Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bouwvergunningen en aanvragen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 27-12-2000
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 2024/00 Ulenpas 77, plaatsen van een tuinhuisje 18.12.2000
Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst 835/00 Meerhoven, Grasrijk, bouwen van 104 appartementen 13.12.2000 2003/00 Groes 19, uitbreiden van de woning 13.12.2000 1511/00 Raatven 46, uitbreiden van de woning 13.12.2000 2005/00 hoek Reinkenstraat / Hoogstraat 399a, verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage-berging 13.12.2000
1419/00 Meerhoven aan de Zandhagedis, kavel 218, bouwen van een woning 12.12.2000
1996/00 Hofstraat 21, uitbreiden van de woning 13.12.2000 2004/00 Van der Muydenstraat 5, bouwen van een erfafscheiding, fietsenberging en hobbyruimte 13.12.2000
1997/00 Emmasingel, Philipscomplex, uitbreiden van begane grond c.q. verbouwen vide tot kantoorruimte 13.12.2000
1998/00 Emmasingel, Philipscomplex, verbouwen en uitbreiden van gebouw EDX 13.12.2000
2007/00 Vaalserbergweg 295, verbouwen van een bedrijfspand 13.12.2000 2001/00 Tongelresestraat 328, verbouwen en uitbreiden woning 13.12.2000
1813/00 Ravensdonk 5, verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van het aanbouwen van een tuinkamer 15.12.2000 2017/00 Thorvaldsenlaan, uitbreiden van werkplaats met wasplaats 15.12.2000
2016/00 Vivaldistraat 97, verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van het bouwen van een serre 15.12.2000
2014/00 Aldendriel 8, verbouwen en uitbreiden van een dakkapel 15.12.2000
2015/00 Icaruslaan 27, bouwen van een carport en verbouwen en uitbreiden van een berging tot garage 15.12.2000 1821/00 Roothaanstraat 26, uitbreiden van de woning 14.12.2000 2011/00 Thomas Moredreef 12, verbouwen en uitbreiden van de woning 14.12.2000
966/00 Verzetsheldenlaan 26, uitbreiden van de woning 15.12.2000 2012/00 IJsselstraat 2, verbouwen van berging / carport tot garage 15.12.2000
2010/00 Lyonhof 35, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 14.12.2000
2013/00 Meerhoven aan de Zandstraat, bouwkavel 351, verbouwen van de woning en het plaatsen van een aluminium kozijn in achtergevel 15.12.2000
2009/00 Sprookjesbosch 12, bouwen van een patio met open voorkant 14.12.2000
2008/00 Professor Dr Dorgelolaan 14, plaatsen van een lichtreclame 13.12.2000
2006/00 Auvergnelaan 22, verbouwen en uitbreiden van de woning 13.12.2000
977/00 Amstelstraat 1, plaatsen van een mast ten behoeve van zend- en ontvangstinstallatie 18.12.2000
276/97 Avignonlaan 8, wijzigen vergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand 18.12.2000
2022/00 Schubertlaan 2, verbouwen van een winkel- / woningpui 18.12.2000
2023/00 Ulenpas 77, bouwen van een buitenzwembad 18.12.2000 2019/00 Heezerweg 123, uitbreiden van een horecagelegenheid ten behoeve van bijkeuken 14.12.2000
1340/98 Jacob Catslaan/Tollenslaan, bouwen van 18 appartementen en een parkeergarage 18.12.2000
1253/00 Bogert 31, verbouwen van een kantoorgebouw met betrekking tot het dichtstorten van vide en schachten 18.12.2000 2027/00 De Jonghstraat, verbouwen van een bedrijfsruimte 18.12.2000 1343/00 Meerhoven, aan de Zandgolf, kavel 212, bouwen van een woning 19.12.2000

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst SL00/0138 Mathildelaan, complex Emmasingel, slopen van gebouw EDX 13.12.2000
SL00/0139 Sint Wirostraat, slopen van een gymnastieklokaal 14.12.2000 SL00/0140 Strijpsestraat 21, slopen van een loods / schuur 18.12.2000 SL00/0141 Bogert 31, gedeeltelijk slopen van interieurindeling 18.12.2000

De ingekomen meldingen, bouw- en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen vrijstellingen
Van 28 december 2000 tot en met 24 januari 2001 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
* verbouwen van een bedrijfsruimte / atelier, Heilige Geeststraat 31b (755/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* bouwen van een pompruimte en opslag textielplaten, Esperenkamp 31 (1682/00);

* bouwen van een trafostation, Leeghwaterstraat ongenummerd, kadastraal gemeente Woensel, sectie G9, nummer 3871 (1840/00). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze meldingen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
* het verzoek om vrijstelling van bestemmingsplan Bokt-West in verband met het bouwen van bedrijfsgebouwen, bedrijventerrein Bokt-West aan de Esp (2018/00).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn / haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij het college van burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.
Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming 1900/00 De Klencke 1, verbouwen van een carport tot berging 14.12.2000 1901/00 Victor Hugolaan 52, kavel 257, bouwen van een berging 14.12.2000
1654/00 Amerlaan 38, uitbreiden van de woning door middel van een serre 14.12.2000
1837/00 Ekkerstraat 29, bouwen van een berging 14.12.2000 1912/00 Tongelresestraat 99, vervangen van een werkplaatsje 14.12.2000 1917/00 Roompot 27, plaatsen van een tuinhuisje 14.12.2000 1839/00 Buddy Boldenlaan 37, bouwen van een tuinhuisje 14.12.2000 1919/00 Wijenburg 23, uitbreiden van de woning 18.12.2000 1937/00 Zandkrab 9, plaatsen van een tuinhuisje 18.12.2000 1944/00 Jasonstraat 42, uitbreiden van de woning door middel van een serre 18.12.2000
1692/00 Dr Schaepmanlaan ongenummerd, sectie C1, nummer 1147, bouwen van een trafostation 19.12.2000

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1845/00 Schaarbeekhof 9, bouwen van een berging achter het huis 14.12.2000
1867/00 Willem van Millenberchstraat 11, verbouwen en uitbreiden van de woning 14.12.2000
1859/00 Maximiliaanstraat 1, verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een erker 14.12.2000
1921/00 Pauluskerkplein 73, plaatsen van een windscherm 15.12.2000 1905/00 Jozef Eliasweg 14, plaatsen van een schotelantenne op het dak van de schuur 18.12.2000

Afwijzing melding
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing
1948/00 Cornelis Bloemaertstraat 61, bouwen van een carport 15.12.2000

Van rechtswege verleende toestemming
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum verzending
1824/00 Hemelrijken 171, bouwen van een fietsenstalling 18.12.2000
Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 823/00 Dinkelstraat, bouwen van een dienstwoning 14.12.2000 1639/99 Treurenburgstraat 9, verbouwen en uitbreiden van de woning 14.12.2000
1465/00 Bedrijvenweg 1, bouwen van een lichtreclame 14.12.2000 1597/00 Diepmeerven 98, verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een aanbouw 14.12.2000
1355/00 Sterrenlaan 6, bouwen van een rokersruimte 14.12.2000 1610/00 Oude Torenstraat 6, verbouwen en uitbreiden woning 18.12.2000 1337/99 Wildeman 35, plaatsen van een erfafscheiding 18.12.2000 1097/00 Boschdijk 404-406, verbouwen en uitbreiden bedrijfsgebouw 18.12.2000
1814/00 Hallenweg 9, vervangen van een dak van bedrijfshal 18.12.2000 1673/00 Schouwenlaan 2, uitbreiden van de woning 18.12.2000 1806/00 Verzetsheldenlaan 12, wijzigen voorgevel garage 18.12.2000 1115/00 Boutenslaan 161b, bouwen van een herberg (onderdeel Openluchtmuseum) 18.12.2000
1037/00 Bakhuizen van de Brinklaan 36, verbouwen en uitbreiden van de woning 18.12.2000
1633/00 Burgemeester Smits van Oyenstraat 3, verbouwen en uitbreiden van de woning 18.12.2000
1082/99 Nijvelstraat 11, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 18.12.2000
947/00 Beukenlaan 145, verbouwen van een kantoorgebouw met betrekking tot het aanpassen van entree 18.12.2000
749/00 Finisterelaan 49, verbouwen en uitbreiden van de woning 18.12.2000
1660/00 Roostenlaan 309, verbouwen en uitbreiden van manage ten behoeve van toiletgroep en magazijn / keuken 19.12.2000 1671/00 Henriëttestraat 58, uitbreiden van de woning 19.12.2000 1713/00 Lijmbeekstraat 182, vervangen van een bestaande dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.12.2000
1727/00 Bergeraclaan 25, uitbreiden van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 19.12.2000
1710/00 Franklin D. Rooseveltlaan 56, verbouwen van de woning 19.12.2000
2148/98 Sommelaan 2, plaatsen van een tuinhuisje 14.12.2000

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 1384/99 Iepenlaan 47, verbouwen van een vergaderzaal tot woonruimte 18.12.2000
1834/00 Insulindelaan 111, plaatsen van een reclamezuil 18.12.2000 937/00 Orionstraat 145, verbouwen en uitbreiden van een containerruimte ten behoeve van bergruimte / opslag van een restaurant 18.12.2000

Intrekken verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum intrekking 856/98 Twickel 22, uitbreiden van de woning 14.12.2000 1551/00 Fransebaan 548, verbouwen en uitbreiden van de woning door middel van een erker 14.12.2000
793/00 Reinkenstraat 51, uitbreiden van de woning 14.12.2000 1119/99 Aalsterweg 78b, wijzigen van een luifel 14.12.2000 1298/97 Fransebaan 93, gedeeltelijk intrekken van de verleende bouwvergunning, met name het gedeelte van het bouwen van de berging 14.12.2000

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering 1513/00 Stationsplein 22, plaatsen van een lichtreclame 14.12.2000 1276/00 Willem de Zwijgerstraat 2-4, verbouwen en uitbreiden van pand 18.12.2000

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV00.021 Generaal Van Merlenstraat 4 18.12.2000 KV00.030 Koekoeklaan 4 18.12.2000
KV99.012 Tongelresestraat 447 18.12.2000

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening SL00/0123 Hallenweg 9, vervangen van asbesthoudende golfplaten 18.12.2000

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

Beslissing op bezwaar
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 249/98 Pastoriestraat 115 tot en met 133, bouwvergunning kantoorpand alsnog geweigerd 19.12.2000
320/98 hoek Anna Bijnsweg / Aalsterweg, bouwvergunning 4 winkels en 26 appartementen alsnog geweigerd 19.12.2000

De beslissing ligt gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1, (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd, hiertegen schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Tevens kan schriftelijk om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch.
Indien u beroep instelt, dient u fl. 225,- griffierecht te betalen. Vraagt u tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening, dan dient u nog eens fl. 225,- griffierecht te betalen. Indien anders dan door een natuurlijk persoon beroep wordt ingesteld, dient fl. 450,- griffierecht te worden betaald. Wordt anders dan door een natuurlijk persoon tegelijk met het instellen van beroep of tijdens de beroepsprocedure om een voorlopige voorziening gevraagd, dan dient eveneens fl. 450,- griffierecht te worden betaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...