Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kolhornseweg Hilversum moet veiliger

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hilversum

Kolhornseweg en omgeving: snelheid eruit en veiliger
Afgelopen najaar konden bewoners en andere belanghebbenden via een inspraakprocedure hun mening geven over de herinrichting van de Kolhornseweg en omgeving.

Tijdens de inspraakperiode, in oktober, zijn circa 132 schriftelijke reacties binnengekomen. Op de inspraakavond, ook in oktober, waren ruim honderdvijfenvijftig belangstellenden afgekomen. Alle inspraakreacties zijn afgewogen en al dan niet meegenomen in het Definitief Ontwerp. De inspraakreacties zijn beantwoord in een reactienota. Deze wordt aan de insprekers toegezonden, nadat het college van burgemeester en wethouders een besluit over de plannen heeft genomen. In de raadscommissie Verkeer en Buurt van maandag 22 januari komt het ontwerp ter sprake. Als de commissie ermee akkoord gaat, dan wordt dit voorjaar een start gemaakt met de aanleg van de drempels, uitritconstructies en kruispuntplateaus.

`Verblijfsgebied'

Het gebied wordt ingericht als 30 km/uur-zone, een 'verblijfsgebied'. Dat wil zeggen dat de snelheid lager wordt door snelheidsremmende maatregelen en een aantal kruispunten in het gebied veiliger wordt. Het gaat om de straten ten zuiden van het gebied tussen de Loosdrechtseweg, de Diependaalselaan en de Eikbosserweg. De genoemde straten zelf vallen buiten de herinrichtingsplannen, behalve de Eikbosserweg.

Het definitieve plan

In het voorlopig ontwerp is een dynamische afsluiting voorgesteld. In het voorjaar 2001, parallel aan de besluitvorming over de dienstregeling 2001/2002, wordt er besloten over snelheidsremmende maatregelen op de busroute, zodat deze gelijktijdig met de andere maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Op dit moment wordt afgezien van de dynamische afsluiting in de Van Ghentlaan. Het effect van de te nemen maatregelen wordt afgewacht. Een jaar na aanleg wordt de verkeerssituatie getoetst aan de gestelde criteria en overgaan tot finale bestuurlijke besluitvorming over de dynamische afsluiting.

De toetsingscriteria zijn: De Van Ghentlaan wordt afgesloten als de intensiteit op de Van Ghentlaan hoger is dan 5.000 motorvoertuigen per etmaal èn de snelheid van 85% van de voertuigen op de Van Ghentlaan ter plaatste van de wegversmallingen ligt hoger dan 40 km/uur.

Daarnaast zijn nog de volgende zaken gewijzigd in het definitief ontwerp:

* De afsluiting van de parallelweg Kolhornseweg bij de Elzenlaan te leggen i.p.v. bij de Hazelaarlaan, omdat dit een logischer plaats is komend vanaf de Eikbosserweg.

* Een kruispuntplateau aanleggen op het kruispunt J.H. Meijerstraat/Gouden Regenlaan/Asterstraat i.p.v. van de drempel in de Gouden Regenlaan, omdat dit een beter snelheidsremmend effect geeft in de omliggende straten.
* Een kruispuntplateau aan te leggen op het kruispunt Zoutmanlaan/Van Wassenaerlaan, de drempel in de Zoutmanlaan nabij het kruispunt Van Brakellaan/Zoutmanlaan te laten vervallen en de drempel in de Van Brakellaan te handhaven, omdat dit het verkeer beter remt rondom de speeltuin aan de Zoutmanlaan.
* Op het kruispunt Piet Heinstraat/J.P. Coenstraat een plateau aan te leggen en de drempel net voor het kruispunt in de Piet Heinstraat te laten vervallen bij de Montessorischool.
* De drempel in de Van Wassenaerlaan te verplaatsen naar de locatie bij de tussenpaden, omdat dit beter remt bij dit oversteekpunt.
* Op de Bosdrift:

* op het kruispunt Bosdrift/Tjerk Hiddesweg/Gouden Regenlaan een middenberm aan te leggen die passeerbaar is aan beide zijden;
* op het kruispunt Bosdrift/Piet Heinlaan de middenberm (tussen Piet Heinstraat en de Tjerk Hiddesweg ) door te trekken tot aan de Piet Heinstraat.

De laatste maatregel voorkomt dat ter plaatse van deze twee punten schuin met grote snelheid wordt overgestoken. De drempel in de Gouden Regenlaan bij het kruispunt Bosdrift en de drempel bij Tjerk Hiddesweg vervalt.

Uitvoering

Dit voorjaar 2001 wordt een start gemaakt met de werkzaamheden buiten. Er wordt gestart aan de Van Ghentlaan-zijde en zo richting Eikbosserweg gewerkt. De werkzaamheden worden dan in het najaar 2002 afgerond.

Informatie

Voor meer informatie kan men bellen met de heer W. Kamer van de Helpdesk Verkeer (629 22 00) of met de heer R. de Jong (629 25 76). Het Definitief Ontwerp is in te zien in de burgerleeskamer van het raadhuis en bij de balie van de dienst Stadsontwikkeling, Oude Enghweg 23.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie