Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op vragen over de arrestantie Aramese priester

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=406028Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 22 december 2000 Auteur Drs. D. Prins

Kenmerk DEU-650/2000 Telefoon 3485351

Blad /1 Fax 3485329

Bijlage(n) E-mail (daniel.prins@minbuza.nl)

Betreft Beantwoording van vragen van het lid Karimi over de arrestantie van een Aramese priester

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer d.d. 14 december 2000, kenmerk 2000103640, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi, overeenkomstig artikel 134 van het reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U als bijlage dezes mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1

Vraag 2

Bent u het ermee eens dat dit een schending is van het recht op vrije meningsuiting? Zo ja, bent u bereid om deze taak in de EU aan de orde te stellen en in dit verband Turkije aan te spreken op het naleven van de Kopenhagen-criteria in het kader van het traject van toetreding tot de Europese Unie?

Antwoord

Voor antwoord op voornoemde vragen verwijs ik gaarne naar mijn antwoorden op de vragen van de leden Van Middelkoop, Verhagen en Blaauw, nr. 2000102690 (mijn DEU-600/2000 van 4 december jongstleden).

Vraag 3

Bent u bekend met het feit dat de Zweedse regering naar aanleiding van deze arrestatie een protestbrief heeft geschreven? 2) Bent u bereid eveneens een protestbrief over deze arrestatie te schrijven? Zo neen, waarom niet?

Antwoord

Een Zweedse protestbrief is mij niet bekend. De Zweedse minister van buitenlandse zaken Lindh heeft in het kader van het aanstaande Zweedse EU-voorzitterschap onlangs een rondreis langs EU-kandidaatlanden gemaakt, waarbij ook Turkije is aangedaan. Zij heeft tijdens dat bezoek de kwestie-Akbulut opgebracht, waarbij zij een nota met spreekpunten heeft achtergelaten.

Voorts verwijs ik naar mijn eerdergenoemde beantwoording van de vragen van de leden Van Middelkoop, Verhagen en Blaauw.

Vraag 4

Bent u ervan op de hoogte dat de Franse Senaat besloten heeft de beschuldigingen te erkennen dat het Ottomaanse rijk 85 jaar geleden inderdaad een volkerenmoord heeft uitgevoerd tegen de Armeense minderheid? 3) Zo ja, wordt er in EU verband over dit initiatief gesproken?

Antwoord

Ik ben daarvan op de hoogte. In EU-verband is deze kwestie en de reacties van Turkse zijde daarop besproken. Daarbij is zorg uitgesproken voor de gevolgen van de kwestie voor de Turks-Armeense bilaterale betrekkingen, als ook voor de betrekkingen tussen Turkije en EU-landen. Voorts is afgesproken de ontwikkelingen te blijven volgen en informatie uit te wisselen.

Vraag 5

Hoe beoordeelt u het feit dat een soortgelijke tekst in het Amerikaanse congres door een zwaar Turks protest - waaronder het annuleren van defensieaankopen, het niet meer toe te laten van Amerikaanse gevechtsvliegtuigen op Turkse bases en te breken met het embargo tegen Irak
- werd ingetrokken? 4) Is het mogelijk deze ontwikkelingen in EU verband en de rol van Turkije in deze te bespreken?

Antwoord

Zoals bekend was niet alleen de Turkse, maar ook de Amerikaanse regering tegenstander van de desbetreffende tekst.

Over de werkwijze van de Amerikaanse volksvertegenwoordiging past mij overigens geen oordeel.

Voorts verwijs ik gaarne naar mijn antwoord op vraag 4.

Vraag 6

Hoe luidt het Nederlands standpunt omtrent de moord op honderdduizenden Armeniërs tussen 1915-1923? Was er sprake van 'opzettelijke en systematische vernietiging' van een volk?

Antwoord

Dat zich in genoemd gebied tussen 1915 en 1923 tragische gebeurtenissen hebben afgespeeld, waarbij honderdduizenden mensen het leven lieten, staat vast.

Ik vind het niet op mijn weg liggen om daarover een waardeoordeel uit te spreken als in de vraag bedoeld.


1) Vertaling van een Turks krantenbericht van 4 oktober jl. uit Hurriyet. Zie bijlage.


2) Zie bijlage.


3) NRC 9 november jl.


4) ANP Nieuws 20 november jl.

Kenmerk
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie