Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieu -en kapvergunningen gemeente Rheden

Datum nieuwsfeit: 27-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking

Acceptatie meldingen ex artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer
1 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 10 november 2000 een melding, verandering inrichting, hebben ontvangen van 2 Switch B.V. te Arnhem voor de inrichting (Kringloopbedrijf) gelegen op het perceel Spankerenseweg 58-a te Dieren. De melding betreft het voornemen om het bedrijfsafval, dat vrijkomt na scheiding van het aangeboden huisraad, op te gaan slaan in een container met een omvang van maximaal 40 m3, waarbij de container op dezelfde plaats zal worden gesitueerd als de vorige (kleinere) container. Bij besluit van 19 december 2000 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden verklaard dat de voorgenomen verandering van de inrichting naar hun oordeel niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. Voor de inrichting is op 18 juli 1995 een oprichtingsvergunning ingevolgde de Wet milieubeheer verleend voor een kringloopbedrijf. Overeenkomstig artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer zien zij daarom af van de toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat de verandering van de inrichting wordt geaccepteerd zonder dat de vergunning wordt gewijzigd.


2 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 22 november 2000 een melding verandering inrichting hebben ontvangen van Van Eijbergen vof te Laag-Soeren voor de inrichting gelegen op het perceel Harderwijkerweg 5 te Laag-Soeren. De melding betreft de gewijzigde ligging van de riolering en de wasplaats. Bij besluit van 19 december 2000 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden verklaard dat de voorgenomen verandering van de inrichting naar hun oordeel niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. Voor de inrichting is op 2 april 1982 een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend voor een onderhoudswerkplaats met stallingsruimte voor motorvoertuigen, landbouwwerktuigen en grondverzetmachines en op 26 januari 1988 een melding geaccepteerd voor enkele wijzigingen op het bedrijf. Verder zijn op 25 april 1995 de voorschriften van de milieuvergunning geactualiseerd. Overeenkomstig artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer zien zij daarom af van de toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat de verandering van de inrichting wordt geaccepteerd zonder dat de vergunning wordt gewijzigd.

Bezwaar
Gedurende 6 weken na de datum van deze publicatie, dit is tot en met donderdag 8 februari 2001, kan door een ieder schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen de besluiten (ad 1 en 2) worden ingebracht bij Burgemeester en Wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Daarbij kan men verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet verder bekend te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet uitgesteld. Degenen die bezwaar tegen het besluit instellen, kunnen daarvoor desgewenst aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een 'voorlopige voorziening'. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

De besluiten/verklaringen treden in werking na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treden de verklaringen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De verwezenlijking van de veranderingen van de inrichtingen mag pas plaatsvinden nadat de verklaringen in werking zijn getreden. De verklaringen zullen onderdeel gaan uitmaken van de genoemde vergunningen.

Inzage
Men kan de besluiten met de daarbijbehorende stukken gedurende de bezwarentermijn kosteloos inzien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dit kan op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kan men een mondelinge toelichting krijgen (op dinsdag echter niet na 17.00 uur). Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten van reproductie wordt een afschrift van ter inzage gelegde stukken verstrekt. Wij wijzen u erop dat het Gemeentehuis in de laatste week van 2000 gesloten is en op maandag 1 januari 2001.

Verdere informatie hierover kan men krijgen bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis, telefoonnummer (026) 49 76 350.

KAPVERGUNNINGEN

Hieronder publiceren wij een aantal verleende kapvergunningen. Vanaf deze datum van publicatie heeft u nog 6 weken de gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het kappen niet uitgesteld. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem. Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Rayononderhoud, telefoonnummer (026) 49 76 328 of (026) 49 76 463.

Velp

-Mozartlaan 1, 1 conifeer

-Enkweg 8, 1 populier

-Beekhuizenseweg 40, 2 berken

-Rietganssingel 45, 1 spar

-Kievitstraat 7, 1 weymouthsden

-Beukenweg 20, 1 berk

-Pinkenbergseweg 52, 2 berken, 1 vogelkers (voor 1 berk en de vogelkers vervalt de voorwaarde om zes weken te wachten met kappen)
-Complex 252 woningen Velp-Zuid: Gruttostraat, Eiberstraat, Rietganssingel en Roerdompstraat, 9 esdoorns, 7 elzen, 1 berk, 1 appelboom

Rheden

-De Del 6, 1 spar

Laag-Soeren

-Priesnitzlaan 21, 3 berken, 1 moerascipres
Dieren

-Bernard Zweerslaan 23, 1 lariks, 1 den

-Asserlaan 7, 1 spar

-Labriehof, bosperceel gelegen naast huisnr. 64 (kadastraalnr. 1609),
1 populier, 2 berken
BOUWEN EN WONEN

Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur. Doesburgsedijk Dieren, bouwen van een schoolgebouw


-Daalhuizerweg 3 Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Moeshofweg 5 Velp, veranderen van een woning (gevel)
-Janstraat 13 Velp, bouwen van een berging

-Schietbergseweg Rheden, bouwen van een recreatiewoning
Bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, geaccepteerde sloopmeldingen en weigeringsbesluit bouwvergunning

Hieronder publiceren wij de op 19 december 2000 verleende bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, of geaccepteerde sloopmeldingen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/ schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

-Gasthuisbouwing 2 Rheden, veranderen en vergroten van een woning
-IJsselstraat 62, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Van Hasseltweg 4 De Steeg, wijz. van d.d. 3 feb 1998 verleende bouwvergunning; wijz betreft het vergroten van de afmetingen van de opslagruimte

-Korte Wal 6 Velp, veranderen en vergroten van een schoolgebouw
-Haverweg 36 Rheden, vergroten van een garage/berging en van de praktijkruimte

-Meidoornlaan 179 Dieren, plaatsen van een tuinberging
-Wildbaan 27 Velp, veranderen en vergroten van een woning (erker)
-Alteveerselaan 23 Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Adm. Helfrichlaan 63 Dieren, plaatsen van een dakkapel
Geaccepteerde meldingen

-President Kennedylaan 100 Velp, plaatsen van een abri-unit
-Dr de Visserstraat 6 Dieren, veranderen en vergroten van een garage
-Lassuslaan 3 Dieren, plaatsen van een berging
Sloopvergunning (verleend 18dec2000)

-Hoofdstraat 192 Velp, verwijderen van asbesthoudend materiaal (gedeelte van dakbeschot) uit een woning

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie