Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Waterschappen moeten 42 miljoen vergoeden aan Milieutech

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Waterschap Groot Salland
Zoek soortgelijke berichten
Waterschap Groot Salland

27 december 2000 Vonnis 42 miljoen:
waterschappen beraden zich op vervolgstappen

Op vrijdag 22 december jongstleden is het eindvonnis uitgesproken in de arbitrale procedure tussen de Overijsselse waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland en MilieuTech Beheer BV. De waterschappen zijn veroordeeld tot het betalen van 42 miljoen aan MilieuTech, maar beraden zich nog op de te nemen vervolgstappen. MilieuTech startte de procedure na het faillissement van de slibverbrandingsinstallatie van STVM in 1997.

Achtergrond
Slib is een reststof van het afvalwaterzuiveringsproces. Om dit zuiveringsslib verantwoord te laten verwerken, sloten de waterschappen Regge en Dinkel en Groot Salland in 1993 een overeenkomst met STVM, die voornemens was een nieuwe slibverbrandingsinstallatie te bouwen en te exploiteren. De beide waterschappen zouden de enige leverancier van slib zijn.
Vanaf de ingebruikname in 1994 functioneerde de slibverbrandingsinstallatie slecht en staken allerlei problemen de kop op. Na het faillissement van STVM in 1997 startte MilieuTech, als rechtsopvolger van STVM, een arbitrale procedure tegen de waterschappen.
In het tussenvonnis van 24 januari 2000 hebben de arbiters vastgesteld dat de waterschappen aansprakelijk zijn voor alle schade die MilieuTech door hun toedoen zou hebben geleden. MilieuTech heeft in haar claim de schade gebaseerd op de boekwaarde van de STVM-installatie, gederfde winst en gemaakte kosten. De hoogte van het schadebedrag is nu bekendgemaakt in het eindvonnis.

Eindvonnis
Het eindvonnis van de arbitrale procedure luidt dat de waterschappen een schadevergoeding van 42 miljoen moeten betalen aan MilieuTech. Dit toegewezen bedrag is aanzienlijk lager dan de aanvankelijke claim van MilieuTech ( 104 miljoen). De waterschappen zijn ervan overtuigd ten onrechte te zijn veroordeeld.

Vervolgstappen
De waterschappen hebben zich niet bij het tussenvonnis neergelegd en beraden zich erop of zij het eindvonnis op dezelfde wijze zullen bestrijden. Een gewoon' hoger beroep is niet mogelijk. Daarom hebben de waterschappen twee andere gerechtelijke procedures gestart die ertoe moeten leiden dat in ieder geval het tussenvonnis wordt vernietigd:

1.


In de dagvaarding tot vernietiging verzoeken de waterschappen om vernietiging van het arbitrale vonnis. De waterschappen zijn namelijk van mening dat het vonnis onvoldoende is onderbouwd en dat de argumenten van de waterschappen onvoldoende zijn gehoord.
2.


In de dagvaarding rekest civiel verzoeken de waterschappen om herroeping van het arbitrale vonnis. De waterschappen willen aantonen dat MilieuTech de arbiters met onjuiste gegevens op het verkeerde been heeft gezet.

Slibsamenstelling
Het arbitrale vonnis dient te worden vernietigd omdat het is gebaseerd op de pertinent onjuiste aanname dat de waterschappen slib van een afwijkende samenstelling zouden hebben geleverd. Dit afwijkende slib zou het disfunctioneren van de slibverbrandingsinstallatie STVM verklaren en de schade hebben veroorzaakt. Er is echter nooit sprake geweest van afwijkend slib:
a.

onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat de samenstelling van het slib overeenkomt met dat van slib uit willekeurig welke andere rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland;
b.

het slib wordt sinds 1998 door de huidige afnemers Slibverwerking Noord-Brabant (SNB) en slibverwerking Midden-Betuwe (MB) probleemloos verbrand resp. gecomposteerd en vervolgens verbrand; c.

de waterschappen hebben het slib altijd geleverd conform de contractbepalingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie