Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Klankbordgroep asielzoekerscentrum Etten-Leur samengesteld

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Klankbordgroep asielzoekerscentrum samengesteld

In overleg tussen het gemeentebestuur en de kandidaten die zich hebben aangemeld, is op dinsdag 19 december j.l. de Klankbordgroep rond de totstandkoming van het asielzoekers-centrum in Etten-Leur samengesteld.

Voor het lidmaatschap van de klankbordgroep hebben zich 16 gegadigden aangemeld. Uit deze groep van omwonenden hebben de volgende personen zitting gekregen in de groep:

Namens de werkgroep bewonersoverleg: de heren J. Kint, W. Bouman en W. Maaswinkel;
Namens de Volkstuindersvereniging Etten-Leur: de heer A. Groeneveld;
Namens Buurtbelang Grauwe Polder: de heer A. Seijen ten Hoorn; Als ongebondene: mevrouw A. Baartmans-Orsel.

De Klankbordgroep staat onder voorzitterschap van de heer J. van Tilburg, sectorhoofd bur-gerzaken van de gemeente. Voorts maken er deel van uit: de heer P. Rens (projectcoördinator AZC), de heer R. van Lanschot van het Centrum Opvang Asielzoekers (COA) en de heer A. Toebak namens het politieteam. Mevr. M. Kuijpers van de gemeente voert het secretariaat.

De Klankbordgroep heeft een adviserende functie naar het college van burgemeester en wet-houders over allerlei randvoorwaarden en facetten bij de voorbereiding van het AZC. Zo buigt de groep zich over de ontsluiting van het AZC-terrein naar bestaande straten, over de openbare verlichting langs de aan te leggen ontsluitingsweg en over de materiaalkeuze van de afscheiding van het AZC-terrein. De Klankbordgroep brengt louter adviezen uit en heeft dus geen beslissingsbevoegdheid. Zodra het asielzoekerscentrum wordt opengesteld voor bewoners, zit de taak van de Klank-bordgroep er op en kan zij worden opgeheven. In plaats daarvan komt er dan een overleg-commissie van het COA.

Reacties op vragen

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van 13 december j.l. hebben de aanwezigen een groot aantal vragen gesteld over het toekomstige AZC in Etten-Leur. Het college van burgemeester en wethouders is thans doende om antwoorden te formuleren op deze vragen en om zijn re-acties te bundelen. Zodra dit antwoordenboek gereed is (verwacht wordt nog vóór het einde van het jaar), wordt het toegezonden aan alle vragenstellers en is het ook beschikbaar voor anderen. In een afzonderlijke publicatie wordt daaraan t.z.t. bekendheid gegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie