Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Milieu -en kapvergunningen gemeente Rheden

Datum nieuwsfeit: 27-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rheden

WET MILIEUBEHEER

Bekendmaking

Acceptatie meldingen ex artikel 8.19, lid 2 van de Wet milieubeheer
1 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 10 november 2000 een melding, verandering inrichting, hebben ontvangen van 2 Switch B.V. te Arnhem voor de inrichting (Kringloopbedrijf) gelegen op het perceel Spankerenseweg 58-a te Dieren. De melding betreft het voornemen om het bedrijfsafval, dat vrijkomt na scheiding van het aangeboden huisraad, op te gaan slaan in een container met een omvang van maximaal 40 m3, waarbij de container op dezelfde plaats zal worden gesitueerd als de vorige (kleinere) container. Bij besluit van 19 december 2000 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden verklaard dat de voorgenomen verandering van de inrichting naar hun oordeel niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. Voor de inrichting is op 18 juli 1995 een oprichtingsvergunning ingevolgde de Wet milieubeheer verleend voor een kringloopbedrijf. Overeenkomstig artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer zien zij daarom af van de toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat de verandering van de inrichting wordt geaccepteerd zonder dat de vergunning wordt gewijzigd.


2 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden maken bekend dat zij op 22 november 2000 een melding verandering inrichting hebben ontvangen van Van Eijbergen vof te Laag-Soeren voor de inrichting gelegen op het perceel Harderwijkerweg 5 te Laag-Soeren. De melding betreft de gewijzigde ligging van de riolering en de wasplaats. Bij besluit van 19 december 2000 hebben Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rheden verklaard dat de voorgenomen verandering van de inrichting naar hun oordeel niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken, onder voorwaarde dat deze verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. Voor de inrichting is op 2 april 1982 een oprichtingsvergunning ingevolge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer) verleend voor een onderhoudswerkplaats met stallingsruimte voor motorvoertuigen, landbouwwerktuigen en grondverzetmachines en op 26 januari 1988 een melding geaccepteerd voor enkele wijzigingen op het bedrijf. Verder zijn op 25 april 1995 de voorschriften van de milieuvergunning geactualiseerd. Overeenkomstig artikel 8.19, lid 2, van de Wet milieubeheer zien zij daarom af van de toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer. Dit betekent dat de verandering van de inrichting wordt geaccepteerd zonder dat de vergunning wordt gewijzigd.

Bezwaar
Gedurende 6 weken na de datum van deze publicatie, dit is tot en met donderdag 8 februari 2001, kan door een ieder schriftelijk gemotiveerde bezwaren tegen de besluiten (ad 1 en 2) worden ingebracht bij Burgemeester en Wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Daarbij kan men verzoeken zijn/haar persoonlijke gegevens niet verder bekend te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet uitgesteld. Degenen die bezwaar tegen het besluit instellen, kunnen daarvoor desgewenst aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage verzoeken om een 'voorlopige voorziening'. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

De besluiten/verklaringen treden in werking na de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treden de verklaringen niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. De verwezenlijking van de veranderingen van de inrichtingen mag pas plaatsvinden nadat de verklaringen in werking zijn getreden. De verklaringen zullen onderdeel gaan uitmaken van de genoemde vergunningen.

Inzage
Men kan de besluiten met de daarbijbehorende stukken gedurende de bezwarentermijn kosteloos inzien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 te De Steeg. Dit kan op maandag, woensdag en donderdag van 08.30 uur tot 17.00 uur, op dinsdag van 08.30 uur tot 19.30 uur, op vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Op verzoek kan men een mondelinge toelichting krijgen (op dinsdag echter niet na 17.00 uur). Tegen vergoeding van ten hoogste de kosten van reproductie wordt een afschrift van ter inzage gelegde stukken verstrekt. Wij wijzen u erop dat het Gemeentehuis in de laatste week van 2000 gesloten is en op maandag 1 januari 2001.

Verdere informatie hierover kan men krijgen bij het Publieksbureau in het Gemeentehuis, telefoonnummer (026) 49 76 350.

KAPVERGUNNINGEN

Hieronder publiceren wij een aantal verleende kapvergunningen. Vanaf deze datum van publicatie heeft u nog 6 weken de gelegenheid schriftelijk bezwaar te maken. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt het kappen niet uitgesteld. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem. Voor meer informatie kunt u bellen met het Bureau Rayononderhoud, telefoonnummer (026) 49 76 328 of (026) 49 76 463.

Velp

-Mozartlaan 1, 1 conifeer

-Enkweg 8, 1 populier

-Beekhuizenseweg 40, 2 berken

-Rietganssingel 45, 1 spar

-Kievitstraat 7, 1 weymouthsden

-Beukenweg 20, 1 berk

-Pinkenbergseweg 52, 2 berken, 1 vogelkers (voor 1 berk en de vogelkers vervalt de voorwaarde om zes weken te wachten met kappen)
-Complex 252 woningen Velp-Zuid: Gruttostraat, Eiberstraat, Rietganssingel en Roerdompstraat, 9 esdoorns, 7 elzen, 1 berk, 1 appelboom

Rheden

-De Del 6, 1 spar

Laag-Soeren

-Priesnitzlaan 21, 3 berken, 1 moerascipres
Dieren

-Bernard Zweerslaan 23, 1 lariks, 1 den

-Asserlaan 7, 1 spar

-Labriehof, bosperceel gelegen naast huisnr. 64 (kadastraalnr. 1609),
1 populier, 2 berken
BOUWEN EN WONEN

Hieronder publiceren wij bouwaanvragen die recentelijk zijn ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders. Deze bouwplannen kunnen worden ingezien bij het Publieksbureau in de hal van het Gemeentehuis in De Steeg op werkdagen maandag t/m donderdag van 08.30 uur - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 uur - 12.30 uur. Doesburgsedijk Dieren, bouwen van een schoolgebouw


-Daalhuizerweg 3 Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Moeshofweg 5 Velp, veranderen van een woning (gevel)
-Janstraat 13 Velp, bouwen van een berging

-Schietbergseweg Rheden, bouwen van een recreatiewoning
Bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, geaccepteerde sloopmeldingen en weigeringsbesluit bouwvergunning

Hieronder publiceren wij de op 19 december 2000 verleende bouw-, sloopvergunningen, geaccepteerde meldingen, of geaccepteerde sloopmeldingen. Wanneer u vindt dat u door het verlenen van een bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding in uw belang wordt geschaad kunt u, op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders. Wanneer u een bezwaarschrift tegen bouw-, sloopvergunning, geaccepteerde melding of geaccepteerde sloopmelding indient, wordt deze niet geschorst. Een verzoek om voorlopige voorziening/ schorsing kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht indienen bij de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD Arnhem, wanneer onverwijlde spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dat vereist. Een verzoek om voorlopige voorziening kunt u alleen indienen wanneer u ook een bezwaarschrift heeft ingediend.

Bouwvergunningen

-Gasthuisbouwing 2 Rheden, veranderen en vergroten van een woning
-IJsselstraat 62, Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Van Hasseltweg 4 De Steeg, wijz. van d.d. 3 feb 1998 verleende bouwvergunning; wijz betreft het vergroten van de afmetingen van de opslagruimte

-Korte Wal 6 Velp, veranderen en vergroten van een schoolgebouw
-Haverweg 36 Rheden, vergroten van een garage/berging en van de praktijkruimte

-Meidoornlaan 179 Dieren, plaatsen van een tuinberging
-Wildbaan 27 Velp, veranderen en vergroten van een woning (erker)
-Alteveerselaan 23 Velp, veranderen en vergroten van een woning
-Adm. Helfrichlaan 63 Dieren, plaatsen van een dakkapel
Geaccepteerde meldingen

-President Kennedylaan 100 Velp, plaatsen van een abri-unit
-Dr de Visserstraat 6 Dieren, veranderen en vergroten van een garage
-Lassuslaan 3 Dieren, plaatsen van een berging
Sloopvergunning (verleend 18dec2000)

-Hoofdstraat 192 Velp, verwijderen van asbesthoudend materiaal (gedeelte van dakbeschot) uit een woning

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...