Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Oosterhout wil actiever samenwerken met buurgemeenten

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Regionale positie Oosterhout sterker geaccentueerd

College legt gewijzigde Stadsvisie voor aan raad

Oosterhout zal een actieve rol gaan spelen in samenwerking met buurgemeenten. Aan het sluiten van allianties met die gemeenten zal daadwerkelijk inhoud worden gegeven. Die samenwerking zal op een aantal onderdelen nodig zijn om problemen op te lossen en uitdagingen op te pakken die de gemeentegrenzen overschrijden (onder andere op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en sport).

Met onder andere die aanscherping hebben burgemeester en wethouders de Stadsvisie 2000-2015 van de gemeente Oosterhout aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad zal in zijn vergadering van 19 december een besluit nemen over de visie. De Stadsvisie geeft op hoofdlijnen aan hoe Oosterhout zich in de periode 2000-2015 moet ontwikkelen. Dat geldt dan overigens niet alleen voor ontwikkeling op ruimtelijk, maar ook op sociaal-maatschappelijk gebied.

Burgemeester en wethouders hebben tevens besloten de economische positie van Oosterhout aan te scherpen. Het moet de ambitie zijn die positie te versterken, zonder dat er daarbij gekozen wordt voor nieuwe, grootschalige bedrijventerreinen. "Het is veeleer de bedoeling deze versterking in kwalitatieve zin te zoeken. Versterken betekent dus in dit geval niet per se meer vierkante meters, maar vooral meer kwaliteit per vierkante meter", aldus de Stadsvisie. Zon verbetering kan worden bereikt door "een bijna continu proces van revitalisering, het bij de tijd brengen of houden van de bestaande bedrijfsterreinen", aldus de Stadsvisie. Daarbij zal moeten worden ingezet op intensief ruimtegebruik en het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid.

De concept-Stadsvisie is in maart van dit jaar voor maatschappelijk debat vrijgegeven. Op dat moment hadden b. en w. nog geen inhoudelijk standpunt over de Stadsvisie bepaald. Dat is dus nu gebeurd, mede op aanhang van alle reacties die op het concept zijn binnengekomen. Alle 282 reacties zijn in een bijlage ondergebracht, gerubriceerd en van commentaar door het college voorzien.

Wijzigingen

Ten opzichte van het concept hebben burgemeester en wethouders op bijna vijftig onderdelen wijzigingen aangebracht. Soms gaat het om kleine tekstuele verbeteringen of een uitgebreider toelichting, maar in enkele gevallen hebben b. en w. ook besloten inhoudelijk wijzigingen aan te brengen ten opzichte van de concept-Stadsvisie. Het gaat dan onder andere om:

het benadrukken van het belang van informatie- en communicatietechnologie voor de ecomische ontwikkeling van Oosterhout;

in het concept was het knooppunt voor openbaar vervoer gedacht aan of in de nabijheid van het Slotjesveld. Het college heeft ervoor gekozen het HOV-knooppunt, vanwege het ruimtebeslag, te stationeren aan de noordoostzijde van het centrum, in een gebied rond Bovensteweg (inclusief aansluiting op de A27) en Pasteurziekenhuis. Via haltes aan het Slotjesveld en, afhankelijk van de locatie van het knooppunt, bij het Santrijngebied moet de HOV toegang bieden tot het centrum;

bij herinrichting van de aansluiting van de Bovensteweg op de A27 komt ruimte vrij voor nieuwe ontwikkelingen. Dit gebied kan, gelijk met het ziekenhuisterrein, intensief worden gebruikt voor uitbreiding van zorgvoorzieningen, in combinatie met wonen en kantoren. Hier zou een visitekaartje voor Oosterhout moeten worden ontwikkeld;

toerisme en recreatie zullen een steeds belangrijker drager van de lokale economie worden. Oosterhout heeft hiervoor een aantal belangrijke troeven in handen: een groene bos- en waterrijke omgeving, een gevarieerd aanbod aan horeca, een goed geoutilleerd winkelcentrum, voorzieningen voor verblijfsrecreatie en een gunstige liggen ten opzichte van grootschalige attracties in de regio. Die combinatie biedt goede kansen voor het verder versterken van deze bedrijfstak;

bij de uitvoering van de plannen voor een parallelstructuur langs de A27 zal onderzocht moeten worden in hoeverre die parallelstructuur bijdraagt aan de problemen die Rijen (Vijfeikenweg) en Dongen (Heistraat) hebben met de aansluiting op de A27;

voor de verkeersrelatie op langere termijn tussen Oosterhout en Breda is het van belang na te denken over oplossingen die, bijna letterlijk, buiten de platgetreden paden gaan. Te denken valt aan een verbinding water of een verbinding per kabelbaan tussen beide steden;

het voorgenomen "knippen" van de Bovensteweg als dwarsverband voor doorgaand vrachtverkeer tussen Weststad en A27 wordt afhankelijk gemaakt van aanpassingen van het kruispunt Hooipolder en een rechtstreekse aansluiting van Weststad op de A59;

als de voorgestelde vervanging van de hoge brug over het Wilhelminakanaal (tracé Slotlaan-Burg. Holtroplaan) op grote problemen stuit, zou de aanleg van een brug op maaiveldniveau (tracé Warandelaan-Lukwelpark) te overwegen zijn;

bedoeling is het historisch kleinschalig karakter van de Heilige Driehoek te beschermen. Aan de noordzijde bestaat de begrenzing uit de karakteristieke bebouwing van de Leijsenstraat, aan de zuidzijde kan de Heilige Driehoek worden afgebakend door middel van woningbouw in het gebied tussen Slotjes-Oost en Heilige Driehoek. Die woningbouw dient aan te sluiten bij het open karakter van de Driehoek. In het gebied zelf wordt geen woningbouwontwikkeling voorzien; wel is het na te denken over de (woon)bestemming voor eventueel leegkomende kloosters. In de uitwerking van deze visie-op-hoofdlijnen zal ook de vraag aan de orde moeten komen welke status aan het gebied moet worden toegekend;

de ruimte die op sportpark Heihoef vrijkomt door de verplaatsing van de daar actieve sportverenigingen zou niet alleen kunnen worden gebruikt voor uitbreiding van bedrijventerrein Vijf Eiken, maar ook voor de ontwikkeling van een (sport)hotel annex congresaccommodatie (met het oog op de nabijheid van de golfbaan);

het instrument van de "plattelandsvernieuwing" kan wellicht worden gebruikt om bepaalde voorzieningen voor de kerkdorpen te behouden of terug te krijgen. Te denken valt bijvoorbeeld aan agrariërs die via de boerderij levensmiddelen verkopen. Dergelijke winkels hebben ook een duidelijke functie voor de kerkdorpen.

Kernopgaven

In de concept-Stadsvisie zijn vijftien locatie kernopgaven genoemd, die van belang zijn voor het in praktijk brengen van de Stadsvisie. Op basis van de maatschappelijke discussies is daar een zestiende, de ontwikkeling van de locatie Pasteurziekenhuis/A27 aan toegevoegd. Kort samengevat gaat het dan om de volgende onderwerpen:

De ladder: een veilige en herkenbare interne ontsluiting.

Thematische parkenreeks: herkenbare, goed toegankelijke reeks van geschakelde ruimten in de stad.

Groene ruggengraat: drager voor de centrale route voor langzaam verkeer, hoogwaardig openbaar vervoer en parkenreeks.

Opheffen barrières: streven naar verkeerskundige maatregelen Bovensteweg en vervangen hoge brug Wilhelminakanaal door lage brug.

Heilige Driehoek: overgang stad/landschap duurzaam zichtbaar houden en versterken van de karakteristiek.

Blauwe schakel: nieuw stedelijk woonmilieu aan het water, versterkt relatie centrum-Vrachelen.

Parkwonen: wonen in groene setting langs het kanaal.

Voorzieningen in de wijk: onder andere invoering brede school.

(Ont)spannende heide: Vrachelse Heide wordt intensief recreatiegebied.

Natuurpolder: uitbreiding krekenstelsel, gecombineerd met natte natuurontwikkeling in Oranjepolder.

Bereikbaar Oosterhout: realisering HOV met knooppunt voor openbaar vervoer nabij Pasteurziekenhuis/A27.

Capaciteitsvergroting A27: Oosterhout ontsluiten op Breda, betere aansluitingen via parallelstructuur.

Streekeigen Den Hout: behoud cultuurhistorische waarden.

Bedrijvig Oosteind: kleinschalige bedrijvigheid en wonen in het lint.

Dorst in het groen: door omleiding Rijksweg rustig en veilig centrum in het groen.

Ziekenhuis: multifunctioneel ontwikkelingsgebied, combinatie van kantoren, wonen en zorg.

Oosterhout, 21 december 2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...