijk, de vaststelling van verrekenprijzen en het intrekken van het huidige gepubliceerde rulingbeleid.

.....


1) Besluit van 6 juli 1995, nr. DGO 95-2714.

Reeds nu merk ik op dat, evenals in de huidige rulingpraktijk, ook in de ATR-praktijk zekerheid vooraf over de toepassing van de deelnemingsvrijstelling kan worden gevraagd.


3. Overgangsregeling lopende rulings, vóór 1 april 2001 ingediende rulingverzoeken en rulingachtigen

Voor nog lopende rulings die sporen met het beleid zoals dat per 31 maart 2001 geldt en die een looptijd hebben die eindigt vóór 31 december 2005, wordt deze looptijd vervangen door een looptijd die eindigt op 31 december 2005, tenzij belastingplichtige wenst vast te houden aan de (eerdere) in de ruling genoemde einddatum.

Voor rulingverzoeken die vóór 1 april 2001 zijn ingediend, zal indien een ruling wordt afgegeven, de bepaling inzake de looptijd als volgt luiden:

Deze ruling zal gelden tot en met 31 december 2005 en kan niet worden verlengd.

Zogenoemde rulingachtigen, belastingplichtigen die geen ruling hebben aangevraagd maar wel overeenkomstig het gepubliceerde rulingbeleid aangifte doen, kunnen, indien zij op 31 maart 2001 activiteiten verrichten die door het gepubliceerde rulingbeleid worden bestreken en daarvoor aangifte doen conform het op die datum geldende rulingbeleid, dit voortzetten tot en met 31 december 2005.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie