Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgische federale meerderheid schendt Octopus-akkoorden

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Geen gerechtelijk toezicht op de politiediensten. Federale meerderheid schendt Octopus-akkoorden (21/12/00)

Het Octopusakkoord behelsde een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus (lokaal en federaal). De Octopuspartners opteerden ook voor een sterke controle, voor een sterk tegenwicht. Dit hoort zo in een democratie waar elke macht een tegenmacht vergt. De moderne driemachtenleer komt neer op een evenwicht der machten.

Concreet werd vooropgesteld dat de politie gezagsafhankelijk zou zijn, democratisch gecontroleerd zou worden en onder gerechtelijk toezicht zou staan.
Daartoe beschikken de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de diensten van de inspectie-generaal. Plaatselijk worden politieraden van gemeenteraadsleden opgericht. Op parlementair vlak moest er een commissie politie opgericht worden. Deze komt er niet, wat neerkomt op een democratisch deficit en een eerste schending van de Octopusakkoorden.

De gerechtelijke controle komt er evenmin. De meerderheid heeft deze aangelegenheid volledig over het hoofd gezien. Het wetsvoorstel op het federaal parket werd veel te laat ingediend zodat het federale parket waarschijnlijk pas begin 2002 operationeel zal zijn, terwijl de federale politie reeds van start gaat op 1 januari 2001. Kamerlid Geert Bourgeois heeft dan zelf een wetsvoorstel ingediend en de urgentie gevraagd en verkregen. De uiteindelijke tekst is echter een aanfluiting van alle rechtstatelijke principes terzake:

De magistraten zullen aangewezen worden door de voltallige ministerraad (bij ministerieel besluit, na overleg in de ministerraad). Deze zware politisering komt er na een amendement van de PS. Hiermee wordt een ongelooflijk precedent geschapen: het is nooit voorheen gebeurd dat over aanwijzingen van magistraten door de ministerraad beslist werd. Deze meerderheid laat wel degelijk een nieuwe wind waaien!

Elke band van deze magistraten met hun hiërarchie wordt doorgeknipt. Anders dan de nationaal magistraten staan zij niet onder de leiding en het toezicht van een lid van het college van procureurs-generaal. Zij staan onder het rechtstreeks gezag van de minister van Justitie. Het zijn zodoende niet langer ambtenaren van het openbaar ministerie, maar ambtenaren van de minister, die daarmee trouwens een zware politieke verantwoordelijkheid op zich neemt.

Waar eerst nog bepaald werd dat de kandidaten benoemd zouden worden op advies van het college van procureurs-generaal, is ook deze minimale garantie nu weggeamendeerd, zodat de deur openstaat voor zuivere politieke benoemingen, gelet op de geringe wettelijke vereisten (deze slaan alleen op anciënniteit en taalkennis).

De federale politie start niet alleen in de grootste chaos. Er is bovendien een ernstig tekort aan democratische controle en gerechtelijk toezicht. Dit moet elke rechtgeaarde democraat zorgen baren.

Auteur:
VU-nationaal
Geert Bourgeois, algemeen voorzitter, kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie