Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nog steeds ruimtegebrek bij Het Kompas in Barendrecht

Datum nieuwsfeit: 22-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Persberichten

Hier kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de lokale, regionale en landelijke pers.
Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Het laatste persbericht staat bovenaan.

Persbericht nummer 87, 22 december 2000.

Nog geen oplossing voor ruimtegebrek bij Het Kompas

BARENDRECHT De gemeente is er nog niet in geslaagd om tot een akkoord te komen met de vertegenwoordigers van basisschool Het Kompas. Onderwijzers en leerlingen protesteerden vanmorgen in de hal van het gemeentehuis tegen het gebrek aan ruimte in het huidige schoolgebouw. Daarop volgde een gesprek tussen enerzijds burgemeester M. Th. van de Wouw (tevens portefeuillehouder onderwijs) en wethouder C. Silvis (ruimtelijke ordening) en anderzijds een delegatie van Het Kompas bestaande uit de schooldirecteur, vertegenwoordigers uit het schoolbestuur en een aantal ouders. Dat overleg heeft echter niet kunnen leiden tot een akkoord.

De gemeente heeft aangeboden om twee groepen van Het Kompas tot begin april tijdelijk onder te brengen in het gebouw van De Smitshoek in Carnisselande. Daarbij zou bovendien worden gezorgd voor vervoer van de leerlingen van en naar die locatie. In de loop van april zouden de twee klassen dan kunnen verhuizen naar het gebouw van 5 noodlokalen dat de gemeente wil realiseren op de locatie Hoefslag / Jaagpad. Voor de delegatie van Het Kompas was deze termijn echter niet bespreekbaar. Het schoolbestuur heeft aangegeven alleen akkoord te gaan met deze optie als de twee klassen al na de krokusvakantie (begin maart) hun intrek kunnen nemen in noodlokalen aan ofwel de Hoefslag ofwel de Van Ravesteyndreef. De gemeente kan die toezegging onmogelijk doen, omdat daarvoor een procedure moet worden gevolgd die in verband met eventuele bezwaarschriften langer dan twee maanden kan gaan duren. De hele situatie heeft echter binnen de gemeente de hoogste prioriteit en inmiddels is al een versnelde procedure (art. 17. Wet R.O.) gestart voor de bouw van noodlokalen aan de Hoefslag. Omwonenden van die locatie worden uitgenodigd om dinsdag 9 januari 2001 vanaf 19.30 uur de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis bij te wonen. Indien er geen bezwaarschriften worden ingediend, kunnen de noodlokalen waarschijnlijk al in de loop van maart ingebruik worden genomen.

Gemeente en school zitten nu in een impasse. In de eerste week van januari zal opnieuw worden gezocht naar een oplossing. Overigens betreurt de gemeente Barendrecht de nu ontstane situatie en de gang van zaken. Het college van B&W beaamt dat de prognoses van het aantal leerlingen in het verleden verkeerd zijn geïnterpreteerd. In de toekomst wordt er op toegezien dat deze gegevens adequaat worden geduid en zo nodig zal de gemeente dan uiteraard tot actie overgaan. Begin januari zal de afdeling Onderwijs in nauw overleg met het college het (dreigende) ruimtegebrek van alle scholen in Barendrecht nader in kaart brengen. Er volgen dan zo spoedig mogelijk gesprekken met alle betrokkenen.

Einde persbericht nummer 87

Persbericht nummer 86, 22 december 2000.

Gemeente in gesprek met vertegenwoordigers Het Kompas

BARENDRECHT Naar aanleiding van de protestacties door onderwijzers, leerlingen en hun ouders van basisschool Het Kompas heeft het college van B&W besloten dat er zo snel mogelijk in onderling overleg naar een oplossing voor het probleem gezocht moet worden. Daartoe is er vanmiddag om 12.30 uur in het gemeentehuis een gesprek tussen enerzijds burgemeester M. Th. van de Wouw en wethouder C. Silvis en anderzijds een delegatie van Het Kompas bestaande uit de schooldirecteur, een vertegenwoordiger uit het schoolbestuur en een aantal ouders.

De kinderen protesteerden vanmorgen in de hal van het gemeentehuis tegen het gebrek aan ruimte in het huidige schoolgebouw. Na de kerstvakantie bereikt het probleem zijn hoogtepunt, want dan is er een acuut tekort aan lokalen. De gemeente ontving al eerder signalen, maar pas deze week bleek de concrete ernst van de uiterst zorgelijke situatie. In het gesprek tussen het gemeentebestuur en een delegatie van Het Kompas zal dan ook actief worden gezocht naar een oplossing die beide partijen op korte termijn tevreden stemt.

Einde persbericht nummer 86

Persbericht nummer 85, 15 december 2000.

Financiële injectie voor vier Barendrechtse sportorganisaties

BARENDRECHT Vier Barendrechtse sportverenigingen krijgen ieder een financieel extraatje van 3.000,-. Het geld is geschonken door Bouw- en aannemingsbedrijf De Hoekse Waard uit Strijen. Op advies van het college van B&W wordt het totaalbedrag van 12.000,- verdeeld onder de basketballvereniging Binnenland, Stichting Driebanden Barendrecht en de voetbalverenigingen BVV Barendrecht en SV Smitshoek.

Met de keuze voor BVV Barendrecht, SV Smitshoek en CBV Binnenland wil het college van B&W een impuls geven aan de sportieve mogelijkheden voor de jeugd. BVV Barendrecht kent momenteel een sterke groei van het aantal jeugdleden en gezien de realisatie van Carnisselande Portland is een zelfde toename op afzienbare termijn ook te verwachten bij SV Smitshoek. Bij CBV Binnenland heeft de jeugdafdeling een impuls nodig en de gemeente heeft gemeend om daaraan op deze manier tegemoet te komen. De keuze voor de Stichting Driebanden Barendrecht is iets afwijkend. De stichting is de organisator van het internationale driebandentoernooi in Het Kruispunt, dat Barendrecht jaarlijks veel publiciteit oplevert. De gemeente onderkent dat en denkt op deze manier ook andersom iets te kunnen betekenen.

De cheques ter waarde van 3.000,- worden maandag 18 december om 16.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis uitgereikt aan bestuursleden van de vier sportorganisaties. Dat wordt gedaan door de heer C.B. de Man, directeur van Bouw- en aannemingsbedrijf De Hoekse Waard. Burgemeester M.Th. van de Wouw en wethouder K.J. Orsel (Sportzaken) zijn ook bij de uitreiking aanwezig.

Einde persbericht nummer 85

Persbericht nummer 84, 1 december 2000.

60-jarig huwelijksjubileum

BARENDRECHT Op woensdag 6 december 2000 is het zestig jaar geleden dat de heer B. Kok en mevrouw M. Kok-Ista te Rotterdam (IJsselmonde) in het huwelijk traden. Volgens traditie viert het echtpaar de trouwdag op 5 december.

Het jubileum wordt gevierd op 5 december in de woning van hun dochter en schoonzoon (familie Jiskoot, Willemstraat 16). Burgemeester M.Th. van de Wouw feliciteert het echtpaar deze middag om 12.00 uur met hun 60-jarig huwelijksjubileum.

De heer Kok werd op 31 januari 1917 geboren in Ridderkerk. Mevrouw Kok-Ista zag op 26 mei 1918 te Rotterdam het levenslicht. Het echtpaar heeft twee kinderen; een zoon en een dochter. Het echtpaar Kok woont aan de Scheldestraat 49.

Einde persbericht nummer 84

Nieuws archief

terug naar vorige niveau

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie