Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 27-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam

Nieuws B & W

Nummer 52 - 27 december 2000


Besluiten van het College van Burgemeester en Wethouders, en voorstellen aan de gemeenteraad, van vrijdag 15 en dinsdag 19 december 2000

Persberichten

* Noordelijke IJ-oevers op weg naar nieuwe mix van wonen en werken (22-12-00)

^

A-besluiten
(genomen op basis van stukken en discussies)

Binnenstad
Openbare Ruimte, Verkeer, Parkeren en Monumentenzorg HeHet college heeft ingestemd met de volgende herprofileringen in de binnenstad: de even zijde van de Looiersgracht tussen de Prinsengracht en de Eerste Looiersdwarsstraat, de even zijde van de Herengracht tussen de Raadhuisstraat en de Hartenstraat, en de even zijde van het Singel tussen de Korsjespoortsteeg en de Blauwburgwal. Behandeling in de raadscommissie is op 11 januari.

Bouwen, Wonen en Economie
Het college stemt in met de raadsvoordracht over het afsluiten van een kredietbudget van 1,2 miljoen gulden voor het project Brouwer III: de panden Brouwersgracht 282-284, Baanbrugsteeg 20-24 en Vinkenstraat 175-179. Op deze locatie komen o.a. zeven sociale huurwoningen, zeven vrije sector woningen, een bedrijfsruimte en een atelier. De kosten worden gedekt uit het Stadsvernieuwingsfonds. Behandeling in de raadscommissie is op 25 januari en in de gemeenteraad op 7 februari.

Middelen, Welzijn en Onderwijs
Het college stemt in met de adviezen van Gemeentebelastingen Amsterdam over de Precario 1998. Concreet betekent dit dat de bezwaren 'liggeld Woonschepen' van vóór 1998 en van 1998 gegrond worden verklaard en de overige bezwaren op hun eigen merites worden beoordeeld. De aanslagen 'liggeld Woonschepen' over 1998 worden niet uitgebracht, wel de aanslagen 'overige tarieven' over 1998. De aanslagen over de jaren na 1998 gaan gewoon door. Behandeling in de raadscommissie is op 16 januari.
Algemene Zaken
Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van de SP over de ontruiming van de Kalenderpanden vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van Mokum Mobiel '99 over de regels voor het gebruik van gemotoriseerde steps vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Het college heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van het raadslid mevr. J.C. Kalt en het duoraadslid M. Danen (Amsterdam Anders/De Groenen) over de ontruiming van de gekraakte Cineac-bioscoop vastgesteld. Publicatie in het Gemeenteblad.

Gemeentesecretaris
Het college gaat akkoord met de renovatie en inrichtingswerkzaamheden van de ambtswoning en de daarmee gepaard gaande financiële overschrijding. Het gaat om achterstallig onderhoud. Het is de bedoeling om zo snel mogelijk met de werkzaamheden te starten, zodat op het moment dat de nieuwe burgemeester de woning betrekt er geen bouwwerkzaamheden meer zullen plaatsvinden.

Financiën
Het college stemt in met het afsluiten van een garantieverklaring met de Staat en de B.V. Nederlandse Pijpleidingmaatschappij. Hiervoor wordt een bedrag van 569.105 gulden beschikbaar gesteld.

Verkeer, Vervoer en Infrastructuur
Het college heeft kennis genomen van het besluit om de voorbereidende werkzaamheden aan het Noord/Zuidlijnstation Rokin en de Dam gelijktijdig uit te voeren. Gelijktijdige uitvoering in het voorjaar is technisch mogelijk waarbij het gebied voor auto's en fietsers bereikbaar blijft aangezien naast de weg wordt gewerkt. Bovendien levert dit in de zomerperiode een opbreekvrije periode op rond Dam en Rokin, waardoor in het drukke toeristenseizoen de overlast op een belangrijke locatie beperkt blijft. Op voorstel van bureau Stadsregie worden middelen beschikbaar gesteld voor het locatiemanagement (waaronder extra communicatiemiddelen voor medewerkers die ter plekke verkeer kunnen doorverwijzen, en meer aandacht voor de loop-, fiets- en omleidingsroutes) bij de aanleg van de Noord/Zuidlijn. In eerste instantie wordt 540.000 gulden beschikbaar gesteld voor locatiemanagement, handhaving en verkeersbegeleiding bij de voorbereiding van de stations Rokin, Vijzelgracht en Ceintuurbaan. Dit bedrag komt uit de post Onvoorzien, algemene middelen, begroting 2001. Het besluit gaat ter kennisneming (17 januari) naar de raadscommissie.

Het college gaat akkoord met het overmaken van 62,5 miljoen gulden naar het regionale Mobiliteitsfonds. Dit is in overeenstemming met de afspraken in het kader van het Bereikbaarheidsoffensief, waarmee de gemeenteraad op 20 september jl. akkoord is gegaan. De gemeente heeft zich toen bereid verklaard om 100 miljoen gulden beschikbaar te stellen, onder meer onder de voorwaarde dat het Rijk deze bijdrage verdubbelt. Het Rijk is voornemens om voor 31 december 2000 125 miljoen gulden beschikbaar te stellen.

Het college machtigt de directeur van de dienst IVV voor het opdragen van werkzaamheden aan de civiele constructies in vak 11-13 (verdiepte halte Rietlandpark) van de IJtram. De kosten voor deze werkzaamheden bedragen 20.527.250 gulden (incl. BTW). Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het derde uitvoeringskrediet van 339.150.000 gulden, dat de gemeenteraad op 3 november 1999 verleend heeft.

Het college gaat akkoord met een aantal nieuwe artikelen in de concept-Verordening Mobiliteitsfonds. Onlangs is het college akkoord gegaan met deze concept-Verordening. Naar aanleiding van overleg met de afdeling Juridische Zaken zijn nu twee artikelen gewijzigd. De Verordening Mobiliteitsfonds wordt op 17 januari als onderdeel van het Parkeerdossier in de raadscommissie behandeld.
Gemeentevervoerbedrijf
Het college heeft de overeenkomst tussen het GVB en G&D Promotions BV over het maken van reclame voor culturele instellingen op metrostations goedgekeurd. Behandeling in de raadscommissie is op 11 januari.

Het college stemt in met het verzenden van de brief aan de directeur van het GVB over de uitgangspunten van de externe verzelfstandiging. Naar aanleiding van het advies van de Ondernemingsraad (OR) op de externe verzelfstandiging geeft het college in deze brief de overweging waarom zij het advies van de OR niet volgt.

Werkgelegenheid
Het college stemt in met het herbenoemen voor een periode van vier jaar van de wethouder Werk als lid van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening. De definitieve benoeming is op 18 januari door het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening.

Openbare Ruimte
Het college stemt in met het vervangen van de muntselector van 2500 parkeerautomaten van de dienst Stadstoezicht waardoor het betalen met de Euro mogelijk wordt.
Grondzaken
Het college heeft besloten de directeur van het Gemeentelijk Grondbedrijf te machtigen om het aanbrengen van een damwand in de Riekerpolder op te dragen aan Buitenhuis b.v. te Landsmeer. ^

B-BESLUITEN
(routinematig; geen stukken)

Binnenstad
Algemene Zaken

* Advies op bezwaarschrift.

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
* Advies op ongedateerd bezwaarschrift.

Bouwen, Wonen en Economie

* Advies Bezwaarschriftencommissie op bezwaarschrift.
Algemeen Bestuur

* Twee adviezen op bezwaarschriften.

Onderwijs

* Besluit over asbestsanering.

* Besluit over voorbereidingskosten.

* Besluit over subsidietoekenning.

Diversiteitsbeleid

* Besluit over subsidie.

* Besluit over reservering restant middelen 2000.
Personeel & Organisatie

* Vier brieven over verlening ontslag.

* Drie besluiten over wijziging Mandaatsbesluit.
Sport

* Besluit over eenmalige waarderingssubsidie.
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur

* Twee besluiten over machtiging directeur Noord/Zuidlijn.
Sociale Zaken

* Beschikking op bezwaarschrift ingevolge Algemene wet bestuursrecht.

Zorg

* Besluit over eenmalige subsidie 2000.

* Besluit over eenmalige subsidie 2001.

Nutsbedrijven

* Besluit over machtigingsaanvraag.

Openbare Ruimte

* Besluit over toekennen eenmalige waarderingssubsidie.
Grondzaken

* Besluit over machtiging tot gunning.

* Besluit over goedkeuring wijze van financieren.
Volkshuisvesting

* Achtentwintig adviezen op bezwaarschriften.
^

Stukken die horen bij de in het college van B&W genomen A-besluiten zijn in principe openbaar en zijn - op aanvraag - vanaf de woensdag na de dinsdagvergadering in te zien in het Voorlichtingscentrum. ^


-

© gemeente Amsterdam 10-01-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...