Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuwe leges voor vergunning brandveiligheid in Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

Legesverordening

De gemeenteraad heeft op 14 december 2000 de eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2001 vastgesteld.

In verband met het van kracht worden van de nieuwe Woningwet (1992) moeten er op grond van artikel 6.6.1. van de Bouwverordening voor een groot aantal gebouwen gebruiksvergunningen aangevraagd worden. Met een gebruiksvergunning wordt het brandveilig gebruik van het gebouw geregeld.

Derhalve zijn hiervoor nieuwe tarieven vastgesteld.

32 Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid het tarief bedraagt terzake voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

a. een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 6.1.1. van de Bouwverordening, indien de gebruikoppervlakte;
- 1500 m2 of minder bedraagt 612,00 vermeerderd met 2,30 per m2 gebruikoppervlakte

- meer bedraagt dan 1500 m2 doch niet meer dan 5000 m2 4.041,00 vermeerderd met 1,25 per m2 gebruiksoppervlakte boven de 1500 m2 gebruiksoppervlakte

- meer bedraagt dan 5000 m2 8.404,00 vermeerderd met 0,28 per m2 gebruiksoppervlakte boven de 5000 m2 gebruiksoppervlakte;

b. Indien door een verandering in het gebruik, dan wel door wijziging in het gebouw/bouwwerk en of een wijziging in de stand van de techniek en/of een wijziging in de kennis en inzichten omtrent het brandveilig gebruik, dan wel veranderingen van omstandigheden gelegen buiten het gebouw/bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de vergunning een gewijzigde gebruiksvergunning is vereist, zijn voor deze vergunning de onder a vermelde leges verschuldigd;

c. Indien een gebruiksvergunning, waarvoor overeenkomstig het hieronder a en b bepaalde leges verschuldigd zijn, op verzoek van de vergunninghouder binnen 1 jaar na het verlenen van de vergunning wordt ingetrokken voordat van de vergunning gebruik is gemaakt, dan wel indien de aanvraag om een vergunning wordt ingetrokken, wordt teruggaaf verleend van 50 % van de leges, met dien verstande dat er minimaal een bedrag van 88,20 aan leges verschuldigd blijft;

d. Onder gebruiksoppervlakte wordt verstaan de gebruiksoppervlakte als bedoeld in NEN 2580;

e. Tot overschrijving van een verleende gebruiksvergoeding op naam van een ander 39,00.

Deze wijziging treedt morgen in werking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2001.

De gewijzigde leges verordening 2001 ligt door opneming in het register "bekendmaking belastingverordeningen" genummerd vanaf 15 december 2000 tot en met 5 januari 2001 ter inzage bij de afdeling Planning en Control van het gemeentehuis, Rhijngeesterstraatweg 13.

Meer informatie: dhr. E.N.M. 't Hart, tel. (071) 51 91 813.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie