Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderzoek naar blootstelling aan straling UNPROFOR-soldaten

Datum nieuwsfeit: 21-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


Brieven aan de Kamer

Onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan ioniserende straling in Lukavac en Potocari

21-12-2000

Met mijn brief van 26 februari 1999 heb ik u geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek dat is uitgevoerd naar aanleiding van gezondheidsklachten van militairen die in het kader van de VN-vredesmissie UNPROFOR uitgezonden zijn geweest naar Bosnië-Herzegovina in de periode 1994-1995. In dat onderzoeksrapport werd niet ingegaan op de mogelijke aanwezigheid van stralingsbronnen op de locaties Lukavac en Potocari. Met het oog op een goede personeels(na)zorg heb ik een extern onderzoek gelast, waarover ik u met mijn brief van 9 november 1999 op de hoogte heb gesteld.

Aan de Nuclear Research & Consultancy Group (NRG) werd de opdracht verstrekt voor een vervolgonderzoek. Dit onderzoek bestond uit drie fasen:

fase 1: een dossieronderzoek met betrekking tot de situatie in radiologisch opzicht: het onderzoeken van de dossiers op aanwezigheid van gegevens over stralingsbronnen, het verzamelen en analyseren van meetgegevens en het voeren van vraaggesprekken met (in)direct betrokkenen;

fase 2: een onderzoek ter plekke om ontbrekende (meet)gegevens aan te vullen (deze fase was optioneel);

fase 3: het opstellen van een onderzoeksprotocol voor toekomstige uitzendingen.

Na voltooiing van fase 1 bestond er geen eenduidig radiologisch beeld en werd tot een onderzoek ter plekke besloten, dat in augustus 2000 werd uitgevoerd. Met mijn brief van 4 juli 2000 heb ik u hierover ingelicht. Onlangs heeft de NRG het onderzoeksrapport afgerond dat ik u hierbij als bijlage doe toekomen.

Resultaten van het onderzoek.
De conclusies van de NRG luiden - op hoofdlijnen - als volgt:

Met betrekking tot de legeringslocatie in Lukavac is er geen reden te veronderstellen dat de uitgezonden militairen aan significante doses ioniserende (radioactieve) straling zijn blootgesteld ten gevolge van eventueel aanwezige bronnen, zo die bronnen er ooit waren;

Met betrekking tot de compound Potocari is er geen reden te veronderstellen dat de uitgezonden militairen aan significante doses ioniserende straling zijn blootgesteld door rookmelders of andere radioactieve bronnen.

Met betrekking tot zowel Lukavac als Potocari is vastgesteld dat, als gevolge van een iets andere bodemsamenstelling en hogere kosmische straling, de uitgezonden militairen ten opzichte van een verblijf in Nederland gemiddeld een extra dosis van 0,2 millisievert ioniserende straling hebben opgelopen. Circa 20-25% van de Nederlandse bevolking ontvangt een verhoogde dosis van tenminste deze omvang. De verhoogde dosis valt binnen de (inter)nationaal gehanteerde normen.

De slotconclusie van het NRG is dat de naar Lukavac en Potocari uitgezonden militairen niet aan significante stralingsdoses zijn blootgesteld en derhalve geen bijzonder risico hebben gelopen.

Onderzoeksprotocol.
Als fase 3 van het vervolgonderzoek heeft het NRG een concept onderzoeksprotocol opgesteld om bij toekomstige uitzendingen volgens een vaste methodiek metingen te kunnen verrichten naar radioactiviteit en straling. Dit concept-deelprotocol zal een bouwsteen vormen voor het protocol dat op dit moment door Defensie wordt ontwikkeld. Dit protocol zal voor de organisatie voor Hygiëne en Preventieve Gezondheidszorg alsmede voor (externe) deskundigen bij de toekomstige verkenningen van locaties voor vredesoperaties in het buitenland als 'checklist' dienen.

Zowel het personeel als de bonden zullen worden geïnformeerd over de bevindingen van het onderzoeksrapport, waarbij de conclusies van het rapport (fase 1 en 2) als leidraad zullen dienen.

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE,
H.A.L. van Hoof

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie